Άποψη για τα φετινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περ

Τα φετινά θέματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον είναι αρκετά απαιτητικά. Θετικό στοιχείο τους αποτελεί ότι δεν ζητούν αποστήθιση, αλλά ουσιαστική γνώση της θεωρίας. Όσον αφορά τις ασκήσεις, χωρίς να είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ήταν μάλλον εξεζητημένες.

<o:p></o:p>

Τα φετινά

θέματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον είναι αρκετά απαιτητικά.

Θετικό στοιχείο τους αποτελεί ότι δεν ζητούν αποστήθιση, αλλά ουσιαστική γνώση της

θεωρίας. Όσον αφορά τις ασκήσεις, χωρίς να είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ήταν μάλλον

εξεζητημένες.<o:p />

 

 

 

<o:p> </o:p>
Συγκεκριμένα:<o:p />

 

 

Στο 2ο

Θέμα, το οποίο η αρχή της κλιμακούμενης δυσκολίας επιβάλλει να είναι ευκολότερο,

ζητείται η χρήση υποπρογραμμάτων. Τα υποπρογράμματα διδάσκονται στο τέλος του σχολικού

έτους, σε μικρότερη έκταση από άλλες ενότητες. Αυτό, δεδομένης της σχολικής πραγματικότητας,

έχει το αποτέλεσμα οι ασκήσεις αυτές να θεωρούνται δύσκολες από τους μαθητές – παρόλο

που η συγκεκριμένη άσκηση είναι βατή.<o:p />

 

 

 

 

 

 

 

 

<o:p>Το 3ο

και το 4ο Θέμα είναι αναμενόμενα, αλλά με ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας συγκριτικά

με άλλες χρονιές.<o:p>
</o:p>
Από το

1ο Θέμα, το Γ υποερώτημα απαιτεί το χειρισμό αλγόριθμου που περιλαμβάνει την εντολή

“πήγαινε” - GOTO, η οποία διδάσκεται μεν, αλλά όχι σε βάθος.<o:p /></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερο

ζήτημα νομίζουμε ότι μπορεί να τεθεί για το Γ1 υποερώτημα του 1ου Θέματος: Ζητά

το σχεδιασμό διαγράμματος ροής. Οι οδηγίες στο Βιβλίο Καθηγητή του μαθήματος, σελ.

73, αναφέρουν: <o:p>
</o:p>
Ένα άλλο

σημείο είναι η χρήση των διαγραμμάτων ροής. Τα διαγράμματα αυτά (που αποκαλούνται

κακώς ακόμη και σήμερα “λογικά διαγράμματα”) έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και χρόνια,

γιατί ενθαρρύνουν το μη δομημένο προγραμματισμό (βλ.και J.Martin, Diagramming

Techniques for Analysts and Programmers, Prentice Hall, 1985) Τα διαγράμματα ροής

εντάχθηκαν στο βιβλίο κύρια για ιστορικούς λόγους και επειδή συμπεριλαμβάνονται

στο πρόγραμμα. Καλό είναι η χρήση τους να περιοριστεί για την επεξήγηση των βασικών

εννοιών, όπως γίνεται στο κεφ.2 το βιβλίου.”<o:p />

 

 

 

 

Από τη διατύπωση

είναι νομίζουμε αρκετά σαφές ότι ο περιορισμός των διαγραμμάτων ροής “για την επεξήγηση

των βασικών εννοιών”, σημαίνει ότι δεν (πρέπει να) εξετάζονται σε ασκήσεις. Η πρακτική

άλλωστε σε πανεπιστημιακό επίπεδο είναι να μην διδάσκονται, εδώ και δεκαετίες.<o:p />

 

 

 

 

Προτείνουμε στο εξής να τηρείται η παραπάνω δέσμευση όσον αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, και να δίνεται σχετική οδηγία στην αρχή κάθε σχολικού έτους, με την ανακοίνωση της διδακτέας ύλης.


Θανάσης Χρυσός, Καθηγητής ΠΕ19 Πληροφορικής