Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα εκλογών και σύσταση σε σώμα των νέων οργάνων της ΕΠΕ

Την Κυριακή 27/11/2022 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες και ανακοινώθηκε το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές των κεντρικών οργάνων της ΕΠΕ, οι οποίες διεξήχθησαν ηλεκτρονικά στις 25-27/22/2022, ομαλώς και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού.

Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα εκλογών και σύσταση σε σώμα των νέων οργάνων της ΕΠΕ

Αθήνα, 8-12-2022

Την Κυριακή 27/11/2022 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες και ανακοινώθηκε το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές των κεντρικών οργάνων της ΕΠΕ, οι οποίες διεξήχθησαν ηλεκτρονικά στις 25-27/22/2022, ομαλώς και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, στα νέα όργανα της ΕΠΕ εκλέγονται κατά σειρά:

1) Για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ):

 • Αλεξάκος Φώτης

 • Σιδηρόπουλος Αντώνιος

 • Γεωργίου Χαρίλαος

 • Φάκας Ιωάννης

 • Κιομουρτζής Ιωάννης

2) Για την Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ):

 • Μουμουτζής Νεκτάριος

 • Φαρσάρης Ιωάννης

 • Χριστόπουλος Δημήτριος

3) Για την Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ):

 • Συριτζίδου Ελένη

 • Τσιάμη Χριστοφίλη

 • Σερβετάς Αλέξανδρος

Σε συνεδρίαση που διεξήχθη στις 5/12/2022, το νέο ΔΣ συστάθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 • Πρόεδρος: Σιδηρόπουλος Αντώνιος

 • Αντιπρόεδρος: Κιομουρτζής Ιωάννης

 • Γενικός Γραμματέας: Γεωργίου Χαρίλαος

 • Ειδικός Γραμματέας: Αλεξάκος Φώτης

 • Ταμίας: Φάκας Ιωάννης

Σε συνεδρίαση που διεξήχθη στις 1/12/2022, η νέα ΕΔ συστάθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 • Πρόεδρος: Μουμουτζής Νεκτάριος

 • Αντιπρόεδρος: Χριστόπουλος Δημήτριος

 • Γραμματέας: Φαρσάρης Ιωάννης

Σε συνεδρίαση που διεξήχθη στις 4/12/2022, η νέα ΕΕ συστάθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 • Πρόεδρος: Σερβετάς Αλέξανδρος

 • Αντιπρόεδρος: Τσιάμη Χριστοφίλη

 • Γραμματέας: Συριτζίδου Ελένη

Τέλος, μετά από ομόφωνη απόφαση του νέου ΔΣ για σχετική πρόταση, έγινε αποδεκτή η πρόσκληση πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή (βλ. Εσωτ. Κανονισμός, άρθρο 5) από τον πρώτο επιλαχόντα για το ΔΣ:

 • Αναστόπουλος Νίκος

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΕ, η θητεία των νέων κεντρικών οργάνων έχει διάρκεια 30 μήνες. Ευχόμαστε καλή θητεία και καλή επιτυχία σε όλες-όλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: https://www.epe.org.gr, mailto:info(στο)epe.org.gr