Δελτίο Τύπου - Επιστολή της ΕΠΕ για την άτυπη συνάντηση υπουργών της ΕΕ σχετικά με τη Digital Agenda

Με αφορμή την άτυπη συνάντηση-δείπνο των αρμόδιων υπουργών της ΕΕ στις 10/12/2015 σχετικά με την κατάρτιση ενιαίας Ψηφιακής Στρατηγικής και της πρωτοβουλίας “Digital Agenda”, ζητήθηκε από την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ) να καταθέσει τα σχόλια και τις προτάσεις της.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Επιστολή της ΕΠΕ για την άτυπη συνάντηση υπουργών της ΕΕ σχετικά με τη Digital Agenda

Αθήνα, 22-1-2016

Με αφορμή την άτυπη συνάντηση-δείπνο των αρμόδιων υπουργών της ΕΕ στις 10/12/2015 σχετικά με την κατάρτιση ενιαίας Ψηφιακής Στρατηγικής και της πρωτοβουλίας "Digital Agenda", ζητήθηκε από την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ) να καταθέσει τα σχόλια και τις προτάσεις της.

Συγκεκριμένα, η συνάντηση είχε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση των υπουργών σε ότι αφορά τις "ψηφιακές δεξιότητες" (e-skills) και γενικότερα την κατάρτιση και κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η ΕΠΕ ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας επιστολή στην ελληνική αποστολή, απαντώντας σε τρία βασικά ερωτήματα που τέθηκαν, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα προβλήματα και τους κινδύνους που υπάρχουν στην περίπτωση υιοθέτησης εσφαλμένων στρατηγικών υλοποίησης των παραπάνω, ειδικά εν μέσω της σημερινής σοβαρότατης οικονομικής κρίσης και μακροχρόνιας ύφεσης.

Παρακάτω επισυνάπτεται η πλήρης επιστολή της ΕΠΕ με τις αναλυτικές θέσεις και σχόλια, καθώς και όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: https://www.epe.org.gr, mailto:info<στο>epe.org.gr

Επισυναπτόμενα:

[1] "Background document for informal ministerial dinner on 10 December 2015" (informal request for comments by the EU Commission, 15/11/2015)

[2] "Comments of the HIU on the 'e-Skills' EU initiative" (letter to EU ministers, 10/12/2015)

[3] "Informal Dinner Debate on Digital Skills" (10 Dec 2015) - Participants List

[4] "Minutes of the Informal Dinner Debate on Digital Skills" (10 Dec 2015)