Δελτίο Τύπου με θέμα τις Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος

Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος»

Αθήνα, 12-09-2014

Με αφορμή το με αρ. πρωτ. 137852/Γ2/02-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα “Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. Έτος 2014-2015”, άνοιξε και πάλι το ζήτημα των Β Αναθέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το ζήτημα αυτό αποτελεί μία χρόνια πάθηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς ποτέ δεν υπήρξε ένας σωστός σχεδιασμός και ποτέ δεν τέθηκε, από τους πολιτικά υπευθύνους, στη βάση ενός σοβαρού διαλόγου, όπως άλλωστε οι περισσότερες αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπου όλη η εκπαιδευτική κοινότητα θα τοποθετούνταν με ευθύνη προς τη Δημόσια παρεχόμενη εκπαίδευση.

Έτσι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε στο παρελθόν ένα πεδίο ικανοποίησης συντεχνιακών αντιλήψεων από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες προς συγκεκριμένες ενώσεις που δυστυχώς εκπροσωπούσαν και συνεχίζουν να εκπροσωπούν εκπαιδευτικούς. Σήμερα το ζήτημα ανοίγει και πάλι, αφού από τους πολιτικά “υπεύθυνους” κρίθηκε ότι αποτελεί έναν τρόπο για να διαχειριστούν τις τραγικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία όλης της χώρας, τις οποίες οι ίδιοι με τις πολιτικές τους επιλογές δημιούργησαν, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις νέων εκπαιδευτικών, τις οποίες πάλι οι ίδιοι φρόντισαν να απαγορεύσουν δημιουργώντας ένα κοινωνικά ανάλγητο θεσμικό πλαίσιο που απαγορεύει τις προσλήψεις ανεξαιρέτως των υπαρχόντων αναγκών.

Το τραγικό σε όλη την υπόθεση όμως έχει να κάνει με την αντίδραση των Ενώσεων που εκπροσωπούν εκπαιδευτικούς και οι οποίες θα έπρεπε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και όχι να συμμετέχουν στο επικίνδυνο παιχνίδι του διαίρει και βασίλευε που έχει στηθεί με μοναδικό κριτήριο την συντεχνιακή αντίληψη από την οποία κυριαρχούνται. Έτσι πρόσφατα είδαμε στο διαδίκτυο ανακοίνωση (http://is.gd/dZqgOG) της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και στη συνέχεια κεντρική ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας – Ε.Μ.Ε. (http://www.hms.gr/node/866), στις οποίες διαμαρτύρονται σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς του κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19-20) να διδάσκουν ως Β' ανάθεση τα Μαθηματικά του Γυμνασίου. Αυτό που μας εντυπωσίασε στην ανακοίνωση της Ε.Μ.Ε. είναι ότι λείπει η οποιαδήποτε σαφής επιστημονική τεκμηρίωση, για τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να έχουν ως Β' ανάθεση τα Μαθηματικά, οι Καθηγητές Πληροφορικής (με βασικό πτυχίο πληροφορικής). Μάλιστα εντυπωσιακό είναι και το ότι στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται καθόλου ότι εδώ και πολύ καιρό επιτρέπεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικούς, Γεωλόγους, Χημικούς κλπ.) να διδάσκουν Μαθηματικά στο Γυμνάσιο, πολλοί από τους οποίους έχουν διδαχθεί στα τμήματα που αποφοίτησαν πολύ λιγότερα μαθήματα Μαθηματικών από ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής. Δεν ξέρουμε αν ο λόγος για τον οποίο η Ε.Μ.Ε. σιωπά είναι το γεγονός, για το οποίο και πάλι δεν γίνεται κανένας λόγος στην ανακοίνωση, ότι οι ίδιοι οι Καθηγητές Μαθηματικών μπορούν να διδάσκουν σε δεύτερη ανάθεση τα μαθήματα της Φυσικής και της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο και αυτό μάλιστα όταν στα περισσότερα προγράμματα σπουδών των Μαθηματικών Τμημάτων διδάσκονται μόνο 1-2 μαθήματα Φυσικής και καθόλου Γεωγραφία. Επίσης, δεν είδαμε να αντιμετωπίζεται από την Ε.Μ.Ε. με την ίδια ευαισθησία το θέμα των εκατοντάδων Μαθηματικών που έχουν διοριστεί, καθ' υπέρβαση κάθε επιστημονικής και νομικής λογικής, ως καθηγητές Πληροφορικής από τη δεκαετία του 1990 ακόμα, αποκλείοντας αντίστοιχο αριθμό αποφοίτων τμημάτων Πληροφορικής που επιθυμούσαν να διδάξουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Θεωρούμε ότι η συμπεριφορά αυτή της Ε.Μ.Ε., δεν εκπροσωπεί τους χιλιάδες αξιόλογους συναδέλφους Καθηγητές Μαθηματικών, είναι λανθασμένη και ιδιαίτερα επιζήμια τόσο για το επίπεδο της παρεχόμενης Δημόσιας Παιδείας όσο και για τις κοινές αρχές και αξίες που πρέπει να πρεσβεύουμε και τους κοινούς στόχους που πρέπει να έχουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαιρέτως ειδικότητας.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος καλεί όλη την Εκπαιδευτική Κοινότητα, συναδέλφους καθηγητές της Β/θμίας, Εκπαιδευτικές και Επιστημονικές Ενώσεις, ενώσεις γονέων και μαθητών να δράσουμε από κοινού, με γνώμονα το καλύτερο για την Δημόσια Παρεχόμενη Παιδεία, το καλύτερο για τους μαθητές μας, ώστε να αρθούν τα λάθη του παρελθόντος στο σημαντικό αυτό ζήτημα των αναθέσεων των μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά ζητούμε από όλους και την πολιτική ηγεσία:

  1. Να προγραμματιστεί και να υλοποιηθεί άμεσα μελέτη για τις Β' αναθέσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Ι.Ε.Π. σε άμεση και διαρκή συνεργασία με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στην οποία θα συμμετέχουν οι Εκπαιδευτικές και Επιστημονικές Ενώσεις αλλά και η ίδια η κοινωνία, με τη μορφή ουσιαστικής διαβούλευσης στην οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν. Τα οποιαδήποτε αποτελέσματα θα είναι σαφώς Επιστημονικά και Παιδαγωγικά τεκμηριωμένα, θα επικαιροποιούνται περιοδικά και δεν θα μπορεί κάποια ειδικότητα να έχει παραπάνω από κάποιο μικρό αριθμό B' αναθέσεων.

  2. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, όποιος κριθεί ότι μπορεί να έχει Β' ανάθεση (σε συγκεκριμένο μάθημα και σε συγκεκριμένη Βαθμίδα), εφόσον επιθυμεί να μπορεί να αναλάβει τη Β ανάθεση μαθήματος, στο οποίο δεν έχει Βασικό Πτυχίο, θα πρέπει να παρακολουθήσει εξαμηνιαίο επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπ. Παιδείας που θα αφορά το συγκεκριμένο μάθημα στη συγκεκριμένη βαθμίδα.

  3. Οι υπάρχουσες Β' αναθέσεις, σε όσους δεν έχουν Βασικό Πτυχίο στην ειδικότητα του μαθήματος, θα πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της (η οποία δεν θα πρέπει να γίνει αργότερα από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς (2015-2016)).

  4. Θα πρέπει να μεταταχθούν άμεσα στην ειδικότητα του Βασικού τους Πτυχίου, όσοι είναι διορισμένοι σε ειδικότητα και δεν κατέχουν Βασικό Πτυχίο σε αυτήν.

  5. Οι Β αναθέσεις θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχουν σκοπό τη συμπλήρωση μικρού αριθμού ωρών σε σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει ανάγκη, δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός της ειδικότητας Α ανάθεσης και δεν δημιουργείται οργανικό κενό.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος θέτει όλα τα παραπάνω σε διάλογο με την πολιτική ηγεσία και την Εκπαιδευτική και Επιστημονική κοινότητα, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς σκοπιμότητες μικροπολιτικής ή μικροσυντεχνιακής λογικής, για να αρθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος και να αποτελέσει ένα παράδειγμα ότι αν θέλουμε μπορούμε να είμαστε ενωμένοι, να λειτουργούμε από κοινού και να διασφαλίζουμε το συμφέρον της Κοινωνίας όπως οφείλουμε ως Πολίτες, Επιστήμονες και Εκπαιδευτικοί.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας