Δελτίο Τύπου - Ο Ψευτογιατρός και ο Ψευτοπληροφορικός

Με αφορμή τον σάλο που έχει ξεσπάσει με τον “ψευτογιατρό” το τελευταίο διάστημα στο Πανελλήνιο, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας επισημαίνει τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αντίστοιχων “ψευτοπληροφορικών” που δρουν στην χώρα μας, με οδυνηρές συνέπειες, όπως την κατάταξη της Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε όλους τους τομείς της Πληροφορικής (κατάταξη European Commission DESI Ranking).

Δελτίο Τύπου - Ο Ψευτογιατρός και ο Ψευτοπληροφορικός

Αθήνα, 16-7-2020

Με αφορμή τον σάλο που έχει ξεσπάσει με τον “ψευτογιατρό” το τελευταίο διάστημα στο Πανελλήνιο, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας επισημαίνει τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αντίστοιχων “ψευτοπληροφορικών” που δρουν στην χώρα μας, με οδυνηρές συνέπειες, όπως την κατάταξη της Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε όλους τους τομείς της Πληροφορικής (κατάταξη European Commission DESI Ranking1).

Όπως δεν είναι δυνατόν να παριστάνει τον γιατρό κάποιος που δεν έχει πτυχίο Ιατρικής, ή να παριστάνει τον Πολιτικό Μηχανικό ή τον Ηλεκτρολόγο, ή τον Λογιστή, ή τον Δικηγόρο, κάποιος που δεν έχει αντίστοιχο πτυχίο που να τεκμηριώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των αντίστοιχων σπουδών, έτσι δεν είναι δυνατόν να παριστάνει τον Πληροφορικό κάποιος που δεν έχει πτυχίο Πληροφορικής. Και όπως δεν είναι δυνατόν ένας Μαθηματικός να κάνει σεμινάρια, ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική και να γίνει έτσι Ιατρός επειδή “είναι χρόνια στην αγορά”, έτσι δεν είναι δυνατόν ένας Μαθηματικός, ή ένας Φυσικός, να παριστάνει τον Πληροφορικό έχοντας κάνει σεμινάρια, ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική (Master / PhD) ή απλά “είναι χρόνια στην αγορά”, ενώ δεν έχει βασικό πτυχίο Πληροφορικής, γιατί έτσι θα έχει σπουδάσει μόνο το 1% έως 5% της Πληροφορικής.

Δεν υπάρχουν πλέον “εμπειρικοί” Ιατροί, που από τον προηγούμενο αιώνα θεωρούνταν ευρέως κομπογιαννίτες, συνεπώς αντίστοιχα δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τον 21ο αιώνα “εμπειρικοί” Πληροφορικοί, δηλαδή άτομα που έχουν σπουδάσει ο,τιδήποτε άλλο εκτός από Πληροφορική (Θεολόγοι, Γυμναστές, Φυσικοί, Μαθηματικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Ηλεκτρολόγοι, κ.ο.κ.) και οι οποίοι παριστάνουν τους Πληροφορικούς. Δεν υποτιμούμε τις σπουδές σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, και αντίστοιχα δεν επιτρέπουμε να υποτιμούνται οι σπουδές στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής.

Η παραπάνω άναρχη κατάσταση στον Χώρο της Πληροφορικής, έχει ξεφύγει από κάθε μέτρο, με αποτέλεσμα οι “Ψευτοπληροφορικοί” όχι μόνο να μην κρύβονται, αλλά ενίοτε να καταλαμβάνουν και υψηλόβαθμες θέσεις Πληροφορικής και την ευθύνη της χάραξης της στρατηγικής Πληροφορικής μεγάλων φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων, χωρίς να είναι Πληροφορικοί! Είναι μάλιστα συχνό φαινόμενο οι “Ψευτοπληροφορικοί” να παρουσιάζουν στους εργοδότες τους παραποιημένα βιογραφικά, στα οποία είτε αποκρύβουν προηγούμενες θέσεις τους στις οποίες απέτυχαν, είτε προσπαθούν να συγκαλύψουν το γεγονός ότι δεν έχουν πτυχίο Πληροφορικής, με δήθεν βραβεύσεις τους στον χώρο της Πληροφορικής, οι οποίες όμως δεν προέρχονται από επίσημους φορείς της Πληροφορικής, αλλά από φιέστες - εμποροπανηγύρεις που διοργανώνουν περιοδικά, όπου όλοι οι συμμετέχοντες “Ψευτοπληροφορικοί” βραβεύονται μεταξύ τους με τίτλους που δεν έχουν καμία απολύτως πραγματική αξία και επιστημονικό περιεχόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2008 καθορίστηκε με το Π.Δ.183 (ΦΕΚ-246Α'/3-12-2008) το επιστημονικό και επαγγελματικό περίγραμμα του όρου “Πληροφορικός”, άρρηκτα συνδεδεμένου με την κατοχή πτυχίου Γ-βάθμιας τυπικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ τότε). Μάλιστα το συγκεκριμένο Π.Δ. αναφέρεται σε “επαγγελματικά δικαιώματα”, καθώς και ενδεικτικά σε τομείς όπου οι απόφοιτοι αυτοί μπορούν να εργαστούν, όπως σε έργα, υπηρεσίες, μελέτες και ανάπτυξη συστημάτων στα Δίκτυα & Επικοινωνίες, Πληροφοριακά Συστήματα, Προγραμματισμό, Υλικό & Συσκευές, κτλ. Παρόλα αυτά, η θεσμοθέτηση αυτή εδώ και 12 χρόνια όχι απλά έχει παραμείνει μόνο στα χαρτιά σε επίπεδο επαγγελματικής κατοχύρωσης, αλλά παραβιάζεται βάναυσα και καθημερινά από κάθε λογής “ειδικούς” που αυτο-αποκαλούνται “Πληροφορικοί” επαγγελματίες στον κλάδο, επειδή κάποτε σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών παρακολούθησαν 1-2 μαθήματα Πληροφορικής, ή επειδή “αποφοίτησαν” από κάποιο σεμινάριο προγραμματισμού, ή απλά επειδή έχουν “εμπειρία πολλών ετών”. Αυτή η κατάσταση είναι πρωτοφανής και αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό του κλάδου μας, μόνο στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια της καταπολέμησης της παραπάνω απαράδεκτης και επικίνδυνης κατάστασης, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας ενημερώνει για τις εξής αποφάσεις της:

1) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΕ, ιδρύεται Μητρώο Πληροφορικών. Οι εγγεγραμμένοι θα μπορούν να αναγράφουν στις κάρτες και στα βιογραφικά τους και να ενημερώνουν τους εργοδότες τους ότι είναι μέλη του Μητρώου Πληροφορικών. Οι εργοδότες θα μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα στο Μητρώο Πληροφορικών για το αν κάποιος εργαζόμενός τους είναι εγγεγραμμένος εκεί.

2) Στο Μητρώο Πληροφορικών μπορούν να εγγράφονται οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι (με βασικό πτυχίο ή δίπλωμα) τμημάτων Πληροφορικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα) της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων ισότιμων τμημάτων του Εξωτερικού. Η εγγραφή στο Μητρώο Πληροφορικών θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΠΕ.

3) Σε επόμενο στάδιο το Μητρώο Πληροφορικών θα επεκταθεί, έτσι ώστε να περιλαμβάνει με ανάλογη κατηγοριοποίηση αποφοίτους Πληροφορικής βαθμίδων εκπαίδευσης πέραν της Γ-βάθμιας (ΑΕΙ), όπως για παράδειγμα μεταδευτεροβάθμια, πάντα με βασική προϋπόθεση την επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών κατά αντικείμενο στην Πληροφορική.

Η ΕΠΕ ως επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων των Πληροφορικών, ξεκινώντας μέσω του Μητρώου τη στοιχειώδη οριοθέτηση του κλάδου σε θεσμικό επίπεδο, σε συνεργασία με την Πολιτεία και τα συναρμόδια υπουργεία. Είναι καιρός να μπει επιτέλους μια στοιχειώδης τάξη, όπως συμβαίνει άλλωστε εδώ και δεκαετίες σε όλες τις χώρες.

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Τ.Θ. 13801, Τ.Κ. 10310, Αθήνα
E-mail: info(στο)epe.org.gr – Τηλέφωνο: 698 172 3690

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi