Όλα τα Άρθρα

Δελτίο Τύπου - Πρόταση σχετικά με το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε κάθε εκλογική διαδικασία

Μετά την ολοκλήρωση των πρόσφατων Κοινοβουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου παρακολουθήσαμε την εμφάνιση μιας παραφιλολογίας (κυρίως στο διαδίκτυο) σχετικά με πιθανή νοθεία, η οποία δήθεν υποστηρίχθηκε από τα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Εννοείται πως δεν συμμεριζόμαστε καθόλου τις σχετικές φήμες. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο για λόγους διαφάνειας και για να προληφθούν τώρα και στο μέλλον παρόμοιες κακόβουλες υποψίες/υπόνοιες για δολιεύσεις, να υιοθετηθεί η χρήση ανοικτού ή προσβάσιμου σε όποιον αρμόδιο το ζητήσει πηγαίου κώδικα στα συστήματα τα σχετικά με την ψηφοφορία.

Δελτίο Τύπου - Πρόταση σχετικά με το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε κάθε εκλογική διαδικασία

Αθήνα, 17-6-2023

Μετά την ολοκλήρωση των πρόσφατων Κοινοβουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου παρακολουθήσαμε την εμφάνιση μιας παραφιλολογίας (κυρίως στο διαδίκτυο) σχετικά με πιθανή νοθεία, η οποία δήθεν υποστηρίχθηκε από τα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Εννοείται πως δεν συμμεριζόμαστε καθόλου τις σχετικές φήμες. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο για λόγους διαφάνειας και για να προληφθούν τώρα και στο μέλλον παρόμοιες κακόβουλες υποψίες/υπόνοιες για δολιεύσεις, να υιοθετηθεί η χρήση ανοικτού ή προσβάσιμου σε όποιον αρμόδιο το ζητήσει πηγαίου κώδικα στα συστήματα τα σχετικά με την ψηφοφορία. Με άλλα λόγια, προτείνεται να είναι ανοικτή ή/και προσβάσιμη η τεχνολογία του πληροφοριακού συστήματος των εκλογών (πηγαίος κώδικας), προκειμένου να μπορούν ειδικοί να επιβεβαιώνουν τη νόμιμη, ασφαλή και ακέραια λειτουργία του.

Στις πρόσφατες εκλογές της 21ης Μαΐου χρησιμοποιήθηκαν ταμπλέτες (tablets) στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων της επικράτειας από τους δικαστικούς αντιπροσώπους για την μετάδοση των αποτελεσμάτων της καταμέτρησης από την εφορευτική επιτροπή υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής που “έτρεχαν” τα tablets εξασφαλίζει την διαφάνεια και την εγκυρότητα της διαδικασίας, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη στην μετάδοση και να μην υπάρχει οποιαδήποτε παραφιλολογία σχετικά με τη διαδικασία, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η διαφάνεια που προσφέρουν τα συστήματα ανοικτού κώδικα, η ασφάλεια, η επαληθευσιμότητα και η κοινοτική συμμετοχή είναι παράγοντες που μπορούν να μειώσουν τυχόν ανασφάλειες που έχουν οι πολίτες και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη στην εκλογική διαδικασία. Ως εκ τούτου, η Ένωσή μας τάσσεται σαφώς υπέρ της υιοθέτησης τέτοιων ανοικτών ή προσβάσιμων στον πηγαίο κώδικά τους συστημάτων και φυσικά παραμένουμε στη διάθεση της Πολιτείας για να βοηθήσουμε στην υλοποίηση της εν λόγω πρότασης.

Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαίο να δημοσιοποιούνται πλήρως τα στοιχεία της ψηφοφορίας και της σταυροδοσίας για κάθε εκλογικό τμήμα της επικρατείας ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των τελικών αποτελεσμάτων. Ζητούμε, συνεπώς, τη δημοσιοποίηση αυτή και στην περίπτωση των τελευταίων εκλογών.

Τέλος, χαιρετίζουμε την παράλληλη με συσκευές tablets μετάδοση των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών, από τις Περιφερειακές Ενότητες προς το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του συστήματος Ίριδα 2.01. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και διατέθηκε δωρεάν για την παράλληλη αυτή διαδικασία. Να συμπληρώσουμε ότι εκτός της διαδικασίας της μετάδοσης από τις ταμπλέτες, ο δικαστικός αντιπρόσωπος συμπλήρωνε χειρόγραφα το έντυπο τηλεγράφημα υπέρ συνδυασμών και το έδινε σε εκπρόσωπο του Δήμου, ο οποίος το σάρωνε και το μετέδιδε στην έδρα της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας μέσω του συστήματος της Ίριδας. Εν κατακλείδι δηλαδή θεωρούμε ότι τέτοιες προσπάθειες ενισχύουν την διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας,

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: https://www.epe.org.gr, mailto:info(στο)epe.org.gr

1 Σχετική εγκύκλιος: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΑΘ46ΜΤΛ6-ΣΕΥ