Διαθεσιμότητα υπαλλήλων ΑΕΙ

Επιστολή της ΕΠΕ προς τον Υπουργό Παιδεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων ΑΕΙ

 

 

Το έγγραφο σε μορφή pdf

http://www.epe.org.gr/various/Epistoli_2013_07_29_DiathesimotitaAEI.pdf

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 

 

 

ΚΟΙΝ:

 

 

 • κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Βουλευτές
 • Τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ
 • Μέσα Ενημέρωσης

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:

Διαθεσιμότητα υπαλλήλων ΑΕΙ

 

 

 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2013

 

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

 

 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Αριθ. 135211/Β2, ΦΕΚ 2384/τ.Β, 24-9-2013) για την κατάργηση 1349 θέσεων διοικητικών προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στα οκτώ μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας) και την υπαγωγή των εργαζομένων σε καθεστώς διαθεσιμότητας-κινητικότητας και στη συνέχεια για πολλούς από αυτούς σε απόλυση, καθώς το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει ότι η ενδοϊδρυματική κινητικότητα αφορά την κινητικότητα 646 υπαλλήλων εκ του συνόλου των 1349 που μπαίνουν σε διαθεσιμότητα.

 

 

 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού κάθε Ιδρύματος από τα 8 που συμμετέχουν στην διαθεσιμότητα, υποχρεούνται να υποβάλουν εντός προθεσμίας 15 ημερών τα προσόντα όλων των υπαλλήλων των κλάδων και ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη διαθεσιμότητα, προκειμένου να γίνει η μοριοδότηση και η σύνταξη των Πινάκων Κατάταξης και των τελικών Πινάκων των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα.

 

 

 

Στη συνέχεια, προβλέπεται να γίνει πρόσκληση από το Υπουργείο Παιδείας για την 646 θέσεων στα υπόλοιπα Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ που δεν συμμετείχαν στη διαθεσιμότητα), έτσι ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα "Δια-Ιδρυματικής κινητικότητας".

 

 

 

Προκύπτει ωστόσο από τις ανακοινώσεις-διαρροές του Υπουργείου Παιδείας μια διαφορά περίπου 700 διοικητικών υπαλλήλων που δεν εντάσσονται στην κινητικότητα, οπότε προφανώς οδηγούνται από την κυβέρνηση στην απόλυση. Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην απόφαση αυτή, καθώς δεν εδράζεται σε μια σχεδιασμένη στρατηγική αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των διοικητικών υπηρεσιών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, ούτε βέβαια συμβάλει στη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών καθώς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα τέτοιων ενεργειών είναι μηδενικό.

 

 

 

Η παραπάνω ΚΥΑ θέτει τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας στην πλέον επικίνδυνη κατάσταση διάλυσης της ιστορίας τους, καθώς τα εξαναγκάζει σε ουσιαστική αδυναμία λειτουργίας και παροχής εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών, υποβαθμίζει την ποιότητα σπουδών, αναστέλλει ή δυσχεραίνει την αποτελεσματική υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων, υποβαθμίζει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και δυσχεραίνει την εκπαίδευση φοιτητών (Ιατρικής και άλλων ειδικοτήτων) στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.

 

 

 

Καταδικάζουμε την απόφαση της Κυβέρνησης για την αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη κατάργηση 1349 θέσεων διοικητικού προσωπικού στα οκτώ μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας μας, για τους ακόλουθους ειδικότερους λόγους:

 

 1. Δραματική Συρρίκνωση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Τακτικού Προϋπολογισμού των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

  Όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας μας αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια μια συνεχή και ιδιαίτερα σημαντική μείωση των χρηματοδοτήσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Τακτικού τους Προϋπολογισμού, που φτάνει έως και το 70% σε ορισμένα ιδρύματα. Η μείωση αυτή των διαθέσιμων πόρων των ιδρυμάτων αποτελεί σημαντική απειλή για την ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων επιστημονικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών τους προσπαθειών.

  Επιπρόσθετα, πρέπει να επισημάνουμε το σοβαρότατο πλήγμα που υπέστησαν το σύνολο των ιδρυμάτων λόγω της υποχρεωτικής συμμετοχής των διαθεσίμων τους στο κούρεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διαδικασία του PSI, τον Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2013. Η απώλεια πόρων των ελληνικών ιδρυμάτων ανέρχεται σε ύψος πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

 2. Υποστελέχωση Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

  Την τελευταία πενταετία έχει μειωθεί το προσωπικό όλων των ιδρυμάτων, λόγω της συνταξιοδότησης και της διαθεσιμότητας προσωπικού τους. Ειδικότερα, όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ έχουν πληγεί από τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και τις δράσεις εφεδρείας που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετα, τρία Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) έχουν ήδη πληγεί από τη διαθεσιμότητα του Οκτωβρίου 2012, χάνοντας ένα μεγάλο τμήμα του Διοικητικού τους Προσωπικού (διαθεσιμότητα και κινητικότητα όλων των υπαλλήλων ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού).

  Τέλος, παρατηρήθηκε τα τελευταία έτη ιδιαίτερα σημαντική καθυστέρηση στον διορισμό νέων μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, δραστική μείωση συμβασιούχων διδασκόντων του ΠΔ 407/80, καθώς επίσης και αποστέρηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συνέδραμαν το εκπαιδευτικό έργο.

 3. Ατεκμηρίωτοι πειραματισμοί και προχειρότητες αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Την τελευταία πενταετία έχουν επιχειρηθεί ιδιαίτερα μεγάλες, συνεχείς, συχνά αντιφατικές και αντικρουόμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι νομοθετικές ελλείψεις και οι προχειρότητες δημιουργούν ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα στη διοικητική λειτουργία όλων των Ιδρυμάτων. Επιπρόσθετα, τα ιδρύματα έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα κατά την προσπάθειά τους να απορροφήσουν τους κραδασμούς από το πρόσφατα υλοποιηθέν σχέδιο ΑΘΗΝΑ, και πρέπει να τους δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις αλλαγές. Η στέρηση των ανθρώπινων πόρων (οι οποίοι είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίοι) αποστερούν από τα ιδρύματα τη δυνατότητα ουσιαστικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

 4. Αγνοήθηκαν προκλητικά τα σχέδια αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

  Όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας έχουν ήδη εκπονήσει και καταθέσει το προηγούμενο εξάμηνο στο Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Οδικούς Χάρτες" και συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την Αναβάθμιση των Διοικητικών Υπηρεσιών τους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, του τρόπου υλοποίησης, των στόχων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των προϋποθέσεων επιτυχίας, του προϋπολογισμού, των απαιτούμενων πόρων, καθώς επίσης και του χρονοδιαγράμματος αναβάθμισης των Διοικητικών Υπηρεσιών των ιδρυμάτων. Οι Οδικοί Χάρτες δηλαδή αποτελούν ολοκληρωμένα σχέδια δράσης για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και ένα σύνολο συνεκτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ιδρυμάτων που προκύπτουν από τις δημοσιονομικές πιέσεις, την παρατεταμένη ύφεση, τον συνεχή περιορισμό των διαθέσιμων πόρων, και τη συνεχή μείωση του προσωπικού των ιδρυμάτων από την αναστολή προσλήψεων εκπαιδευτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, εξασφαλίζοντας έτσι την βιωσιμότητά τους σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης.

  Απώτερος σκοπός των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ ήταν και είναι η επίλυση των πιεστικών προβλημάτων υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν, η αναδιάρθρωση των δομών, η απλούστευση και η βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους πολίτες, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού τους. Κάθε ενέργεια της Πολιτείας που ενισχύει την αποδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αυξάνει την εσωστρέφεια είναι καταδικαστέα και καταστροφική.

 5. Το Υπουργείο Παιδείας προκλητικά και προσχηματικά ζητά από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να προχωρήσουν σε αξιολόγηση, αναδιάρθρωση και σχέδια στελέχωσης εντός 10 εργασίμων ημερών!

  Αγνοώντας τα ανωτέρω (παρόλο που ήταν σε γνώση των Υπουργείων Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του (αρ. πρωτ. 120526/2-9-2013, και με ορθή επανάληψη στις 10 Σεπτεμβρίου!) ζήτησε -με ασφυκτική προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών- από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας να αξιολογήσουν τις διοικητικές τους δομές και να παρουσιάσουν σχέδια στελέχωσης των διοικητικών τους υπηρεσιών μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Παρά τον προφανή εμπαιγμό και την προσχηματική στάση του Υπουργείου Παιδείας, όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ανταποκρίθηκαν άμεσα και απέστειλαν μέχρι τις 16/9/2013 στο Υπουργείο τις αξιολογήσεις και τα συνακόλουθα σχέδια στελέχωσης, βάσει των οποίων προκύπτουν σημαντικές ελλείψεις σε πολλές από τις υπηρεσίες τους, επισημαίνοντας ότι η συρρίκνωση του ήδη ανεπαρκούς τους προσωπικού θα προκαλέσει σημαντικές δυσλειτουργίες στο διοικητικό και εκπαιδευτικό τους έργο, θα λειτουργήσει ανασταλτικά, και θα αποτελέσει αιτία υποβάθμισης του παραγόμενου έργου.

 6. Το Υπουργείο Παιδείας αγνοεί τα κριτήρια που έθεσε το ίδιο, καθώς επίσης και τις αξιολογήσεις, τα σχέδια αναδιάρθρωσης και τα σχέδια στελέχωσης που του απέστειλαν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ εντός της τεθείσας προθεσμίας.

  Παρά τα ανωτέρω, η εν λόγω ΚΥΑ, δεν συνοδεύεται από καμία τεκμηρίωση και αποτελεί δείγμα απίστευτης προχειρότητας. Αναφέρεται αόριστα στην εισήγηση μιας "Επιτροπής" η οποία ορίστηκε 5 εργάσιμες μέρες πριν την έκδοση της ΚΥΑ, χωρίς η εισήγησή της να κοινοποιηθεί πουθενά. Άλλωστε, τι είδους εισήγηση μπορεί να γίνει σε πέντε εργάσιμες ημέρες; Όταν μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τρίτης εργάσιμης ημέρες είχαν αρχίσει οι διαρροές (βλ. esos.gr/article/eidisis-tritovathmia-ekpaidefsi/apo-poia-panepisthmia-posoi-ypallhloi-tithentai-diathesimothta). Πότε πρόλαβε η επιτροπή αυτή να εξετάσει τα στοιχεία που υπέβαλλαν τα ιδρύματα στις 16/9/2013;

  Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι ορισμένα πανεπιστήμια εντάχθηκαν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ πέρα από κάθε λογική, ενώ επίσης είναι απορίας άξιο η ευκολία με την οποία οι υπό διαθεσιμότητα υπάλληλοι μειώθηκαν από τους 1655 της αρχικής διαρροής στους 1349 μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες.

  Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παιδείας δεν έδωσε ακόμη στη δημοσιότητα τα κριτήρια και τον αλγόριθμο αξιολόγησης που χρησιμοποίησε. Ο λόγος είναι προφανής. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο αλγόριθμος που οδήγησε στο 1349 (που αρχικά ήταν 1655) θα εκθέσουν ανεπανόρθωτα το Υπουργείο Παιδείας.

  Το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει την ευθύνη της κατάρρευσης της λειτουργίας των Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς τα καλεί να λειτουργήσουν με 40% λιγότερο προσωπικό.

  Συντασσόμαστε με τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και απαιτούμε ανασταλεί η ΚΥΑ και να δοθεί στη δημοσιότητα ο υποτιθέμενος αλγόριθμος.

 7. Καταργούνται άκριτα και αδικαιολόγητα οι θέσεις προσωπικού φύλαξης, προφανώς για να διευκολυνθεί η ανάθεση της συγκεκριμένης λειτουργίας σε ιδιωτικές εταιρίες φύλαξης.

  Οι θέσεις προσωπικού φύλαξης καταργούνται όλες, και στα οκτώ Ιδρύματα, χωρίς καμιά τεκμηρίωση. Με βάση ποιο κριτήριο και ποιον αλγόριθμο κρίθηκε το προσωπικό φύλαξης ως πλεονάζον;

  Η κατάργηση των θέσεων προσωπικού φύλαξης ισοδυναμεί με πρόσθετη επιβάρυνση των Πανεπιστημίων, καθώς αυτά πρέπει να διαθέσουν ιδιαίτερα μεγάλους πόρους προκειμένου να προσλάβουν ιδιωτικές υπηρεσίες φύλαξης. Έχουμε ήδη επισημάνει ανωτέρω ότι οι πόροι των ιδρυμάτων βαίνουν συνεχώς μειούμενοι και οι προϋπολογισμοί τους αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρότατες προκλήσεις, στις οποίες προστίθεται ένα ακόμη ζήτημα μεγάλης σημασίας. Όλα τα Πανεπιστήμια έχουν την ευθύνη αποτελεσματικής φύλαξης μεγάλων και κρίσιμων εγκαταστάσεων, και πλήττεται άμεσα η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν.

 8. Kαταργούνται άκριτα και αδικαιολόγητα θέσεις προσωπικού Διοικητικού-Οικονομικού και Διοικητικού-Λογιστικού.

  Και στα 8 ιδρύματα καταργούνται πολλές θέσεις Διοικητικού-Οικονομικού και Διοικητικού-Λογιστικού, χωρίς καμιά τεκμηρίωση.

  Όπως έχουμε παρατηρήσει παραπάνω, η στελέχωση των Πανεπιστημίων έχει ήδη πληγεί τα τελευταία χρόνια, καθώς υπήρξαν αθρόες συνταξιοδοτήσεις και εφεδρείες προσωπικού των κλάδων αυτών. Επίσης, αναφέραμε ήδη ότι σε τρία Πανεπιστήμια είχαν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι των κλάδων αυτών τον Οκτώβριο του 2012.

  Με βάση λοιπόν ποια αναγκαιότητα, ποιο κριτήριο και ποιον αλγόριθμο κρίθηκε το εν λόγω προσωπικό Διοικητικού-Οικονομικού και Διοικητικού-Λογιστικού ως πλεονάζον;

 9. Kαταργούνται άκριτα και αδικαιολόγητα θέσεις προσωπικού Η/Υ, προφανώς για να διευκολυνθεί η ανάθεση της συγκεκριμένης λειτουργίας σε ιδιωτικές εταιρίες.

  Συγκεκριμένα, καταργούνται πάρα πολλές θέσεις του κλάδου Προσωπικού Η/Υ στα 8 Πανεπιστήμια. Σε ορισμένα Πανεπιστήμια δε καταργούνται όλες οι υφιστάμενες θέσεις της κατηγορίας αυτής, επιλογή που καθιστά ουσιαστικά αδύνατη τη λειτουργία σημαντικών υπηρεσιών κομβικής σημασίας όπως τα Κέντρα Δικτύων Δεδομένων και Φωνής και τα Κέντρα Μηχανοργάνωσης, με φυσικό επακόλουθο την αδυναμία λειτουργίας των διοικητικών δομών, των γραμματειών και των λοιπών υπηρεσιών των Πανεπιστημίων.

  Στην εποχή λοιπόν της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η κατάργηση αυτών των θέσεων; Με βάση ποια αναγκαιότητα, ποιο κριτήριο και ποιον αλγόριθμο κρίθηκε το εν λόγω προσωπικό Η/Υ ως πλεονάζον;

 10. Καταργούνται άκριτα και αδικαιολόγητα θέσεις Βιβλιοθηκονόμων, αποστερώντας τη δυνατότητα στις κεντρικές και περιφερειακές βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων να επιτελέσουν το έργο της αποτελεσματικής υποστήριξης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας.

  Τα ιδρύματα που πλήττονται χάνουν τους λίγους εξειδικευμένους βιβλιοθηκονόμους που διαθέτουν, παρόλο που στερούνται εδώ και χρόνια από τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για τη λειτουργία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε εικοσιτετράωρη βάση, καθώς επίσης και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, όπως είναι η ευρωπαϊκή πρακτική.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι:

 

 • Η επένδυση στην Εκπαίδευση και τη Γνώση αποτελεί την σημαντικότερη στρατηγική διεξόδου από την κρίση και ελπίδα για την βιώσιμη ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

 • Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας έχουν ήδη πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της δραματικής μείωσης των διαθέσιμων πόρων, της συνταξιοδότησης, της εφεδρείας και της διαθεσιμότητας του εξειδικευμένου προσωπικού τους.

 • Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα Πανεπιστήμια της χώρας μας λόγω της οικονομικής κρίσης, εξακολουθούν να παρέχουν υψηλής στάθμης εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

 • Το Υπουργείο Παιδείας εφάρμοσε τη διαθεσιμότητα χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς καμιά τεκμηρίωση, και χωρίς να λάβει υπόψη τις κατατεθείσες προτάσεις των ιδρυμάτων κατόπιν της αξιολόγησης των διοικητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών που τα ίδια τα ιδρύματα διενήργησαν, παρόλα τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια.

 • Το Υπουργείο Παιδείας εφάρμοσε τη διαθεσιμότητα κατόπιν ενεργειών του που προδήλως ήταν προσχηματικές, καθώς δεν ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης των διοικητικών δομών που το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθόρισε με έγγραφό του.

 • Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης της λειτουργίας τους εάν ολοκληρωθεί το σχέδιο διαθεσιμότητας των διοικητικών τους στελεχών.

 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας:

 

 1. Δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες της άκριτης πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 2. Ζητά από την κυβέρνηση και τον Υπουργό Παιδείας να αποσύρει τη σχετική ΚΥΑ και να εγκαταλείψει τις τυφλές απομακρύνσεις προσωπικού και να υποστηρίξει τις δράσεις ουσιαστικής αναβάθμισης των υπηρεσιών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προτάσεις των ίδιων των ιδρυμάτων.

 3. Καλεί την κυβέρνηση και τον Υπουργό Παιδείας να σκεφθούν τους κόπους και τις θυσίες των φοιτητών και των οικογενειών τους, και να συμβάλλουν έτσι ώστε τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να παραμείνουν ανοικτά και πλήρως λειτουργικά.