Δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Η δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ), υπονομεύει τα πτυχία και τα διπλώματα Πληροφορικής και Υπολογιστών.

Πρόσφατα, αποφασίστηκε η δημιουργία δομών πιστοποίησης των φορέων δια βίου κατάρτισης και των εκπαιδευτών με τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών.

Την ευθύνη ανέλαβε το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ).

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε η σχετική υπουργική απόφαση (το κείμενο μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο www.ekepis.gr).

Από τη μελέτη της απόφασης αυτής προκύπτουν συμπεράσματα που πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα.

Συγκεκριμένα, ως εκπαιδευτές Πληροφορικής, θα μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο:

  • Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  • Τα μέλη της ΕΠΥ.

  • Οποιοσδήποτε πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ο οποίος διαθέτει πιστοποιητικό χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

    Να σημειωθεί ότι σε όλους τους άλλους κλάδους εκπαιδευτών απαιτείται πτυχίο στο αντικείμενο. Η μόνη εξαίρεση στον κανόνα είναι η Πληροφορική.

  •