Όλα τα Άρθρα

Ένσταση κατά της προκήρυξης 1/2010 και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΤΤ

Επιστολή της ΕΠΕ προς τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σχετικά με την προκήρυξη 1/2010 και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΤΤ

Το κείμενο σε μορφή pdf

ΠΡΟΣ:


Κύριο Νίκο Σηφουνάκη, Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

KOIN.:


  • Κύριο Δημήτρη Ρέππα, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
  • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
  • Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
  • Συλλόγους και Γραμματείες Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ
  • Μέσα ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: “Ένσταση κατά της προκήρυξης 1/2010 και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΤΤ”

ΣΧΕΤ.:


  • Παρέμβαση της ΕΠΕ με θέμα "Αναγκαίες τροποποιήσεις στην προκήρυξη 1/2010 της ΕΕΤΤ – http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=403
  • Αναφορές 3162/31-05-2010, 3186/31-05-2010 και 3203/01-06-2010 των βουλευτών κκ. Α. Νταλάρα, Ν. Νικολόπουλου και Π. Κουρουμπλή επί της ανωτέρω παρέμβασης της ΕΠΕ
  • Απάντηση Υφυπουργού Ν.Σηφουνάκη (Αρ.Πρωτ. Β-1321, 22/6/2010) επί των ανωτέρω αναφορών – http://www.epe.org.gr/various/apanthsh-yp-metaforwn-epik.pdf

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,

Στην απάντησή σας προς τις αναφορές των Βουλευτών Α. Νταλάρα, Ν. Νικολόπουλου και Π. Κουρουμπλή, κατόπιν σχετικής παρέμβασής της Ένωσής μας, αναφέρετε ότι η προκήρυξη 1/2010 της ΕΕΤΤ είναι σύννομη διότι βασίστηκε στην Εσωτερική Διάρθρωση της ΕΕΤΤ (Π.Δ. 387/2002) στην οποία οι θέσεις του προσωπικού ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2867/2000.

Επιτρέψτε μας να επισημάνουμε ότι ο Ν. 2867/2000, τον οποίο μνημονεύετε στην απάντησή σας, καταργήθηκε με το Ν.3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Άρθρο 70, παρ. 2, εδάφ. α). Οι δε θέσεις του προσωπικού της ΕΕΤΤ έχουν επαναπροσδιοριστεί στο Άρθρο 13 του Ν.3431/2006. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΕΤΤ αφού το Π.Δ. 50/2001 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις: Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315Α΄), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63Α΄), και Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115Α΄).

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η προκήρυξη της ΕΕΤΤ πάσχει νομικά διότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις βασίζονται, σύμφωνα με τα όσα διατυπώσατε στην απάντησή σας, σε νόμο που έχει καταργηθεί εδώ και 4 χρόνια. Η δε Εσωτερική Διάρθρωση της ΕΕΤΤ έπρεπε να έχει τροποποιηθεί προ πολλού κατ' εφαρμογή της υφιστάμενης, πλέον, νομοθεσίας. Επομένως, καμία προκήρυξη θέσεων της ΕΕΤΤ δεν είναι, κατά τη γνώμη μας, σύννομη μέχρι να εκδοθεί το νέο Π.Δ. που προβλέπεται από το Ν.3431/2006.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να ακυρώσετε άμεσα την προκήρυξη 1/2010 της ΕΕΤΤ και να εκδώσετε το προβλεπόμενο ΠΔ με την επικαιροποιημένη διάρθρωση της ΕΕΤΤ όπου θα περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος των επιστημόνων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε αρμονία με τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 183/2008, Π.Δ. 44/2009). Σας παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειές σας.

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας