Όλα τα Άρθρα

Ένσταση της ΕΠΕ για προκήρυξη ΟΤΕ

Ένσταση της ΕΠΕ κατά της προκήρυξης θέσης του ΟΤΕ με κωδικό ΜΤ_3α_1Α_031209

ΠΡΟΣ: Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), υπόψη Γενικού Διευθυντή, Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚΟΙΝ.:


1.Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων


2.Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου


3.Τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ


4.Φοιτητικούς Συλλόγους Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ


5.Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

ΘΕΜΑ: «Ένσταση κατά προκήρυξης θέσης με κωδ. ΜΤ_3α_1Α_031209.»

Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Αναφορικά με την προκήρυξή σας με κωδ. ΜΤ_3α_1Α_031209 για «θέση Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών (ΑΕΙ) για ΙΡ Δίκτυα» θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

  1. Οι Τηλεπικοινωνίες δεν είναι αποκλειστικός κλάδος της Μηχανικής (Engineering) αλλά θεραπεύεται εξίσου και από πανεπιστημιακά τμήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης όπως π.χ. το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.α. Το πρώτο από αυτά είναι μάλιστα το μοναδικό τμήμα ΑΕΙ της Ελλάδας που ασχολείται αποκλειστικά με το γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών. Δεν πρέπει επομένως να περιορίσετε την προκήρυξη μόνο σε μηχανικούς.
  2. Η εν λόγω θέση, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην περιγραφή του έργου αλλά και τονίζεται ρητά στον τίτλο της προκήρυξης, δεν αφορά τις τηλεπικοινωνίες γενικά αλλά τα ΙΡ Δίκτυα. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι γνώσεις του υποψηφίου πρέπει να εστιάζονται στα Δίκτυα Δεδομένων (TCP/IP, εφαρμογές, υπηρεσίες, παραμετροποίηση, κλπ.) και όχι στις τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις (σήματα, κεραίες, πομποδέκτες, ηλεκτρονικά, κλπ.). Επομένως, το αντικείμενο της προκήρυξης αφορά κυρίως τους Επιστήμονες και τους Μηχανικούς των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών και όχι τους Ηλεκτρολόγους και τους Ηλεκτρονικούς. Δεν πρέπει επομένως να αποκλείσετε από την  προκήρυξη τους επιστήμονες της Πληροφορικής.
  3. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί που ακολούθησαν κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανικού δεν έχουν καμία σχέση με την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, πόσο μάλλον με τα Δίκτυα Δεδομένων και τις υπηρεσίες τους. Δεν πρέπει επομένως να συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη όλοι οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,  αλλά μόνον αυτοί που ακολούθησαν τη σχετική προς το έργο κατεύθυνση σπουδών.
  4. Αναφέρεται στην προκήρυξη ότι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν "άδεια άσκησης επαγγέλματος". Τέτοια προϋπόθεση όμως δεν προκύπτει από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η άσκηση του επαγγέλματος του Επιστήμονα ή Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών δεν προϋποθέτει από το νόμο την κατοχή άδειας άσκησης. Ειδικά δε για τα έργα/μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων - τη μοναδική, δηλαδή, κατηγορία που σύμφωνα με το Ν.3316/2005 σχετίζεται με την θέση που έχετε προκηρύξει - το αντίστοιχο μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών (Π.Δ. 138/2009) δεν θέτει ως προϋπόθεση εγγραφής την κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος. Επομένως, ο αποκλεισμός από την προκήρυξη συγκεκριμένων επιστημόνων που λόγω ιδιότητας δε διαθέτουν "άδεια άσκησης επαγγέλματος" είναι καταχρηστικός.
  5. Αναφέρεται στην προκήρυξη ότι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν "Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, MS Project & Visio)." Θεωρούμε ότι η απαίτηση αυτή είναι περιττή και προσβλητική διότι όλοι οι επιστήμονες τηλεπικοινωνιών έχουν αποδεδειγμένα βάσει των σπουδών τους πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και σχετικών εφαρμογών γραφείου.  

Αξιότιμοι κύριοι,

Πιστεύουμε ότι για να επιτύχετε την αποτελεσματική στελέχωση του ΟΤΕ πρέπει να αξιοποιήσετε το σύνολο του επιστημονικού δυναμικού, αξιολογώντας και επιλέγοντας τους καταλληλότερους, χωρίς υπερβάσεις επιστημονικών πεδίων και αντιεπιστημονικούς αποκλεισμούς. Σας καλούμε λοιπόν να τροποποιήσετε την προκήρυξή σας υιοθετώντας τις προτεινόμενες διορθώσεις.

 

Με εκτίμηση,

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Δημήτρης Τσίγκος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

 

 

Φώτης Κ. Λιοτόπουλος

 

Συνημμένη:


1. Προκήρυξη Θέσης με κωδ. ΜΤ_3α_1Α_03120 (του ΟΤΕ Α.Ε.).