Επιστολή - Σύσταση Οργανικών θέσεων Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ. Πρόσφατα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας η κατανομή κατά κλάδο και ειδικότητα των 4.500 διορισμών στην εκπαίδευση. Με μεγάλη μας απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι από τους σχετικούς πίνακες απουσίαζε παντελώς ο κλάδος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή (ΠΕ86.ΕΑΕ).

Προς:Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κοιν.:ΜΜΕ

Αθήνα, 18/12/2019

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Οργανικών θέσεων Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή»

ΣΧΕΤ: Το συμπεριλαμβανόμενο έγγραφο Αναπληρωτών Καθηγητών Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής (ΠΕ86.ΕΑΕ)

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ.

Πρόσφατα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας η κατανομή κατά κλάδο και ειδικότητα των 4.500 διορισμών στην εκπαίδευση (https://is.gd/i4qicF). Με μεγάλη μας απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι από τους σχετικούς πίνακες απουσίαζε παντελώς ο κλάδος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή (ΠΕ86.ΕΑΕ). Προς τούτο, προσυπογράφουμε και εμείς το παρακάτω κείμενο καταγγελία συναδέλφων μας Πληροφορικών που εργάζονται ως Αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής, των οποίων τα αιτήματα υιοθετούμε και στηρίζουμε. Σας παρακαλούμε λοιπόν για την ικανοποίηση αυτών προς όφελος των μαθητών αυτών πρώτα απ’ όλα με τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

Με τιμή,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ειδ. Γραμματέας Η Ταμίας
Δημήτρης Κυριακός Μάριος Παπαδόπουλος Χάρης Γεωργίου Φώτης Αλεξάκος Λένα Καπετανάκη
proedros<στο>epe.org.gr antiproedros<στο>epe.org.gr gen_grammateas<στο>epe.org.gr eid_grammateas<στο>epe.org.gr tamias<στο>epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Τ.Θ. 13801, Τ.Κ. 10310, Αθήνα
E-mail: info<στο>epe.org.gr – Τηλέφωνο: 698 172 3690

 

Ακολουθεί το κείμενο-καταγγελία των συναδέλφων καθηγητών Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή:

«Οι καθηγητές Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 86.ΕΑΕ) εκτιμούμε την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης να προβεί το συντομότερο δυνατό στην ολοκλήρωση των 4.500 διορισμών στην Ειδική Αγωγή με στόχο την στελέχωση όλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) με εξειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

Με μεγάλη λύπη μας τις τελευταίες μέρες πληροφορούμαστε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει στην σύσταση οργανικών θέσεων Πληροφορικής στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία με συνέπεια τον άδικο αποκλεισμό των καθηγητών Πληροφορικής από τους πρώτους μόνιμους διορισμούς της Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε μία εποχή όπου, η ψηφιακή γνώση και δεξιότητα δηλαδή ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών ήδη από τα πρώτα βήματα της σχολικής ζωής τους είναι απαραίτητα εφόδια «επιβίωσης» στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Μία εποχή όπου οι έννοιες της ψηφιακής ταυτότητας, της ψηφιακής ασφάλειας και των ψηφιακών δικαιωμάτων σχετίζονται άμεσα με την σωστή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου και προάγουν τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών.

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε:

  1. Να συσταθούν οργανικά κενά Πληροφορικής που θα ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες σε όλες τις ΣΜΕΑΕ της χώρας, τόσο σε σχολεία Α’θμιας όσο και της Β’θμιας Εκπαίδευσης και να δοθούν προς κάλυψη για μόνιμους διορισμούς.

  1. Ισότιμες προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής (ΠΕ86.ΕΑΕ) με βάση τις προσλήψεις αναπληρωτών την τελευταία τριετία για την κάλυψη των πάγιων αναγκών στις ΣΜΕΑΕ όσον αφορά την διδασκαλία της Πληροφορικής και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή και ελπίζουμε στην μέριμνα σας για την στελέχωση των σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ Α’θμιας και Β’θμιας με μόνιμους και εξειδικευμένους καθηγητές Πληροφορικής με στόχο την καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών μας και την ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης τους, εφόδια που αδιαμφισβήτητα επιβάλλεται να παρέχονται από ένα σύγχρονο σχολείο το οποίο προάγει την ολιστική και διαθεματική προσέγγιση στην μάθηση, την συνεργασία σε ψηφιακά και μη περιβάλλοντα, την αναλυτική, συνθετική και κριτική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων καθώς και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών.»