Όλα τα Άρθρα

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων Πληροφορικής

Επιστολή της ΕΠΕ προς την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) σχετικά με την αξιολόγηση των τμημάτων Πληροφορικής των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η επιστολή σε pdf

 

 

 

 

 

<style type="text/css">p { margin-bottom: 0.21cm; }address { margin-left: 2cm; margin-right: 2cm; margin-bottom: 0.11cm; line-height: 100%; page-break-before: auto; }address.western { font-style: normal; }h1 { margin-bottom: 0.21cm; }h1.western { font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 16pt; }h1.cjk { font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;; font-size: 16pt; }h1.ctl { font-family: &quot;Tahoma&quot;; font-size: 16pt; }a:link { }</style>

 

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος

ΤΚ 10434, Αθήνα

www.epe.org.gr

e-mail: info(στο)epe.org.grΠΡΟΣ: Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας

στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)

Λεωφόρος Συγγρού 44

T.K. 117 42, Αθήνα

adipsecretariat@hqaa.gr

KOIN: α) Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

β) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

γ) Συλλόγους και

Γραμματείες Τμημάτων Πληροφορικής

Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα

των ΑΕΙ (βλ. πίνακα τμημάτων Πληροφορικής

που συνοδεύει την παρούσα επιστολή)

δ) Μέσα ενημέρωσηςΘΕΜΑ: “Επιτροπή Εξωτερικής

Αξιολόγησης Τμημάτων Πληροφορικής ”

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η εξωτερική αξιολόγηση των ακαδημαϊκών

μονάδων αποτελεί το σημαντικότερο

στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης που

εφαρμόζει η Α.ΔΙ.Π. και έχει καίρια

σημασία για την επιτυχία και την

αξιοπιστία της συνολικής προσπάθειας

αξιολόγησης των τμημάτων της ανώτατης

εκπαίδευσης. Όπως αναφέρεται και στον

ιδρυτικό νόμο της Α.ΔΙ.Π. (Ν.3374/2005), η

εξωτερική αξιολόγηση συνιστά μια

"κριτική-αναλυτική εξέταση των

αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης

και πρέπει να γίνεται από επιτροπή

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (Επιτροπή

Εξωτερικής Αξιολόγησης)". Στον ίδιο

νόμο (Άρθρο 8, παρ. 5, εδ. βiii), τονίζεται

επίσης η σημασία της συμμετοχής στην

επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης ενός

εκπροσώπου επαγγελματικής ή άλλης

επιστημονικής οργάνωσης, αντίστοιχης

με το γνωστικό αντικείμενο της υπό

αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας.

Ωστόσο, κατά τη σύστασή της το 2005, η

Α.ΔΙ.Π. θεώρησε ότι "για να εγγυηθεί

τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα

και την ανεξαρτησία της", ήταν

προτιμότερο σε πρώτη φάση εφαρμογής

του θεσμού να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά

ως εμπειρογνώμονες πανεπιστημιακοί

καθηγητές ή ερευνητές του εξωτερικού.

Αν και κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από

το νόμο, η Α.ΔΙ.Π. ξεκίνησε να λειτουργεί

με αυτή τη διαδικασία και δε δημιούργησε

ούτε τα προβλεπόμενα μητρώα εμπειρογνωμόνων

της κάθε επιστημονικής περιοχής, ούτε

και το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων

εκπροσώπων επαγγελματικών ή άλλων

επιστημονικών οργανώσεων.

Από το 2005 μέχρι σήμερα έχουν περάσει

έξι χρόνια και η Α.ΔΙ.Π. συνεχίζει να

λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Από το

2008 μέχρι σήμερα έχουν γίνει 5 εξωτερικές

αξιολογήσεις Τμημάτων Πληροφορικής

και η Α.ΔΙ.Π. συνεχίζει να μην έχει μητρώο

εμπειρογνωμόνων στην επιστημονική

περιοχή της πληροφορικής.

Κρίνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη

φάση προσαρμογής του θεσμού και η Α.ΔΙ.Π.

είναι πλέον αρκετά ώριμη ώστε να μπορεί

να εγγυηθεί τη διαφάνεια, την

αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία

της, ενεργοποιώντας άμεσα τη διαδικασία

σύνταξης των μητρώων ανεξάρτητων

εμπειρογνωμόνων και το μητρώο των

εκπροσώπων επαγγελματικών και

επιστημονικών οργανώσεων.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας καλεί

την Α.ΔΙ.Π. και το Υπουργείο Παιδείας

που την εποπτεύει, να εφαρμόσουν πιστά

αυτά που ορίζει ο Ν.3374/2005 και να προχωρήσουν

άμεσα στη δημιουργία των αναγκαίων

μητρώων για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών

μονάδων. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό,

εκπροσωπεί τον επιστημονικό κλάδο

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα

πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας

(Ε.ΣΥ.Π.) και έχει σημαντική εμπειρία

στην αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών

Πληροφορικής (βλ. review.epe.org.gr).

Προτίθεται, δε, να συνεισφέρει αμισθί

όσους εμπειρογνώμονες απαιτηθούν για

τη στελέχωση των απαραίτητων μητρώων.

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για

το χρονοδιάγραμμα δημιουργίας των εν

λόγω μητρώων, καθώς και των προϋποθέσεων

ένταξης των εμπειρογνωμόνων σε αυτά.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

 

 

Ο Πρόεδρος

Δρ. Μαυροφίδης Θωμάς

(τηλ. 6944246558)

Ο Γενικός Γραμματέας

Μουμουτζής Νεκτάριος

(τηλ. 6948044562)

 

Πίνακας

τμημάτων Πληροφορικής

 1. Βιομηχανικής Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας

 2. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 4. Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 6. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

 7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΑΠΘ

 8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Πληροφορικής, ΕΜΠ

 9. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

 10. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

 11. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 12. Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 13. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 14. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 15. Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 16. Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

 17. Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

 18. Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 19. Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 20. Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 21. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 22. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

 23. Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών

 24. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

 25. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

 26. Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 27. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 28. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

 29. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

 30. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας

 31. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας

 32. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Ναυπάκτου), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου

 33. Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά