Καταγγελία για Προκήρυξη πρόσληψης 35 Πληροφορικών στην ΕΛΑΣ

Καταγγελία Προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης 35 Πληροφορικών ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων και μετάταξης Αστυνομικού Προσωπικού Γενικών Καθηκόντων στην κατηγορία αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010

 

Προς:
Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας


Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας


Κλάδος Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού


Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού


Τμήμα 2ο - Γραφείο 5ο


Π. Κανελλόπουλου 4


101 77 Αθήνα


Email: elasgrty@mopo.gr

Θέμα:
Καταγγελία Προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης 35 Πληροφορικών ιδιωτών ως

Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων και μετάταξης Αστυνομικού Προσωπικού Γενικών

Καθηκόντων στην κατηγορία αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων (αρ. πρωτ.

6000/2/2920-γ/18-1-2010)

Κοιν:


1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη


2. Γραφείο Πρωθυπουργού


3. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

 

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Με έκπληξη αναγνώσαμε την Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 35 Πληροφορικών ιδιωτών

ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων και μετάταξης Αστυνομικού Προσωπικού Γενικών

Καθηκόντων στην κατηγορία αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων (αρ. πρωτ. 6000/2/2920-γ/18-

1-2010) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (βλ. σχετική ανακοίνωση ηλεκτρονικά

διαθέσιμη στο σύνδεσμο:

http://www.astynomia.gr/images/stories/2010/18012010_prok_eid_kat.pdf).

Διαβάζοντας την προκήρυξη διαπιστώσαμε ότι παρότι αναφέρεται στην πρόσληψη ιδιωτών και

τη μετάταξη αστυνομικών με ειδικότητα πληροφορικής, 35 ατόμων συνολικά, στην εξειδίκευση

αναφέρεται μόνο σε πτυχία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,

αγνοώντας με τον τρόπο αυτό τους δεκάδες χιλιάδες πτυχιούχους επιστήμονες Πληροφορικούς

με πτυχία από άλλα Τμήματα πληροφορικής των Ελληνικών ΑΕΙ. Ταυτόχρονα, στην ίδια

προκήρυξη προβλέπεται -για κάποιον ανεξήγητο λόγο- η κάλυψη θέσεων Πληροφορικής από

αποφοίτους Τμημάτων Φυσικής και Μαθηματικών!

Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι η προκήρυξή σας αγνοεί παντελώς τους αποφοίτους των

ακόλουθων τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ, τα οποία σύμφωνα με σχετική μελέτη της ΕΠΕ

(http://review.epe.org.gr/) θεραπεύουν την επιστήμη της Πληροφορικής:

 

Α. Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού Τομέα ΑΕΙ

 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Εποικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
 • Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Β. Τμήματα Πληροφορικής Τεχνολογικού Τομέα ΑΕΙ

 • Βιομηχανικής Πληροφορικής, ΤΕΙ Καβάλας
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, ΤΕΙ Κρήτης
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά
 • Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας
 • Πληροφορικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαμίας
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Ηπείρου
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Κσλαμάτας
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Λάρισας
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Γ. Όσον αφορά τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, σύμφωνα με την

παραπάνω σχετική μελέτη, η Πληροφορική θεραπεύεται επαρκώς μόνο σε 2 από τις 14 συνολικά

κατευθύνσεις σπουδών που αυτά προσφέρουν, και συγκεκριμένα στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Κατεύθυνση Πληροφορικής

Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

 1. Ενώ κάνετε ρητή αναφορά στους πτυχιούχους που μπορούν να καταλάβουν τις 21 από τις 35 θέσεις (κωδ 503, 504, 505), για τις υπόλοιπες 14 θέσεις (κωδ 506) δεν αναφέρετε καθόλου τα πτυχία Πληροφορικής που δέχεστε και χρησιμοποιείτε μια εντελώς αόριστη και ασαφή διατύπωση, "ειδικότητα διερεύνησης Ψηφιακών Πειστηρίων", τη στιγμή μάλιστα που τέτοια ειδικότητα δεν υφίσταται ούτε στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά ούτε και στην ευρωπαϊκή ή διεθνή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν αντιλαμβανόμαστε τους σκοπούς που εξυπηρετεί αυτή η διατύπωση, και κατά συνέπεια σας καλούμε να αναφέρετε ρητά για κάθε κωδικό θέσης της προκήρυξης όλους τους τίτλους σπουδών που δέχεστε.
 2. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ που ακολούθησαν κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανικού δεν έχουν καμιά σχέση με την Πληροφορική. Η προκήρυξη δεν διασφαλίζει ότι μόνο οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ που ακολούθησαν κατεύθυνση σπουδών Πληροφορικής θα έχουν το δικαίωμα να καταλάβουν τις θέσεις πληροφορικής (503). Δεν πρέπει επομένως να συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη όλοι οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ, αλλά μόνον αυτοί που ακολούθησαν την κατεύθυνση σπουδών Πληροφορικής.
 3. Η ελληνική νομοθεσία ορίζει ως αναγκαίο προσόν για την κατάληψη μιας θέσης πληροφορικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης την κατοχή αντίστοιχου πτυχίου. Με ποιο κριτήριο και με βάση ποια νομοθεσία εξισώσατε το πτυχίο πληροφορικής με έναν μεταπτυχιακό τίτλο που απέκτησε ένας μαθηματικός ή φυσικός; Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν τις υπηρεσίες σας να σας εισηγηθούν την πρόσληψη Μαθηματικών ή Φυσικών, με κάποια ασαφή ειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς δεν διαθέτουν τη βασική επιστημονική συγκρότηση στην επιστήμη της Πληροφορικής, η οποία αποκτάται μόνο κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών. Επομένως πρέπει να αποκλείσετε τους Μαθηματικούς και τους Φυσικούς από την εν λόγω Προκήρυξη, η οποία αφορά Πληροφορικούς.
 4. Παρατηρούμε στο κείμενο της προκήρυξης, και συγκεκριμένα στην ανάλυση της μοριοδότησης των υποψηφίων (παρ. VIII.1.β, περιπτώσεις 7, 8, και 9), ότι η αναφορά στα μόρια/μονάδες γίνεται μονάχα για τους Μηχανικούς ΗΥ (κωδ 503-505) και όχι για όλες τις ειδικότητες. Το γεγονός αυτό είναι επιεικώς απαράδεκτο και οφείλετε με βάση το νόμο να αντιμετωπίσετε ισότιμα και αμερόληπτα τους υποψηφίους όλων των ειδικοτήτων.
 5. Το όριο ηλικίας για τους ιδιώτες είναι τα 32 έτη, ενώ για τους μεταταγόμενους Αξιωματικούς γεν. Καθηκόντων είναι τα 40 έτη. Δεν αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα της διαφοράς αυτής, δεδομένου ότι οι γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από τις θέσεις αυτές προϋποθέτουν επαρκή προϋπηρεσία και εμπειρία. Κατά συνέπεια, το όριο ηλικίας για τους ιδιώτες πρέπει να ανέλθει στα 40 έτη. Διαφορετικά δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχουν ήδη υποψήφιοι που καλύπτουν τα προσόντα (ιδιώτες και αξιωματικοί) και η προκύρηξη απλά περιορίζει τις συμμετοχές και νοθεύει τον ανταγωνισμό.
 6. Στο άρθρο ΙΙ παράγραφος "ε" αναφέρεται ότι θεωρείται ως πρόσθετο προσόν η κατοχή ενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται απο αναγνωρισμένες η νομίμως λειτουργούσες Σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού (Certified Information Systems Security Professional, Systems Security Certified Practitioner, Certified Information Systems Auditor, Certified Ethical Hacker, Licensed Penetration Tester, ECCouncil Certified Security Analyst, Certified Expert Penetration Tester, Certified Application Security Specialist, Certified Computer Forensics Examiner, Computer Hacking Forensic Investigator).
  Το πρόβλημα είναι ότι δεν διευκρινίζεται αν με τον όρο "πιστοποιητικό σπουδών" εννοείται την απλή παρακολούθηση ή και την πιστοποίηση μέσω εξετάσεων.
  Η παρακολούθηση των μαθημάτων και το πιστοποιητικό παρακολούθησης δεν αποδεικνύουν την καλή γνώση των παραπάνω, η γνώση πιστοποιείται με την επιτυχή εξέταση και το σχετικό πιστοποιητικό.
 7. Στο άρθρο VIII. παρ. 8 αναφέρεται η απόδοση μονάδων για τη συμμετοχή σε >=4 συνέδρια με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνικές διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα κτλ. Η διατύπωση αυτή εγείρει τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα:
  α) Συμμετοχή θεωρείται ποιάς μορφής; Ως Ομιλήτής; Ως συμμετέχων στο ακροατήριο;
  β) Τι προσφέρει ένα συνέδριο σε έναν ειδικό στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, όταν αυτός συμμετέχει ως ακροατής;
  Τα συνέδρια έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα, σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν πηγή γνώσης αλλά παρέχουν το έναυσμα για την περαιτέρω ενασχόληση επι των θεμάτων που πραγματεύτηκαν. Δεδομένου αυτού του γεγονότος, θεωρούμε ότι το άρθρο αυτό έχει καταχρηστικό χαρακτήρα με σκοπό την αθέμιτη μοριοδότηση σε συμμετέχοντες που δεν πληρούν τις επιστημονικές απαιτήσεις.
 8. Για να επιτύχετε την αναγκαία διαφάνεια στο διαγωνισμό θα έπρεπε η διαδικασία αξιολόγησης να ανατεθεί, σύμφωνα και με τις τελευταίες διακηρύξεις του Πρωθυπουργού, στον ΑΣΕΠ και όχι σε τριμελή επιτροπή της Αστυνομίας.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι από τη διατύπωση της προκήρυξης είναι

προφανές ότι οι υπηρεσίες σας έχουν μια στρεβλή εικόνα της επιστήμης της Πληροφορικής.

Καταρχήν, διαχωρίζετε τις θέσεις Πληροφορικής σε 4 κατηγορίες (κωδ 503, 504, 505, 506)

χωρίς καμία τεκμηρίωση, είτε επιστημονική, είτε βασισμένη σε μια περιγραφή των καθηκόντων

που θα έχουν οι προσληφθέντες Πληροφορικοί. Κατά δεύτερο λόγο, ενώ επιχειρείτε τη

στελέχωση της Αστυνομίας με προσωπικό υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης στην

Πληροφορική, δέχεστε στην προκήρυξή σας και πτυχιούχους που δεν έχουν σπουδάσει την

επιστήμη της πληροφορικής (π.χ. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί-Μηχανικοί ΗΥ που δεν ακολούθησαν

κύκλο σπουδών πληροφορικής, Μαθηματικοί, και Φυσικοί). Τέλος, θα έπρεπε για να προσλάβετε

εξειδικευμένους επιστήμονες που έχουν πραγματική εμπειρία σε αντικείμενα που πιθανότατα δε

διδάσκονται στο πανεπιστήμιο (π.χ. διείσδυση σε υπολογιστικά συστήματα, ανάπτυξη κώδικα

εκμετάλλευσης αδυναμιών υπολογιστικών συστημάτων, κλπ.) να διενεργείτε εξετάσεις σε

τεχνικό επίπεδο και να μην αρκείστε στην αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.

Μόνο μέσα από τέτοιες διαδικασίες θα καταφέρει η ελληνική αστυνομία να προσλάβει

επιστήμονες πληροφορικής που έχουν ταυτόχρονα τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και το

μεράκι να ασχοληθούν με την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι το περιγραφόμενο αντικείμενο της παραπάνω

προκήρυξης:

 1. αποτελεί καταφανώς αμιγώς έργο Πληροφορικού, απαιτεί ευρεία επιστημονική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση που μόνο οι απόφοιτοι Πληροφορικής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαθέτουν,
 2. εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π∆ 44/2009 περί επαγγελματικής κατοχύρωσης των Πληροφορικών των Ελληνικών Πανεπιστημίων που προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, την επιστημονική επάρκεια και ικανότητά τους στη μελέτη, σχεδιασμό, υλοποίηση και επίβλεψη έργων και μελετών πληροφορικής και δικτύων,

σας καλούμε να τροποποιήσετε άμεσα την εν λόγω προκήρυξη, η οποία προσβάλει βάναυσα

τους χιλιάδες αποφοίτους των τμημάτων πληροφορικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της

χώρας μας και να μεριμνήσετε έτσι ώστε στις σχετικές θέσεις να έχουν τη δυνατότητα υποβολής

αιτήσεων και αξιολόγησης όλοι οι Πληροφορικοί, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Π∆

44/2009.

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Για να επιτύχετε την αποτελεσματική στελέχωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας της

οποίας ηγείστε, πρέπει να βάλετε εδώ και τώρα τέλος στις απαράδεκτες πρακτικές του

παρελθόντος όπου η Πληροφορική χρησιμοποιήθηκε ως πεδίο λεηλασίας από άλλους

επιστημονικούς κλάδους, και να αξιοποιήσετε το σύνολο του επιστημονικού δυναμικού της

χώρας μας, επιλέγοντας τους καταλληλότερους επιστήμονες, χωρίς υπερβάσεις επιστημονικών

πεδίων ή αντιεπιστημονικούς αποκλεισμούς. Σας καλούμε λοιπόν να τροποποιήσετε άμεσα την

απόφασή σας υιοθετώντας τις παραπάνω προτεινόμενες διορθώσεις μας.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίουτης Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας


Ο Πρόεδρος

 

Συνημμένα:
1. Προκήρυξη. 6000/2/2920-γ/18-1-2010