Καθυστέρηση εξαγωγής αποτελεσμάτων κατάταξης Πανελληνίων Εξετάσεων

Επιστολή της ΕΠΕ προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, σχετικά με την καθυστέρηση που υπάρχει κάθε έτος στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατάταξης των Πανελληνίων Εξετάσεων

Το έγγραφο σε μορφή pdf

 

 

ΠΡΟΣ: Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

KOIN:


Καθ. Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων


Καθ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων


Καθ. Βασίλειο Κουλαϊδή, Γ. Γραμματέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων


Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

 

ΘΕΜΑ: “Καθυστέρηση εξαγωγής αποτελεσμάτων κατάταξης Πανελληνίων Εξετάσεων”

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις (τεχνικά) αδικαιολόγητες

παρατηρούμενες καθυστερήσεις στη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων κατάταξης

υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι, αν και οι μηχανογραφικές καταστάσεις με τις βαθμολογίες των

υποψηφίων αναρτώνται στα Λύκεια σχετικά γρήγορα (συνήθως μέσα στον Ιούλιο), η τελική

κατάταξη των υποψηφίων στις σχολές καθυστερεί περισσότερο από ένα μήνα, μετά την

ανακοίνωση των βαθμολογιών τους.

Από τη στιγμή που οι μηχανογραφικές καταστάσεις αναρτώνται στα Λύκεια (άρα όλα τα

δεδομένα έχουν εισαχθεί στους κεντρικούς υπολογιστές του υπουργείου και είναι σε ψηφιακή

μορφή), εκτιμούμε, ότι η κατάταξη των υποψηφίων στις σχολές επιλογής τους είναι θέμα λίγων

δευτερολέπτων και όχι πολλών ημερών!

Για πρακτική απόδειξη των παραπάνω ισχυρισμών μας, αλλά και επικουρικά στο έργο σας, σας

προτρέπουμε να επισκεφθείτε το URL: http://www.epe.org.gr/various/AlgoPEproj.zip, όπου

υπάρχει λογισμικό (software 250ΚΒ, ~500 γραμμών, που ανέπτυξε συνάδελφος, τα στοιχεία του

οποίου είναι προφανώς στη διάθεσή μας, σε χρονικό διάστημα ~ 15 ωρών ), το οποίο κατατάσσει

200.000 και πλέον υποψήφιους (με 30 προτιμήσεις σχολών ο καθένας) σε λιγότερο από 1 sec

(χρησιμοποιώντας υπολογιστή με hardware πενταετίας).

 

Με βάση τα παραπάνω, θα σας παρακαλούσαμε να διερευνήσετε το θέμα και να προχωρήσετε

σε όποιες ενέργειες κρίνετε απαραίτητες, δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες καθυστερήσεις έχουν

προφανείς σημαντικές ψυχολογικές και οικονομικές επιπτώσεις σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας

μας (γονείς, μαθητές, κλπ.), καθώς και πολιτικό κόστος στο υπουργείο σας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε διευκρινιστικό.

 

Με τιμή,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας