Κοινή ανακοίνωση Καθηγητών πληροφορικής Ηπείρου & Παραρτημάτων ΠΕΚΑΠ και ΕΠΕ

Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής όχι απλά δεν περισσεύουν, αλλά ρεαλιστικά υπολείπονται των αναγκαίων θέσεων για την προσέγγιση του στόχου του ψηφιακού σχολείου. Αυτό που όντως περισσεύει είναι η άγνοια, η έλλειψη λογικής, οι συκοφαντίες και τα ψεύδη όσων ενστερνίζονται ανάλογες παραδοξότητες.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Προκαλεί εύλογα ερωτήματα η επιχειρούμενη, από την πλευρά της κυβέρνησης, προσπάθεια στοχοποίησης των εκπαιδευτικών

πληροφορικής ως δήθεν πλεοναζόντων δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα, κι ενώ η φημολογία για επικείμενες απολύσεις εκπαιδευτικών οργιάζουν, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα

επιμόρφωσης β’ επιπέδου στα οποία συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19/20. Τα πρώτα προγράμματα που υλοποιούνται

για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής. Επιπλέον, ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου σειρά εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο της πράξης

«ΣΤΗΡΙΖΩ» με τη μορφή τηλεκπαίδευσης που απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής. Θα αποτελέσει παγκόσμια

πρωτοτυπία και μεγάλη δοκιμασία για τη λογική, εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται λίγο πριν απολυθούν.

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια οι κυβερνητικές εκπαιδευτικές πολιτικές για την πληροφορική διέπονταν από

ανακολουθία. Αν και γέννησαν ελπίδες οι πληθωρικές εξαγγελίες για το ψηφιακό σχολείο, σύντομα διαφάνηκε το παράδοξο η

πληροφορική είτε να εξοβελίζεται από το Λύκειο είτε οι ώρες διδασκαλίας της να συρρικνώνονται δραματικά. Για δε τα Γυμνάσια,

παραμένει έωλο αν και πότε η πιλοτική αύξηση των ωρών διδασκαλίας της πληροφορικής θα γενικευτεί σε όλα τα σχολεία. Από την

άλλη μεριά, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εισήχθησαν μαθήματα πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.), γεγονός που αξιολογείται θετικά. Επίσης, εντός του Ιουνίου ανακοινώθηκε ο ορισμός άλλων 321

Δημοτικών Σχολείων που από τη νέα χρονιά θα λειτουργήσουν με Ε.Α.Ε.Π. Είναι σαφές ότι οι ανάγκες για τη διδασκαλία μαθημάτων

πληροφορικής στα δημοτικά θα απορροφήσουν σημαντική μερίδα εκπαιδευτικών του κλάδου. Ωστόσο, προκαλεί θλίψη ότι εν έτει 2013

μια μεγάλη μερίδα μαθητών που φοιτούν σε Δημοτικά Σχολεία που δεν είναι ενταγμένα στο Ε.Α.Ε.Π., δε θα έχει παρακολουθήσει

μαθήματα πληροφορικής.

Συνοψίζοντας, και για να έχουμε μια πιο συνεκτική εικόνα, η πληροφορική καταργείται μαζικά (!) από το Λύκειο και ... εδώ

και χρόνια εισάγεται μόνο πιλοτικά (!)

στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Ποιος μπορεί να δώσει μια πειστική απάντηση για τους

λόγους που συμβαίνει αυτό όταν η χώρα μας καλείται να αντεπεξέλθει σε υψηλούς στόχους ψηφιακού εγγραμματισμού και ψηφιακής

σύγκλισης ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Στην κοντόφθαλμη λογιστική θεώρηση του Υπουργείου που επιδιώκει τη δημιουργία πλασματικού πλεονάζοντος προσωπικού

αντιτάσσουμε συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες που συντείνουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της πληροφορικής εκπαίδευσης. Οι

προτάσεις αυτές προήλθαν μέσα από γόνιμο διάλογο και σύνθεση γνώσεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε αγαστή

συνεργασία των παραρτημάτων της Ηπείρου της ΠΕΚΑΠ (Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής) και της ΕΠΕ (Ένωσης

Πληροφορικών Ελλάδας) από τον χώρο που υπηρετεί ο καθένας.

Οι προτάσεις άπτονται των βαθμίδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διαρθρώνονται σε κατηγορίες, τόσες

όσες είναι οι τύποι των σχολικών μονάδων, δηλαδή Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο - Επαγγελματικές

Σχολές και διοικητικές θέσεις.

Δημοτικό Σχολείο

 • Ανάπτυξη βιβλίων και κατάλληλου υλικού για εκπαιδευτικές δραστηριότητες ψηφιακού εγγραμματισμού που να μην απαιτούν την χρήση υπολογιστή, αλλά να έχουν βιωματικό χαρακτήρα.
 • Εκπόνηση βιβλίου ψηφιακού αλφαβητισμού για το μαθητή και εγχειριδίου διδασκαλίας ψηφιακού αλφαβητισμού για τον πληροφορικό.
 • Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των Εργαστηρίων Πληροφορικής με σχετική πρόβλεψη για 3ωρη μείωση του διδακτικού ωραρίου των Υπευθύνων των Εργαστηρίων.
 • Αναγκαιότητα ταυτόχρονης ύπαρξης και δεύτερου εκπαιδευτικού πληροφορικής στο εργαστήριο όταν ο αριθμός των μαθητών είναι 14 και άνω. Αν δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, το τμήμα να χωρίζεται και να διδάσκονται οι μισοί μαθητές πληροφορική και οι υπόλοιποι, εικαστικά, θεατρική αγωγή ή αγγλικά.
 • Προσθήκη 1 ακόμη ώρας στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
 • Άμεση σύσταση οργανικών θέσεων για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής - με μετάταξη των αντίστοιχων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - στα 961 Δημοτικά Σχολεία, που λειτουργούν με Ε.Α.Ε.Π. τα τρία τελευταία έτη, μαζί με τα 321 νέα σχολεία, των οποίων πρόσφατα ανακοινώθηκε η ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Άμεση ένταξη όλων των Δημοτικών Σχολείων στο Ε.Α.Ε.Π., όπως εξάλλου ήδη έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση αντίκειται στους όρους περί ισονομίας και ισοπολιτείας, που θα έπρεπε να απολαμβάνουν όλοι οι μαθητές της χώρας.
 • Όσον αφορά τη σχέση του σχολείου με τους γονείς: Αξιοποίηση των εργαστηρίων και θεσμοθετημένη διδασκαλία των γονέων και κηδεμόνων σε θέματα ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ώρες εκτός της κανονικής λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη πρόνοια κατοχύρωσης σχετικών ωρών στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής.

Γυμνάσιο

 • Μετατροπή του μαθήματος της πληροφορικής σε δίωρο (κατά προτίμηση συνεχόμενο) εργαστηριακό, όπως ήδη εφαρμόζεται στα πιλοτικά γυμνάσια, με 1 καθηγητή ανά 14 μαθητές. Για περισσότερους από 14 μαθητές το τμήμα να χωρίζεται.
 • Πιστοποίηση των μαθητών στη γνώση χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του μηχανισμού για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.γ).
 • Ο βαθμός του μαθήματος να προσμετράται αυτόνομα στο Μέσο Όρο της συνολικής βαθμολογίας.
 • Το εργαστήριο να μπορεί να αξιοποιείται για την εκπόνηση των εργασιών των παιδιών σε κάθε μάθημα του αναλυτικού προγράμματος με αντίστοιχη πρόβλεψη για επιβλέποντα εκπαιδευτικό πληροφορικής.

Γενικό Λύκειο

 • Επαναφορά του 2ωρου μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α ̓ τάξη. Σε αυτό το μάθημα θα πρέπει να περιληφθεί και η ανάπτυξη ώριμης «ψηφιακής συμπεριφοράς», δηλαδή τέτοια ψυχοκοινωνική στάση η οποία θα επιτρέψει στους μαθητές να ενταχθούν και να λειτουργούν ως πολίτες των μελλοντικών ψηφιακών κοινωνιών. Η ώριμη χρήση αυτής της ραγδαία εξελισσόμενης και δυναμικής τεχνολογίας, απαιτεί διαπαιδαγώγηση και καθοδήγηση των νέων από επιστημονικά καταρτισμένους παιδαγωγούς οι οποίοι είναι σε θέση να παρακολουθούν αυτή τη διαρκή εξέλιξη. Είναι ουσιαστικός και καθοριστικός λοιπόν ο ρόλος ενός μαθήματος Πληροφορικής στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με περιεχόμενο εκτός από τα αυτονόητα στοιχειώδη ζητήματα των ΤΠΕ, αλλά και ζητήματα όπως η ασφαλής χρήση του Παγκόσμιου Ιστού, οι ασφαλείς συναλλαγές, η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, ζητήματα ψηφιακής ηθικής, η δυναμική των ψηφιακών κοινοτήτων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και ηλεκτρονική δημοκρατία.
 • Καθιέρωση μαθημάτων επιλογής “Πολυμέσα” και "Δίκτυα" στην Α ́ και Β ́ Λυκείου, αντιστοίχως.
 • Αναμόρφωση του μαθήματος Τεχνολογία Επικοινωνιών της Β’ τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (με νέο και επικαιροποιημένο βιβλίο και συνακόλουθη τροποποίηση της ύλης) με 1η ανάθεση σε εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20.
 • Αύξηση από 2 σε 3 εργαστηριακών ωρών διδασκαλίας του εξεταζόμενου στις πανελλαδικές μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.) της Γ’ τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με παράλληλη άμεση καθιέρωση της διδασκαλίας του νέου μαθήματος “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό” ως υποχρεωτικό για την Β ́Λυκείου τόσο της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης για την εισαγωγή στην Α.Ε.Π.Π. όσο και της θετικής κατεύθυνσης στη Β ́Λυκείου. Να επισημανθεί ότι το μάθημα απαιτείται για το σύνολο των τμημάτων της τριτοβάθμιας των εν λόγω κατευθύνσεων χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να έχει διδαχθεί.
 • Πρόβλεψη για νέο μάθημα (μη εργαστηριακό) μονόωρο Λογικής και Αλγοριθμικής σκέψης για ΟΛΕΣ τις ειδικότητες στην Α ́ Λυκείου, το οποίο θα έχουν ως πρώτη ανάθεση Μαθηματικοί και Πληροφορικοί.
 • Προσμέτρηση του βαθμού των μαθημάτων πληροφορικής όλων των τάξεων στο Μέσο Όρο.
 • Στο μάθημα των Ερευνητικών Εργασιών - Project των ΓΕ.Λ απαιτείται υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής για τη δημιουργία των παραδοτέων. Δημιουργία παρουσιάσεων, σύνθεση videos, στατιστική επεξεργασία δεδομένων, δημιουργία γραφημάτων, επεξεργασία κειμένων και εικόνων, ενημέρωση δικτυακών τόπων, χρήση συνεργατικών web 2.0 εργαλείων είναι ορισμένες από τις ενέργειες που οι συμμετέχοντες στα projects καλούνται να υλοποιήσουν. Η συμβολή του καθηγητή πληροφορικής κρίνεται περισσότερο από αναγκαία ώστε οι μαθητές και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί να καθοδηγηθούν στην εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών. Η πράξη έχει αποδείξει ότι η πιστοποίηση Α και Β επιπέδου που συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων διαθέτουν δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής των projects. Προτείνουμε τουλάχιστον τη μία εκ των δύο ωρών την εβδομάδα το μάθημα του project να γίνεται συνδιδασκαλία με τον καθηγητή της πληροφορικής του σχολείου.

Επαγγελματικά Λύκεια – Επαγγελματικές Σχολές

 • Προσθήκη 4ου έτους ειδίκευσης με 2 τομείς πληροφορικής τουλάχιστον.
 • 3ωρη μείωση διδακτικού ωραρίου του Υπευθύνου Εργαστηρίου όπως ισχύει και για τους υπευθύνους ΣΕΠΕΗΥ.
 • Προσθήκη και δεύτερου καθηγητή σε τμήματα από 13 μαθητές, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες ειδικότητες.
 • Άμεση ανάκληση των απαράδεκτων επιστημονικά αποφάσεων περί αναθέσεων που περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους 118842/2/17-09-2008, 119052/Γ2/17.9.2008 και 127070/Γ2/03-10-2008. Η πρώτη ανάθεση της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων πληροφορικής να δοθεί στους καθ' ύλην αρμόδιους εκπαιδευτικούς των κλάδων Πληροφορικής και μόνο.
 • Αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών ειδικοτήτων ΕΠΑ.Σ. στις οποίες η διδασκαλία των Εφαρμογών Πληροφορικής, όπου δεν έχει καταργηθεί, ανατίθεται σε ΜΗ πληροφορικούς.

Διοικητικές θέσεις

 • Θεσμοθέτηση των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) ως μόνιμη υπηρεσία στο οργανόγραμμα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με δυνατότητα στελέχωσης με μετατάξεις προσωπικού.
 • Αποτίμηση των αναγκών σε εργασίες μηχανογράφησης (όπως η διαχείριση διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων, η ενημέρωση βάσεων δεδομένων σε προγράμματα του Έπαφου, η συντήρηση σχολικού site/blog), τεχνικής υποστήριξης και εν γένει του διοικητικού έργου των σχολείων με σκοπό την αντιστοίχισή τους σε ώρες διδασκαλίας. Αυτή τη στιγμή στις περισσότερες περιπτώσεις το φορτίο αυτό έχουν σιωπηλά επωμιστεί οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί πληροφορικής. Όποιος εκπαιδευτικός τις αναλαμβάνει (είτε ΠΕ19/20 είτε άλλης ειδικότητας, αν το επιθυμεί και κρίνεται ότι μπορεί να αντεπεξέλθει επαρκώς), να συνυπολογίζονται με ανάθεση ωρών μέσα στο σύνολο του διδακτικού του ωραρίου.

Κλείνοντας και απαντώντας επί της ουσίας στις αιτιάσεις για πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς πληροφορικής, δηλώνουμε ότι απέχει από

την αλήθεια αποτελώντας ξεκάθαρα τέχνασμα για τη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19/20

δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, αναλαμβάνοντας προγράμματα καινοτόμων δράσεων, πλαισιώνοντας ομάδες για την εκπόνηση project,

πρωτοστατώντας στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικών και πολιστικών θεμάτων, αγωγής υγείας καθώς και διακρατικών

σχολικών προγραμμάτων (Comenius, eTwinning). Σε μια εποχή που οι σχολικές μονάδες θα αξιολογούνται από τη συμμετοχή τους σε

δράσεις αυτού του είδους, τα σχολεία θα μείνουν χωρίς πληροφορικούς; Παράλληλα συνδράμουν ουσιαστικά στη διοικητική υποστήριξη

και πληροφοριακή υποδομή των σχολικών μονάδων, παρέχοντας βοήθεια στο διδακτικό έργο συναδέλφων άλλων κλάδων και

καταλαμβάνοντας διοικητικές θέσεις σε εκπαιδευτικούς φορείς. Προκαλεί μεγάλη απογοήτευση όταν παγιώνεται η αίσθηση

αβεβαιότητας και εργασιακής ανασφάλειας σε νέους ως επί το πλείστον ανθρώπους που συγκαταριθμούνται στον κλάδο των

εκπαιδευτικών πληροφορικής. Σε ένα τέτοιο αποπνικτικό κλίμα καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε ποικίλα και απαιτητικά εργασιακά

καθήκοντα, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για τον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης παιδιών. Επιπλέον, μπορούμε με σχετική

βεβαιότητα να προβλέψουμε ότι αν υπάρξουν αποφάσεις διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών πληροφορικής, οι σχολικές μονάδες και οι

υπηρεσίες της εκπαίδευσης θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες διαχειριστικές τους ανάγκες.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής όχι απλά δεν περισσεύουν, αλλά ρεαλιστικά υπολείπονται των αναγκαίων

θέσεων για την προσέγγιση του στόχου του ψηφιακού σχολείου. Αυτό που όντως περισσεύει είναι η άγνοια, η έλλειψη λογικής, οι

συκοφαντίες και τα ψεύδη όσων ενστερνίζονται ανάλογες παραδοξότητες. Είναι εύλογη κοινωνική αναγκαιότητα η πληροφορική

εκπαίδευση να ενισχυθεί, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια η χώρα μας να βγει από το τέλμα. Η αξιοποίηση

ενός πολύ σημαντικού τομέα έντασης γνώσης του 21ου αιώνα που είναι η επιστήμη της πληροφορικής, πρέπει ν’ αποτελέσει το

εφαλτήριο της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της πατρίδας μας.

 

Καθηγητές πληροφορικής & Παραρτημάτων ΠΕΚΑΠ και ΕΠΕ Ηπείρου