Όλα τα Άρθρα

Να σταματήσει το ΤΕΕ να υπονομεύει την ενότητα των Ελλήνων Πληροφορικών

Με αφορμή κείμενο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με το σχέδιο του Νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων στο οποίο επιχειρείται η διάκριση τίτλων σπουδών μεταξύ "Επιστημόνων" και "Μηχανικών" Υπολογιστών να προβληθεί ως διαφορά ποιότητας και, τελικά, επαγγελματικών δικαιωμάτων, εις βάρος των πρώτων και σε όφελος των τελευταίων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας επισημαίνει ορισμένα σημεία.

Προς:Το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κοιν:

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Γραφεία Τύπου πολιτικών κομμάτων

Αθήνα, 08/04/2019

ΘΕΜΑ: «Να σταματήσει το ΤΕΕ να υπονομεύει την ενότητα των Ελλήνων Πληροφορικών»

Με αφορμή κείμενο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας (https://goo.gl/Xdt3Nb), σχετικά με το σχέδιο του Νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων στο οποίο επιχειρείται η διάκριση τίτλων σπουδών μεταξύ “Επιστημόνων” και “Μηχανικών” Υπολογιστών να προβληθεί ως διαφορά ποιότητας και, τελικά, επαγγελματικών δικαιωμάτων, εις βάρος των πρώτων και σε όφελος των τελευταίων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (https://www.epe.org.gr) επισημαίνει τα εξής: 

  1. Στα Πανεπιστημιακά Τμήματα τετραετούς φοίτησης και όπου θεραπεύονται τα γνωστικά πεδία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών εδώ και δεκαετίες εισάγονται και εκπαιδεύονται κάθε χρόνο 1.600 νέοι φοιτητές, τόσοι δηλαδή όσοι και στα αντίστοιχα Τμήματα Μηχανικών. Η εκπαίδευση στα Τμήματα τετραετούς φοίτησης καλύπτει με πλήρη και αποδεδειγμένη επάρκεια τις οικείες ακαδημαϊκές προδιαγραφές· προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς (ACM, ΙΕΕΕ, British Computer Society) και όχι από τα Τεχνικά Επιμελητήρια των χωρών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι τα Τμήματα Πληροφορικής των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας βρίσκονται σταθερά στις καλύτερες θέσεις κατάταξης παγκοσμίως σε σχέση με το σύνολο των ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένων και των Πολυτεχνικών Σχολών.

  2. Η επιστημονική περιοχή της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών έχει εγγενή τεχνολογικό χαρακτήρα, αλλά έχει παράλληλα ίσης σημασίας διαστάσεις Μαθηματικής και θεωρητικής φύσεως. Η εκπαίδευση στα Πανεπιστημιακά Τμήματα τετραετούς φοίτησης και στα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ είναι του ίδιου ακαδημαϊκού επιπέδου, κουλτούρας και τύπου, με πανομοιότυπο ΔΕΠ. Συνεπώς δεν αιτιολογούνται διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα, δεδομένης μάλιστα και της φύσης των έργων Πληροφορικής, που καμία σχέση δεν έχουν με τα κατασκευαστικά έργα των παραδοσιακών γνωστικών πεδίων Μηχανικών.

  3. Η επίκληση της διάρκειας φοίτησης ως δομικού μέσου αποκλεισμού αποφοίτων του ίδιου (Πανεπιστημιακού) επιπέδου εκπαίδευσης από επαγγελματικά δικαιώματα, δηλαδή η επίκλησή της ως προϋπόθεση και ταυτόχρονα η αναγνώριση μιας μόνο ειδικής μορφή της, είναι ακαδημαϊκώς ατεκμηρίωτη, αποτελεί κατάφωρη αδικία, έχει απολύτως συντεχνιακό χαρακτήρα και είναι προσέγγιση μη αποδεκτή και ανέφικτη σε ανοικτές κοινωνικές δομές, όπως είναι αυτές της Ε.Ε. Εάν η Πολιτεία κρίνει ότι για κάποιου τύπου επαγγελματικά δικαιώματα απαιτούνται πέντε έτη Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, θα πρέπει ταυτόχρονα να προβλέψει και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα παρέχεται από όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που θεραπεύουν αντίστοιχο αντικείμενο, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ακαδημαϊκή ή ακολούθως επαγγελματική, μεταξύ των ΑΕΙ, όπως ακριβώς προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

  4. Επί της ουσίας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Πληροφορική και τις εξειδικεύσεις της, αποτελεί οξύμωρο σχήμα η προνομιακή αντιμετώπιση της πενταετούς φοίτησης σε Τμήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών των οποίων το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στα γνωστικά πεδία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών ανέρχεται μόλις στο 50% περίπου του συνολικού αριθμού των μαθημάτων (π.χ. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί).

  5. Η προσπάθεια αποκλεισμού από επαγγελματικά δικαιώματα ολόκληρης κατηγορίας πτυχιούχων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Παρόμοιες σκέψεις και προτάσεις συντεχνιακού χαρακτήρα βλάπτουν σοβαρά την αξιοκρατία και την ακαδημαϊκή άμιλλα. Εξάλλου, το ΤΕΕ δεν αποτελεί Επαγγελματικό Επιμελητήριο στο χώρο της Πληροφορικής. Ούτε μπορεί να διαδραματίσει τέτοιο ρόλο όσο δρα ως συντεχνία Μηχανικών με αποκλεισμούς και διασπαστικές ενέργειες για τον κλάδο, όπως είναι η μεροληπτική αντιμετώπιση των Μηχανικών Υπολογιστών έναντι όλων των υπολοίπων επιστημόνων του κλάδου.

  6. Βάσει του ΠΔ.50/2001 (προσοντολόγιο δημοσίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), στο άρθρο 6 ΠΕ Πληροφορικής, δεν υφίσταται πλέον διάκριση επιστημόνων και μηχανικών υπολογιστών. Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι υπάρχει ΠΕ Μηχανικών στο άρθρο 5 για όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό.

  7. Η ίδια η κεντρική διοίκηση του ΤΕΕ αναγνωρίζει1 ότι η ειδικότητα του Μηχανικού Υπολογιστών και η συναφής με αυτή ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα, όπως τα εννοεί και τα κατοχυρώνει το ΤΕΕ για τις παραδοσιακές ειδικότητες. Το δε διάταγμα που επικαλείται το κείμενο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αφορά την επαγγελματική κατοχύρωση των οικείων τμημάτων και όχι τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

  8. Η ίδια η κεντρική διοίκηση του ΤΕΕ αναγνωρίζει επίσης (https://goo.gl/2RVjUD) ότι το Προεδρικό Διάταγμα 44/2009, το οποίο επικαλείται το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας για να τεκμηριώσει τους αλλοπρόσαλλους ισχυρισμούς του, δεν κάνει καμία διάκριση σε επίπεδο επαγγελματικής κατοχύρωσης μεταξύ “Επιστημόνων” και “Μηχανικών” Υπολογιστών. Γι΄ αυτό το λόγο, εξάλλου είχε εξ αρχής διαφωνήσει έντονα με την έκδοσή του. Υπενθυμίζουμε ενδεικτικά την σχετική συζήτηση τότε: https://bit.ly/2CKNPRV και https://bit.ly/2I0v6p4

  9. Πρόσφατα, οι διοικούντες τον … “Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας” έδωσαν ξανά δείγμα της απληστίας τους, με την προσπάθεια δημιουργίας και λειτουργίας -με το αζημίωτο φυσικά- εκ μέρους του ΤΕΕ, Μητρώου Αποφοίτων Τεχνολογικής εκπαίδευσης, στο οποίο θα εγγράφονται απόφοιτοι ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΤΕΙ). Νομίζουμε ότι τόσο η προσφυγή στο ΣτΕ όσο και η απάντηση/τοποθέτηση της Επαγγελματικής & Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) ( https://bit.ly/2TJX6zk ) καταδεικνύουν εύγλωττα τους πραγματικούς στόχους του Επιμελητηρίου. Των ίδιων των ανθρώπων δηλ. που μέχρι πρότινος αντιμετώπιζαν τους πτυχιούχους ΤΕΙ ως παρίες του τεχνικού κόσμου!

Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε πως δεν θα κουραστούμε ποτέ να επιμένουμε στην αδήριτη ανάγκη της ίδρυσης του Επιμελητηρίου Πληροφορικής, με τον τρόπο που τεκμηριωμένα έχει εισηγηθεί η Ένωσή μας ήδη απ’ το 2004 (https://bit.ly/2JA3xFo). Όχι για κέρδος ημών των Πληροφορικών ή για την θεσμοθέτηση δικαιωμάτων “υπογραφής”, αλλά προς όφελος όλων των συμπατριωτών μας. Για να απελευθερωθεί η Επιστήμη μας και η χώρα μας από τις «γραφειοκρατίες των εργολάβων» όπως εύστοχα έχει περιγράψει την κατάσταση ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΕ και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας προ δεκαετίας (https://bit.ly/2OHsKLk). Παρά τις κατά καιρούς διακηρύξεις των εκπροσώπων της Πολιτείας, ουδέποτε θα εισέλθει η Ελλάδα στη λεγόμενη «Κοινωνία της Πληροφορίας» αν δεν ξεκαθαριστεί ο ρόλος και τα δικαιώματα στον επαγγελματικό κλάδο της Πληροφορικής. Αυτό όμως πάλι μπορεί να πραγματωθεί μόνο αφού δημιουργηθεί ο κατάλληλος φορέας εκπροσώπησής τους. Μέχρι τότε, τον ρόλο αυτόν καλείται να παίξει η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (https://www.epe.org.gr), στην οποία καλούμε όλους τους συναδέλφους, Μηχανικούς και μη, να συστρατευθούν.

Με τιμή,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ειδ. Γραμματέας Η Ταμίας
Δημήτρης Κυριακός Γιάννης Κιομουρτζής Χάρης Γεωργίου Φώτης Αλεξάκος Λένα Καπετανάκη
proedros(στο)epe.org.gr antiproedros(στο)epe.org.gr gen_grammateas(στο)epe.org.gr eid_grammateas(στο)epe.org.gr tamias(στο)epe.org.gr

1 ΤΕΕ, Τεύχος 2184 - Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2002: Διευκρινίσεις για τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα ειδικοτήτων µηχανικών: 1. Η επιστηµονική ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καταγράφεται ως µία από τις εννέα (9) διακεκριµένες ειδικότητες Διπλωµατούχων Μηχανικών, των οποίων τα Μητρώα τηρούνται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας. Oι διακεκριµένες (κύριες) επιστηµονικές αυτές ειδικότητες είναι οι εξής: Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Αγρονόµοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, Χηµικοί Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι και Μεταλλουργοί Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι και Μεταλλουργοί Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί. O κάτοχος ακαδηµαϊκού τίτλου κάθε άλλης επιστηµονικής ειδικότητας Διπλ. Μηχανικού εγγράφεται στο ΤΕΕ µε τον ακαδηµαϊκό του τίτλο και εντάσσεται στα Μητρώα της συγγενέστερης προς τον τίτλο του από τις εννέα (9) αυτές κύριες ειδικότητες. {....} Oι λοιπές επιστηµονικές ειδικότητες των Μηχανικών - µεταξύ δε αυτών και µία εκ των κυρίων εννέα ειδικοτήτων, του Ηλεκτρονικού Μηχανικού - δεν έχουν νοµοθετική επαγγελµατική κατοχύρωση. {...} 4. Στην κύρια επιστηµονική ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού ανήκουν µεταξύ άλλων και οι κάτοχοι των ακαδηµαϊκών τίτλων του Διπλ. Μηχανικού Η/Υ, του Διπλ. Τηλεπικοινωνιακού Μηχανικού και του Διπλ. Μηχανικού Πληροφορικής. 5. O κάτοχος του ακαδηµαϊκού τίτλου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, θα εγγραφεί στην πλησιέστερη ειδικότητα µετά από αναλυτική εξέταση των προγραµµάτων σπουδών του, αφού εξεταστεί για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος από την εξεταστική επιτροπή της συγγενέστερης προς αυτή βασικής ειδικότητας. Αν η επιστηµονική αυτή ειδικότητα είναι εκείνη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, τότε το επάγγελµα που θα ασκήσει θα έχει τη νοµοθετική επαγγελµατική κατοχύρωση που ορίζεται από το Ν. 6422/1934 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα. Αν η επιστηµονική του ειδικότητα καθοριστεί ότι είναι εκείνη του Διπλ. Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τότε το επάγγελµά του δε θα είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο.