Όλα τα Άρθρα

Παρέμβαση της ΕΠΕ προς την ΕΕΤΤ σχετικά με την προκήρυξη με αρ. 1/2010

Αναφορικά με την προκήρυξή σας με αρ. 1/2010 για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

 

ΠΡΟΣ:


Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

 

KOIN:


 • Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
 • Γραφείο Πρωθυπουργού
 • Πολιτικά κόμματα
 • Μέλη Κοινοβουλίου
 • Συλλόγους και Γραμματείες Τμημάτων Πληροφορικής Ελλάδος (βλ. πίνακα τμημάτων Πληροφορικής που συνοδεύει την παρούσα επιστολή)
 • Μέσα ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: Αναγκαίες τροποποιήσεις στην προκήρυξη 1/2010 της ΕΕΤΤ

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

 

Αξιότιμες Κυρίες / Αξιότιμοι Κύριοι,

Αναφορικά με την προκήρυξή σας με αρ. 1/2010 για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, θα θέλαμε καταρχήν να κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις.

 1. Στην προκήρυξη έχουν παραληφθεί εντελώς τρία σημαντικότατα τμήματα στο γνωστικό πεδίο των τηλεπικοινωνιών: το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 2. Οι Τηλεπικοινωνίες δεν είναι αποκλειστικός κλάδος της Μηχανικής (Engineering) αλλά θεραπεύεται εξίσου επαρκώς και από πανεπιστημιακά τμήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης, όπως π.χ. το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.α. Το πρώτο από αυτά είναι μάλιστα το μοναδικό ελληνικό τμήμα ΑΕΙ που θεραπεύει αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών.
 3. Είναι ξεκάθαρο από την προκήρυξη ότι η ΕΕΤΤ διατηρεί μια εντελώς στρεβλή και αντιεπιστημονική εικόνα για ορισμένα πτυχία ΑΕΙ. Για παράδειγμα, στις περισσότερες θέσεις αποκλείονται οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ενώ γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι Φυσικής με ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική. Σε επίσης πολλές θέσεις αποκλείονται οι Επιστήμονες Πληροφορικής ενώ γίνονται δεκτοί οι Μηχανικοί Πληροφορικής. Η ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπει τέτοιες διακρίσεις, ούτε όμως υπάρχει και επιστημονική ή επαγγελματική τεκμηρίωση που να τις δικαιολογεί.
 4. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί ΗΥ των ελληνικών ΑΕΙ δε σπουδάζουν απαραίτητα τις Τηλεπικοινωνίες. Στα εν λόγω προγράμματα σπουδών οι Τηλεπικοινωνίες αποτελούν μία μόνο από τις τρεις (ΑΠΘ, ΔΠΘ) ή τις τέσσερις (ΕΜΠ, Πάτρας) κατευθύνσεις σπουδών, και προφανώς, δεν επιλέγουν όλοι οι απόφοιτοι την εν λόγω κατεύθυνση. Όσον αφορά ειδικότερα τους αποφοίτους της Ενεργειακής κατεύθυνσης των εν λόγω τμημάτων, οι γνώσεις τους στο επιστημονικό πεδίο των Τηλεπικοινωνιών είναι στοιχειώδεις. Για ποιο λόγο δεν εξειδικεύει η προκήρυξη την κατεύθυνση σπουδών που θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί;
 5. Η αναγνώριση της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης (ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική/Τηλεπικοινωνίες) δε μπορεί να είναι μεροληπτική για τους πτυχιούχους Φυσικής και μόνο. Η προκήρυξη οφείλει να έχει σαφή και ενιαία αντιμετώπιση όλων των πτυχιούχων. Είτε θα αναγνωρίζει ως αποκλειστικό προσόν το βασικό πτυχίο και μόνο, οπότε θα αποκλείονται οι πτυχιούχοι Φυσικής από τις αντίστοιχες θέσεις, είτε θα αναγνωρίζει το ΜΔΕ σε όλους τους πτυχιούχους των συναφών με τις Τηλεπικοινωνίες αντικειμένων (π.χ. Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακών Συστημάτων, κ.α.).

 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις στις προκηρύξεις των θέσεων 1 ως 12:

 1. Οι θέσεις (1), (5), (6), (7) και (8) αφορούν πτυχιούχους με ειδικότητα τηλεπικοινωνιών αλλά τα πτυχία που ζητούνται δεν καλύπτουν σωστά το εν λόγω γνωστικό πεδίο. Προτείνουμε επομένως την αντικατάσταση των απαιτούμενων πτυχίων με τα ακόλουθα:
  • α) Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, ή Δίπλωμα Μηχανικού ΗΥ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ή
  • β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρολογίας, ή Ηλεκτρονικής, ή Πληροφορικής, ή Φυσικής με κατεύθυνση σπουδών ή ΜΔΕ στις Τηλεπικοινωνίες
 2. Στις θέσεις (2), (3) και (4) ενώ γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Πληροφορικής έχουν παραληφθεί κάποια από τα αντίστοιχα πτυχία. Προτείνουμε επομένως η λίστα των απαιτούμενων πτυχίων να συμπληρωθεί με τα ακόλουθα:
  Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, ή Επιστήμης Υπολογιστών, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Πληροφορικής και Τηλεματικής, ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού ΗΥ, ή Ψηφιακών Συστημάτων
 3. Στις θέσεις (9), (10) και (11) ενώ γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Πληροφορικής έχουν παραληφθεί κάποια από τα αντίστοιχα πτυχία. Προτείνουμε επομένως η λίστα των απαιτούμενων πτυχίων να συμπληρωθεί με τα ακόλουθα:
  Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, ή Επιστήμης Υπολογιστών, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, ή Πληροφορικής, ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Πληροφορικής και Τηλεματικής, ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ή Ψηφιακών Συστημάτων
 4. Η θέση (12) Προϊσταμένου Τμήματος Πληροφορικής αφορά καθαρά αντικείμενο πληροφορικής εντούτοις έχουν παραληφθεί αρκετά από τα αντίστοιχα πτυχία. Αντιθέτως έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα και πτυχία που δεν προσφέρουν απαραίτητα σπουδές πληροφορικής. Προτείνουμε επομένως την αντικατάσταση των απαιτούμενων πτυχίων με τα ακόλουθα:
  Πτυχίo ή Δίπλωμα ΑΕΙ Πληροφορικής, ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Πληροφορικής και Τηλεματικής, ή Επιστήμης Υπολογιστών, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ή Ψηφιακών Συστημάτων, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, ή Μηχανικού Υπολογιστών και Πληροφορικής, ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, ή Μηχανικού ΗΥ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών με κατεύθυνση Πληροφορικής ή Μηχανικής Υπολογιστών

Πιστεύουμε ότι για να επιτύχετε την αποτελεσματική στελέχωση της ΕΕΤΤ και τη σωστή ρύθμιση των Τηλεπικοινωνιών της χώρας πρέπει να αξιοποιήσετε το σύνολο του επιστημονικού δυναμικού του κλάδου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αξιολογώντας και επιλέγοντας τους καταλληλότερους, χωρίς υπερβάσεις επιστημονικών πεδίων και αντιεπιστημονικούς αποκλεισμούς. Σας καλούμε λοιπόν να τροποποιήσετε την προκήρυξή σας υιοθετώντας τις παραπάνω προτεινόμενες διορθώσεις.

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

 

 

 

 

 

 

Συνέχεια της παρέμβασης με την από 30/7/2010 ένσταση της ΕΠΕ

Πίνακας τμημάτων Πληροφορικής

 1. Βιομηχανικής Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας
 2. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 4. Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 6. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
 7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΑΠΘ
 8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Πληροφορικής, ΕΜΠ
 9. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης
 10. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
 11. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 12. Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 13. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 14. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 15. Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 16. Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
 17. Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
 18. Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 19. Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 20. Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 21. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 22. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 23. Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών
 24. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας
 25. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
 26. Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 27. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 28. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
 29. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου
 30. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας
 31. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας
 32. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Ναυπάκτου), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου
 33. Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά