Όλα τα Άρθρα

Παρέμβαση της ΕΠΕ στο ΣΑΠΕ

Σε παρέμβαση του εκπροσώπου της ΕΠΕ (μέλος του ΕΣΥΠ - Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας) στο ΣΑΠΕ (Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) δόθηκε το ακόλουθο υπόμνημα στην συνεδρίαση της 16/12/2008.

Σε παρέμβαση του εκπροσώπου της ΕΠΕ (μέλος του ΕΣΥΠ - Εθνικού

Συμβουλίου Παιδείας) στο ΣΑΠΕ (Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής

Εκπαίδευσης) δόθηκε το ακόλουθο υπόμνημα στην συνεδρίαση της 16/12/2008.

 

 

Αθήνα

15/12/2008

ΠΡΟΣ:

Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής

Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ:

Μετονομασίες τμημάτων Πληροφορικής

Αξιότιμοι

Κύριοι,

Ενόψει των συζητούμενων θεμάτων που

αφορούν τη μετονομασία τμημάτων, τα

οποία σχετίζονται, σε επίπεδο υφιστάμενων

ή νέων προτεινόμενων τίτλων, με την

επιστήμη της Πληροφορικής, θεωρούμε

καταρχήν αναγκαία την υπενθύμιση μιας

θεμελιώδους, κατά τη γνώμη μας, διάταξης

του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη

δομή και τη λειτουργία του πανεπιστημιακού

τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων: (Ν. 1268/1982, άρθρο 6 παρ. 2) "Το

Τμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική

ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το

γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης."

Θεωρούμε ότι, με τις προτεινόμενες

μετονομασίες επιχειρείται η παγίωση

μια εξόχως αντιεπιστημονικής προσέγγισης

που ακολουθείται από συγκεκριμένους

συντεχνιακούς κύκλους, η οποία αμφισβητεί

την αυτονομία της επιστήμης της

Πληροφορικής και κατακερματίζει τους

Πληροφορικούς με βάση τίτλους που δεν

ανταποκρίνονται σε επιστημολογικά

κριτήρια. Για την αντιμετώπιση αυτού

του φαινομένου έχουμε ήδη εκπονήσει

μελέτη αξιολόγησης των προγραμμάτων

σπουδών των τμημάτων Πληροφορικής καθώς

και εκείνων που ισχυρίζονται ότι έχουν

συνάφεια με την επιστήμη της Πληροφορικής.

Από τη μελέτη αυτή προκύπτει, ανάμεσα

στα άλλα, ότι:

1. Τα τμήματα

ηλεκτρολόγων μηχανικών δεν καλύπτουν

με επάρκεια το επιστημονικό αντικείμενο

της Πληροφορικής παρά το γεγονός της

μετονομασίας τους εδώ και 15 περίπου

χρόνια. Το εύρημα αυτό συνάδει με το

γεγονός ότι το αντικείμενο του ηλεκτρολόγου

μηχανικού και το αντικείμενο του

μηχανικού υπολογιστών είναι δύο διακριτά

αντικείμενα, τα οποία, σύμφωνα με το

υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν

μπορούν να καλύπτονται από ένα και το

αυτό τμήμα.

2. Γϊνεται

κατάχρηση το όρου "πληροφορική"

και παραγώγων του από πολλά τμήματα,

ιδίως του τεχνολογικού τομέα των ΑΕΙ,

για τεχνικές εξειδικεύσεις που δεν

έχουν την απαραίτητη επιστημονική

αυτοτέλεια.

Οι ακαδημαϊκές στρεβλώσεις που έχουν

δημιουργηθεί εξαιτίας των ανωτέρω έχουν

σοβαρότατες επιζήμιες συνέπειες στην

διάρθρωση του επιστημονικού δυναμικού

και συνακόλουθα στην προσπάθεια

παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας

με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών

πληροφόρησης και επικοινωνίας. Οι

συντεχνιακές προσεγγίσεις στο ζήτημα

της επαγγελματικής κατοχύρωσης των

αποφοίτων Πληροφορικής του πανεπιστημιακού

και του τεχνολογικού τομέα των ΑΕΙ,

όπως αποτυπώνονται στις τακτικές της

ηγεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της

Ελλάδας, είναι η άμεσα ορατή συνέπεια

που γνωρίζετε όλοι σας με αφορμή και τα

πρόσφατα συζητηθέντα προεδρικά διατάγματα

που αφορούν το ζήτημα αυτό.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή η ορθολογική

ανάπτυξη της χώρας πρέπει να αντιμετωπιστεί

ως ζήτημα βαρύνουσας εθνικής σημασίας,

σας καλούμε:

1. Να μην

υιοθετήσετε προτάσεις που συγχέουν την

επαγγελματική κατοχύρωση στα διακριτά

αντικείμενα του ηλεκτρολόγου μηχανικού

και του μηχανικού υπολογιστών καλώντας

τα τμήματα που επιδιώκουν τέτοιους

στόχους να αποφασίσουν ποιά επιστήμη

θεραπεύουν τελικά.

2. Να μην

υιοθετήσετε επιστημολογικά άστοχες

προτάσεις που επιτείνουν, σε επίπεδο

τίτλων τμημάτων, την κατάχρηση του όρου

"πληροφορική", λαμβάνοντας,

παράλληλα, πρωτοβουλίες για την αναστροφή

της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί

λόγω των λανθασμένων αποφάσεων του

παρελθόντος.

3. Να καλέσετε

τα τμήματα που δεν καλύπτουν με επάρκεια

την επιστήμη της Πληροφορικής (παραπέμπουμε

στη σχετική μελέτη μας που είναι διαθέσιμη

από τη διεύθυνση http://review.epe.org.gr/)

να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναθεώρησης

του τίτλου τους ώστε να αποφεύονται

συγχύσεις και λεκτικές ακροβασίες που

πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία

τους.

 

Εκ μέρους

του

Δ.Σ. Ένωσης

Πληροφορικών Ελλάδας