Προκήρυξη για πρόσληψη 10 στελεχών Πληροφορικής στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ

Ενημερωθήκαμε σχετικά με την πρόθεσή σας να προσλάβετε δέκα (10) στελέχη Πληροφορικής στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και οφείλουμε να εκφράσουμε την έκπληξη που μας προκάλεσαν τα κριτήρια πρόσληψης των εν λόγω στελεχών, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές στρεβλώσεις και εν δυνάμει κινδύνους στη σωστή ανάπτυξη έργων.

Προς: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) ΑΕ
Κοιν: Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Αθήνα, 12/5/2017

 

Θέμα: «Προκήρυξη για πρόσληψη 10 στελεχών Πληροφορικής στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ»

Αξιότιμοι κύριοι,

Ενημερωθήκαμε σχετικά1 με την πρόθεσή σας να προσλάβετε δέκα (10) στελέχη Πληροφορικής στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και οφείλουμε να εκφράσουμε την έκπληξη που μας προκάλεσαν τα κριτήρια πρόσληψης των εν λόγω στελεχών, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές στρεβλώσεις και εν δυνάμει κινδύνους στη σωστή ανάπτυξη έργων.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη διατύπωση των προκηρύξεων υπ’ αριθμ. 1 (ΑΔΑ: 68Ε44691Β5-2Λ9) και 2 (ΑΔΑ: ΩΕ324691Β5-8ΗΥ), από την παράγραφο 2 προκύπτει ότι ουσιαστικά μπορεί να προσληφθεί οποιοσδήποτε έχει πτυχίο ΑΕΙ από οποιαδήποτε Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημιακού, Πολυτεχνικού ή Τεχνολογικού ιδρύματος. Σύμφωνα με τη διατύπωση της προκήρυξης, θα μπορούσε να προσληφθεί κάποιος π.χ. Πολιτικός Μηχανικός σε θέση με περιγραφή “Στέλεχος Πληροφορικής”.

Πραγματικά αδυνατούμε να αντιληφθούμε για ποιον λόγο υπάρχουν οι συγκεκριμένες διαζεύξεις στην παρ. 2 (“Προαπαιτούμενα προσόντα”) στις δυο (2) πρώτες προκηρύξεις. Ήτοι: “Πτυχίο A.E.I./Τ.Ε.Ι.2 Πληροφορικής ή Θετικών επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής (...)“. Ενώ θα περίμενε κανείς οι προϋποθέσεις πρόσληψης να είναι διατυπωμένες όπως στην τρίτη προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΕΠΤ4691Β5-Κ0Β), δηλαδή μόνο πτυχιούχοι Πληροφορικοί να μπορούν εργαστούν σε αντικείμενα... Πληροφορικής. Ως εκ τούτου, ζητούμε την κατάλληλη τροποποίηση των παραγράφων που αφορούν στα προαπαιτούμενα προσόντα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν, η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ είχε αποφύγει παρόμοιες προβληματικές διατυπώσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά την προκήρυξη3 για αποσπάσεις Πληροφορικών (αρ. πρωτ. 7725/16-09-2016) όπου ίσχυε το προφανές, δηλαδή μόνο Πληροφορικοί μπορούσαν να αποσπαστούν σε θέσεις Πληροφορικής. Μάλιστα εκεί αναφέρεται ρητά η κατοχή τίτλου σπουδών Πληροφορικής και μόνο, σε όλες τις βαθμίδες όπου ζητούνται τέτοιοι (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ).

Σήμερα, μιλάμε πλέον για προσλήψεις συναδέλφων μας και ενώ από τις 5/5 δόθηκε παράταση4 ως τις 12/5 στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για τις εν λόγω θέσεις είναι τουλάχιστον κρίμα να μην αλλαχθεί η σχετική διατύπωση. Θα αποφευχθούν έτσι, έστω και καθυστερημένα, νέες στρεβλώσεις και αδικίες. Το πιο σημαντικό όμως είναι ο αναπόφευκτος κίνδυνος για σφάλματα και πιθανότατα αστοχίες στην πρόοδο και στη σωστή ανάπτυξη έργων Πληροφορικής, τα οποία αποτελούν έτσι κι αλλιώς βασική δραστηριότητα της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ., στον τόσο ευαίσθητο τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας,

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ειδ. Γραμματέας Η Ταμίας
Δημήτρης Κυριακός Γιάννης Κιομουρτζής Χάρης Γεωργίου Φώτης Αλεξάκος Λένα Καπετανάκη
proedros<στο>epe.org.gr antiproedros<στο>epe.org.gr gen_grammateas<στο>epe.org.gr eid_grammateas<στο>epe.org.gr tamias<στο>epe.org.gr

1

bit.ly/2pj7Ryi

 

2 Η διατύπωση είναι επίσης λάθος. Υπάρχουν ΑΕΙ Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, καθώς και Πολυτεχνεία. Ο όρος “Τ.Ε.Ι.” εδώ και χρόνια δεν υφίσταται.

3 http://bit.ly/2pvdKDN

4 http://bit.ly/2qqn0hq