Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική) των μελών της Ένωσης

Κυρίες και Κύριοι, το ΔΣ της Ε.Π.Ε. σας προσκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική) των μελών της Ένωσης που η σύγκλησή της προβλέπεται από το άρθρο 15 του Καταστατικού.

26 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική) των μελών της Ένωσης

Κυρίες και Κύριοι,

Το ΔΣ της Ε.Π.Ε. σας προσκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική) των μελών της Ένωσης που η σύγκλησή της προβλέπεται από το άρθρο 15 του Καταστατικού. Οι ημερομηνίες σύγκλησης της Συνέλευσης αυτής καθορίσθηκαν ως εξής, με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης:

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Συγκαλείται την 8η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Σάββατο στις 17:00 ηλεκτρονικά (τηλεδιάσκεψη μέσω WebEx) με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Οικονομικός απολογισμός περιόδου 2021 (έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής) και ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση 2022.
  2. Απολογισμός δράσεων Δ.Σ. θητείας 2020-2022.

  3. Προκήρυξη αρχαιρεσιών, εκλογή πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Ε.
  4. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του καταστατικού της Ένωσης, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες το 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

1η Επαναληπτική Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (2η απαρτία)

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την 15η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Σάββατο στις 17:00 με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/4 των τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης (άρθρο 15 παρ. 3 του καταστατικού της Ένωσης)

2η Επαναληπτική Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (3η απαρτία – τελική)

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την 22η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Σάββατο στις 17:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία στην δεύτερη επαναληπτική σύγκληση επιτυγχάνεται με οποιονδήποτε αριθμό οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης.

Για το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Χαρά Ξανθάκη

Χάρης Γεωργίου

proedros(στο)epe.org.gr

gen_grammateas(στο)epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Αθήνα

Email: info(στο)epe.org.gr – Τηλέφωνο: (+30) 2113332456