Όλα τα Άρθρα

Προτάσεις για την αποτελεσματική εισαγωγή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Υπόμνημα της ΕΠΕ προς την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με προτάσεις για την αποτελεσματική εισαγωγή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το άρθρο σε μορφή pdf

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

KOIN:


Γραφείο Πρωθυπουργού


Πολιτικά κόμματα


Μέλη Κοινοβουλίου


Συλλόγους και Γραμματείες Τμημάτων Πληροφορικής Ελλάδος (βλ. πίνακα τμημάτων Πληροφορικής που συνοδεύει το παρόν υπόμνημα)


Μέσα ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: “Προτάσεις για την αποτελεσματική εισαγωγή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010

Αξιότιμες Κυρίες / Αξιότιμοι Κύριοι,

Με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, και την γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την εισαγωγή μαθήματος Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, σας κοινοποιούμε προτάσεις της Ένωσής μας και ειδικότερα το σχετικό κεφάλαιο γενικότερης παρέμβασης που ετοιμάζουμε και αφορά την Πληροφορική Παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, την άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση.

Υπάρχουσα Κατάσταση - Άξονες Αναγκαίων Παρεμβάσεων

Η Πληροφορική Παιδεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιείται κυρίως μέσα από τη διαδικασία του Ολοήμερου Σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από το θεσμό της ωρομισθίας, οι Εκπαιδευτικοί Πληροφορικοί αναλαμβάνουν τον ψηφιακό αλφαβητισμό των μαθητών με πενιχρά μέσα, ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή και ποικίλες αντιξοότητες.

Η κατάσταση που επικρατεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σκιαγραφείται ως εξής:

 • Αποσπασματική Εφαρμογή της Πληροφορικής Παιδείας, δεδομένου ότι αυτή δεν έχει ενταχθεί στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα σπουδών όλων των σχολείων αλλά εφαρμόζεται μόνο στο πλαίσιο του ολοήμερου.
 • Διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής από ωρομίσθιους και όχι από μόνιμους εκπαιδευτικούς Πληροφορικούς με οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια.
 • Ακατάλληλες Εργαστηριακές Υποδομές, οι οποίες απαιτούν τακτική συντήρηση και αναβάθμιση, εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Ασαφές εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την ανυπαρξία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αδυναμία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ασκήσει το ρόλο της ως προς την κατάλληλη προετοιμασία των πολιτών του αύριο και να τους καταστήσει ψηφιακά εγγράμματους, με αποτέλεσμα την ενθάρρυνση της παραπαιδείας.

Η Πληροφορική Παιδεία πρέπει πλέον να αποκτήσει πραγματικό νόημα και ουσία στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της νέας γενιάς. Μέσω των σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών μάθησης που εισάγει, απαιτεί την έγκαιρη και αποτελεσματική εξοικείωση όλων των μαθητών με τα εργαλεία που παρέχει. Η αναγκαιότητα αυτή αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και απαιτεί τις άμεσες ενέργειές της για τον αποτελεσματικό ψηφιακό αλφαβητισμό των μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο. Το καθήκον αυτό της Πολιτείας δεν μπορεί να αφεθεί σε αναρμόδια ή ημιμαθή πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν καμιά επιστημονική επάρκεια στην πληροφορική. Επίσης, δεν πρέπει να αφεθεί στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τα λάθη και τις αστοχίες του Δημόσιου Σχολείου τελικά επιβαρύνει οικονομικά τους γονείς των μαθητών για την απόκτηση βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ και αμφίβολης αξίας "πιστοποιητικών".

Θεωρούμε ότι η αποτελεσματική εισαγωγή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν πρέπει να περιοριστεί στον ψηφιακό αλφαβητισμό των μαθητών. Πρέπει να ταυτόχρονα να συμβάλει στην ενίσχυση του βασικού γνωστικού υπόβαθρου και την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για την Πληροφορική Παιδεία στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης διαμορφώνοντας και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διαθεματική προσέγγιση και τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων. Το κυριότερο: Πρέπει να συνδυασθεί με κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, το συνεργατικό πνεύμα και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, στοιχεία που αναγνωρίζονται πλέον ως θεμελιώδη από όλες τις αναπτυγμένες χώρες, για την ουσιαστική προετοιμασία των μαθητών για την Κοινωνία της Γνώσης.

Η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των δράσεων Πληροφορικής Παιδείας στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης στη χώρα μας και μπορεί να δημιουργήσει, αν σχεδιαστεί προσεκτικά και υλοποιηθεί υπεύθυνα, τις προϋποθέσεις για αναπτυξιακή απογείωση της χώρας σε ορίζοντα 15ετίας. Αν, αντιθέτως, αποτελέσει πρόσχημα για βραχυπρόθεσμες πελατειακές ή κερδοσκοπικές σκοπιμότητες κινδυνεύει να επιδεινώσει τη διεθνή θέση της χώρας και να δημιουργήσει γενιές παθητικών καταναλωτών χωρίς ικανότητα διάκρισης του ωφέλιμου από το επιζήμιο, με επικίνδυνες κοινωνικές επιπτώσεις. Γι' αυτό και χωρίς κανένα δισταγμό τονίζουμε ότι καλύτερα να μην υπάρξει ψηφιακό σχολείο αν δεν εξασφαλιστούν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την επιτυχία του και την αποφυγή επικίνδυνων ερασιτεχνισμών. Επιδιώκοντας τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων επιτυχούς αξιοποίησης της Πληροφορικής ως επιστήμης με σημαντικότατη παιδαγωγική αξία και ως τεχνολογίας με δυνατότητες ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καταθέτουμε τις προτάσεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας. Θεωρούμε δε αυτονόητο ότι σε τεχνολογικό επίπεδο όλες οι προτάσεις που διατυπώνουμε θα βασιστούν σε λύσεις ελευθέρου λογισμικού για λόγους που έχουν επισημανθεί τόσο από εμάς όσο και από άλλους φορείς και μεμονωμένα πρόσωπα. Λόγοι που συνδέονται με την ίδια τη φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Προτεινόμενα Μέτρα

Τα μέτρα που προτείνουμε είναι τα ακόλουθα:

 1. Μόνιμη πρόσληψη Πληροφορικών για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

  Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως και στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, απαιτεί πρωταρχικώς εκπαιδευτικούς Πληροφορικούς. Η ΕΠΕ έχει προβεί σε μελέτη των προγραμμάτων σπουδών όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που έχουν στον τίτλο τους τον όρο “πληροφορική” ή κάποιο παράγωγό του, ή επικαλούνται οποιαδήποτε σχέση με την πληροφορική. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση review.epe.org.gr. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής θα πρέπει να γίνει ο προσδιορισμός των τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι έχουν επιστημονική επάρκεια στην Πληροφορική και απαριθμούνται στον πίνακα που συνοδεύει το παρόν υπόμνημα.

  Αποτελεί καθολικό αίτημα του κλάδου μας η πρόσληψη μόνιμων Πληροφορικών με απόλυτη επιλογή τους από τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και η ενδεχόμενη μελλοντική επιπρόσθετη ειδίκευσή τους σε θέματα που αφορούν κυρίως στην παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών αυτής της ηλικίας, όπως άλλωστε πρέπει να απαιτείται και για όλες τις άλλες ειδικότητες που καλούνται να διδάξουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Οποιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση των προσόντων και η πρόταξη οποιασδήποτε μορφής "παιδαγωγικής επάρκειας" έναντι της απαιτούμενης επιστημονικής επάρκειας, αποτελεί πρόσχημα για την επανάληψη καιροσκοπικών φαινομένων λεηλασίας των θέσεων εργασίας των πληροφορικών, με τραγικά αποτελέσματα τόσο για την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου όσο και για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας. Συνακόλουθα, όποια άλλη επιλογή, πέραν του συνδυασμού της επιστημονικής με την παιδαγωγική επάρκεια, θα έχει ως αποτέλεσμα την απροκάλυπτη δημιουργία της επόμενης σειράς πελατών των ιδιωτικών συμφερόντων στο χώρο των “σεμιναρίων” και των “πιστοποιήσεων”. Κανένα πιστοποιητικό δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ δεν μπορεί να υποκαταστήσει το απαραίτητο βασικό πτυχίο Πληροφορικής, όπως κανένα πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας τύπου "Lower" δεν δίνει το δικαίωμα σε εκπαιδευτικούς άλλης ειδικότητας να διδάξουν Ξένες Γλώσσες. Τα συγκεκριμένα συμφέροντα, αφού πούλησαν χιλιάδες πιστοποιητικά δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ σε ανέργους, εργαζόμενους, γυναίκες, Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ), Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), φοιτητές, μαθητές γυμνασίου και λυκείου, γονείς, μηχανικούς, κλπ, αναζητούν νέες ομάδες-στόχους για την αύξηση της πελατείας τους και μέσω των Δημοτικών Σχολείων.

  Συνακόλουθα η "παιδαγωγική επάρκεια" αποτελεί ζήτημα ευθύνης πρωτίστως της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία θα πρέπει να προσδιορίσει με σαφήνεια τα όρια και το περιεχόμενό της. Ως Ένωση, δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί αυτή η έννοια για μια ακόμη φορά εις βάρος των Πληροφορικών και της εκπαίδευσης, όπως έχει γίνει κατ΄ επανάληψη τα τελευταία 20 χρόνια.

 2. Εισαγωγή μαθημάτων Ψηφιακού Αλφαβητισμού, με 2 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

  Είναι αναγκαία η εισαγωγή ενός μαθήματος Ψηφιακού Αλφαβητισμού, με δύο ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, Σκοπός του μαθήματος αυτού θα είναι και η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές αρχές της Πληροφορικής, την ιστορία των υπολογιστικών συστημάτων, τα βασικά χαρακτηριστικά των Η/Υ και των περιφερειακών τους συσκευών, τα βασικά στοιχεία του λογισμικού των Η/Υ, τα λειτουργικά συστήματα, τις εφαρμογές, καθώς και η εκπαίδευση σε θέματα υγείας, εργονομίας και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.

  Ο σχεδιασμός του μαθήματος θα μπορούσε να γίνει με τη συνεργασία της ΕΠΕ, των τμημάτων Πληροφορικής και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ της χώρας μας, αξιοποιώντας, βελτιώνοντας ή τροποποιώντας το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 3. Ανάπτυξη βιβλίων και κατάλληλου εποπτικού συμβατικού υλικού για εκπαιδευτικές δραστηριότητες χωρίς τη χρήση υπολογιστή

  Εκτός της διάστασης που αφορά τον ψηφιακό αλφαβητισμό, απαιτείται και η αξιοποίηση της Πληροφορικής ως αντικειμένου με αυτοτελή παιδαγωγική αξία για το σύγχρονο άνθρωπο για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, του ομαδικού πνεύματος και της ικανότητας αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων. Ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις, πρέπει η χρήση των υπολογιστών να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο αξιοποιώντας και τη διεθνή εμπειρία, με την πρόκριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός τάξης (ενδεικτικά παραπέμπουμε στο csunplugged.org/). Η ανάπτυξη του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να γίνει με τη συνεργασία της ΕΠΕ, των τμημάτων Πληροφορικής και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ της χώρας μας.

 4. Εκπόνηση Βιβλίου Ψηφιακού Αλφαβητισμού για τον Μαθητή και Εγχειριδίου Διδασκαλίας Ψηφιακού Αλφαβητισμού για τον Πληροφορικό

  Η εκπόνηση των βιβλίων αυτών πρέπει να αποτελέσει τη συνέχεια της προηγούμενης δράσης, η οποία αφορά το συνολικό σχεδιασμό του μαθήματος.

  Η εκπόνηση του Βιβλίου Ψηφιακού Αλφαβητισμού και του Εγχειριδίου Ψηφιακού Αλφαβητισμού θα μπορούσε να γίνει με τη συνεργασία της ΕΠΕ, των τμημάτων Πληροφορικής και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ της χώρας μας.

 5. Εκπόνηση Εγχειριδίου για τη Διαθεματική Προσέγγιση όλων των αντικειμένων με τη βοήθεια του Η/Υ

  Προτείνεται η εκπόνηση εγχειριδίου το οποίο θα απευθύνεται στους Δασκάλους, προκειμένου να τους υποστηρίξει σε συνεργασία με τον Πληροφορικό του σχολείου, στη διαθεματική προσέγγιση όλων των γνωστικών αντικειμένων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Η εκπόνηση του Εγχειριδίου θα μπορούσε να γίνει με τη συνεργασία της ΕΠΕ, των τμημάτων πληροφορικής και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ της χώρας μας.

 6. Ανάπτυξη Εργαστηρίων Πληροφορικής και ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία

  Προτείνεται η αξιοποίηση των πόρων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013) και των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης εργαστηρίων πληροφορικής σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Χώρας μας.

  Οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει κάποια στιγμή να αξιοποιηθούν με βάση ένα συνολικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η άκριτη προμήθεια εξοπλισμού, χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων μελετών αναφορικά με τις ανάγκες, καθώς και χωρίς την ύπαρξη του κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού για την αποτελεσματική εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκτασή του, θα αποτελέσει μια ακόμη κατασπατάληση των πόρων του Ελληνικού Λαού για την προμήθεια εξοπλισμού και υποδομών που δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν ποτέ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την αποτυχία του έργου «Φορητός Μαθητικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής» της Δράσης «Ψηφιακή Τάξη», το οποίο αφορούσε την δωρεάν διανομή φορητών υπολογιστών σε όλους τους μαθητές της Α' Γυμνασίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υπολογιστές δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου στις σχολικές τάξεις για τη διδασκαλία των προβλεπόμενων μαθημάτων.

  Επισημαίνουμε, επίσης, και την ανάγκη στελέχωσης όλων των θέσεων ευθύνης (ΚΕΠΛΗΝΕΤ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Πάρεδρος Πληροφορικής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κ.λ.π.) από πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον βασικό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική ώστε να διασφαλιστεί η επιστημονική αρτιότητα των αποφάσεων και η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης της Πληροφορικής Παιδείας.

 7. Ουσιαστική αξιοποίηση του θεσμού του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για την ενίσχυση της Πληροφορικής Παιδείας

  Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού προτείνεται η ουσιαστική αξιοποίηση του θεσμού του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και η παροχή περαιτέρω ενίσχυσης της παρεχόμενης πληροφορικής εκπαίδευσης, προς όφελος των μαθητών των ολοήμερων σχολείων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνει ουσιαστικό το περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και να ενισχυθεί ο ρόλος του με την πρόσληψη και κατάλληλη προετοιμασία εκπαιδευτικού προσωπικού με σταθερή θέση εργασίας, έτσι ώστε το Ολοήμερο Σχολείο να πάψει να αποτελεί μηχανισμό φύλαξης των μαθητών.

 8. Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας

  Τόσο στο πλαίσιο του κανονικού μαθήματος, όσο και στο πλαίσιο του Ολοήμερου Σχολείου, προτείνεται από την ΕΠΕ η θεσμοθέτηση Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας, στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές, οι Πληροφορικοί εκπαιδευτικοί, καθώς και οι λοιποί εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας αναπτύσσουν εργασίες κλιμακούμενης κατά τάξη δυσκολίας που προωθούν τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών.

  Οι εργασίες Ψηφιακής Δημιουργίας παρουσιάζονται σε ημερίδες που διοργανώνονται στις κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα προβλέπονται ηθικά βραβεία για όλες τις εργασίες.

 9. Αξιοποίηση των Εργαστηρίων Πληροφορικής και θεσμοθέτηση της συνεργασίας των Πληροφορικών με το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων

  Η δράση αυτή απαιτεί τόσο την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών σε επίπεδο σχολικής μονάδας, όσο και την ύπαρξη του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού (πληροφορικοί εκπαιδευτικοί) για την επίτευξη του στόχου της εξοικείωσης των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία όλων των γνωστικών αντικειμένων.

  Η ύπαρξη Πληροφορικών ως Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία των υποδομών και την υποστήριξη του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων στην αποτελεσματική διδασκαλία όλων των μαθημάτων με την αξιοποίηση των εφαρμογών και των εργαλείων της πληροφορικής. Η διεθνής εμπειρία τεκμηριώνει ότι χωρίς αυτή την υποστήριξη είναι αδύνατο για ένα οργανισμό, όπως είναι κάθε σχολική μονάδα, να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες και να μεταβεί με επιτυχία από το παραδοσιακό στο ψηφιακό περιβάλλον. Το ζήτημα είναι κρίσιμο και πολυδιάστατο και δεν αφορά μόνο τη διασφάλιση των επενδύσεων σε εξοπλισμό. Αφορά και τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, καθώς η ερασιτεχνική εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε ένα τόσο πολυσύνθετο και ευαίσθητο περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες δυσχέρειες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και να επιδεινώσει, αντί να βελτιώσει, τους όρους λειτουργίας τους.

 10. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Βιβλίων, Εκπαιδευτικού Υλικού και Λογισμικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Είναι συχνό το φαινόμενο κατά το οποίο γίνεται ανάθεση συγγραφής διδακτικών βιβλίων, βοηθημάτων ή και άλλου εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού, με κριτήρια όχι πάντα σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένα. Η ΕΠΕ δεν επιθυμεί να αμφισβητήσει σε αυτό το επίπεδο το αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών. Ωστόσο, έχουμε γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις μάρτυρες ακατάλληλου εκπαιδευτικά και επιστημονικά υλικού, εγχειριδίων και λογισμικού.

  Το φαινόμενο εντάθηκε ιδιαίτερα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων του Β' και του Γ' ΚΠΣ, που είχαν στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού. Οι περισσότερες των περιπτώσεων αυτών είτε έμειναν στο επίπεδο των "εφαρμογών επίδειξης", είτε δεν ήταν εφικτό να προσαρμοστούν στις αλλαγές ύλης που επήλθαν, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται από παρωχημένο περιεχόμενο ή να χρησιμοποιούν παρωχημένες τεχνολογικά λύσεις.

  Άμεσο μέτρο αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού είναι η αξιοποίηση της ΕΠΕ για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων αυτής της μορφής.

  Ειδικότερα για το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ενδεδειγμένη προσέγγιση είναι η επιλογή ή ανάπτυξη λογισμικού με κριτήριο την εναρμόνισή του με τα αναλυτικά προγράμματα ώστε να διασφαλίζεται το ενιαίο των σπουδών καθώς και η εναρμόνιση με τους γενικότερους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους που υπηρετεί το δημοτικό σχολείο. Η επιλογή ελεύθερου λογισμικού συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή και επιτρέπει τη διαρκή προσαρμογή του λογισμικού σύμφωνα και με τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

 11. Ασφαλής Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  Αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικών για την εξοικείωση των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων και των γονέων τους αναφορικά με θέματα ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο σε τακτή (ετήσια πιθανότατα) και συνεχή βάση.

  Συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στο ζήτημα αυτό και διοργάνωση κοινών δράσεων.

  Αποφυγή της κατασπατάλησης πόρων σε δράσεις αμφίβολης ποιότητας και αποτελεσματικότητας, όπως έχει συμβεί σε δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.

 12. Σχολείο και Γονείς

  Η εκπαίδευση των γονέων οφείλει να αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ΤΠΕ, με έμφαση στην εξοικείωση τους με την χρήση του Διαδικτύου και την αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό με ειδική έμφαση στην ενημέρωσή τους για το ασφαλές Διαδίκτυο, τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ανήλικους, και τις δυνατότητες προφύλαξης των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο. Είναι προφανές ότι αυτή η ανάγκη δεν καλύπτεται με την αποσπασματική εφαρμογή ενός προγράμματος στα πλαίσια της «απορρόφησης κοινοτικών πόρων» αλλά πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαρκούς σχεδιασμού με βάθος χρόνου. Με την αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων για τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης στις οποίες θα έχουν ενεργητικό ρόλο μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς σε συνεργασία και με τους υφιστάμενους φορείς επιμόρφωσης (ΙΔΕΚΕ, ΝΕΛΕ κ.λ.π) προσφέρεται η δυνατότητα αναβάθμισης των υπηρεσιών του σχολείου ανακτώντας μέρος του σταδιακά υποβαθμιζόμενου κοινωνικού του ρόλου.

 

Αξιότιμες Κυρίες / Αξιότιμοι Κύριοι,

Η εισαγωγή της Πληροφορικής Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να τεθούν εξαρχής οι σωστές βάσεις για την οικοδόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης στη χώρα μας. Αυτή τη φορά πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού τα προβλήματα που δημιούργησαν οι παθογένειες και οι ερασιτεχνικές προσεγγίσεις του παρελθόντος. Ο κλάδος της Πληροφορικής δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο επαγγελματικής αποκατάστασης επιστημόνων άλλων κλάδων, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τραγικές συνέπειες στην παρεχόμενη Πληροφορική Παιδεία.

Οι Έλληνες Πληροφορικοί είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε το φορτίο που μας αναλογεί στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας στη Χώρα μας. Η Πληροφορική Παιδεία δεν μπορεί να γίνει πράξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τους Πληροφορικούς.

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

 

Πίνακας τμημάτων Πληροφορικής

 1. Βιομηχανικής Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας
 2. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 4. Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 6. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
 7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΑΠΘ
 8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Πληροφορικής, ΕΜΠ
 9. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης
 10. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
 11. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 12. Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 13. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 14. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 15. Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 16. Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
 17. Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
 18. Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 19. Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 20. Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 21. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 22. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 23. Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών
 24. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας
 25. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
 26. Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 27. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 28. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
 29. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου
 30. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας
 31. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας
 32. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Ναυπάκτου), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου
 33. Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά