Τακτική Γενική Συνέλευση 2019

 

 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκέμβρη 2019 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΙΕΚ Αιγάλεω. Αναλυτικές πληροφορίες πρόσβασης βρίσκονται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.

Τακτική Γενική Συνέλευση 2019
ΙΕΚ Αιγάλεω, Αθήνα

Συμμετέχοντες:

 • Διοικητικό Συμβούλιο

 • Διοικητικά Όργανα (Ελεγκτική Επιτροπή, Επιτροπή Δεοντολογίας)

 • Γενικός Διευθυντή

 • Τομέας Εκπαίδευσης & Θεματικές Επιτροπές

 • Τακτικά & δόκιμα μέλη της ΕΠΕ

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκέμβρη 2019 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΙΕΚ Αιγάλεω. Αναλυτικές πληροφορίες πρόσβασης βρίσκονται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ώρα έναρξης 13:00’ και εκτιμώμενη λήξη εργασιών στις 17:00’ περίπου.

Μέχρι στιγμής, τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην πάντα ανοικτή ατζέντα τα εξής:

 1. Απολογισμός προηγούμενης περιόδου:

  1. Στρατηγικοί στόχοι – Ενημέρωση νέων μελών για την ΕΠΕ.

  2. Έκθεση πεπραγμένων (Οκτ. 2018 – Νοε. 2019).

  3. Οικονομικός Απολογισμός ΕΕ (για το 2018).

  4. Στοιχεία ισολογισμού για το τρέχον έτος (2019).

 2. Ψήφιση μέσω της πλατφόρμας HeliosVoting των προτεινόμενων αλλαγών στο Καταστατικό

 3. Δημιουργία Επιτροπής Μητρώου μελών και δυνάμει μελών της ΕΠΕ

 4. Διάθεση χρηματικών και άλλων πόρων της ΕΠΕ για δράσεις εξωστρέφειας

 5. Προϋπολογισμός του επόμενου έτους 2020.

 6. Προγραμματισμός των εκλογών για ανάδειξη νέου ΔΣ έως τον Μάϊο 2020

 7. Προτεινόμενο πλαίσιο δράσεων εντός του 2020

Τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν κατά προτεραιότητα στη σειρά που αναφέρονται, ενώ στην κύρια συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, σύνθεση προτάσεων και ψήφιση-έγκριση επί των θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος (θεσμικά) θα αφιερωθεί όπως πάντα το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου χρόνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της Ε.Π.Ε., σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. μεταφέρεται αυτομάτως και χωρίς άλλη διατύπωση μία εβδομάδα αργότερα στην ίδια ώρα και τόπο διεξαγωγής, δηλαδή το Σάββατο 14 Δεκέμβρη 2019 ώρα 13:00’ στο ΙΕΚ Αιγάλεω. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. μεταφέρεται αυτομάτως και χωρίς άλλη διατύπωση μία εβδομάδα αργότερα στην ίδια ώρα και τόπο διεξαγωγής, δηλαδή το Σάββατο 21 Δεκέμβρη 2019 και ώρα 13:00’ στο ΙΕΚ Αιγάλεω (τελική ημερομηνία σίγουρης διεξαγωγής).

Aν βάσει δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής προβλέπεται πραγματοποίηση της ΓΣ στην ημερομηνία της 1ης ή της 2ης απαρτίας, αντί της 3ης όπως αναμένεται, θα υπάρξει εκ μέρους του ΔΣ σχετική ανακοίνωση. Διαφορετικά ισχύει η παραπάνω τελική ημερομηνία (3ης απαρτίας).

Μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., όλα τα μέλη καλούνται να συνεισφέρουν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς την ατζέντα μέσω:

Σημείωση: Η Γενική Συνέλευση θα μεταδοθεί μέσω live video streaming. Το link θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΠΕ, στην περιοχή μελών (απαιτείται login).