Το σχέδιο δράσης eEurope

Η πρωτοβουλία eEurope ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 1999 με αντικειμενικό στόχο να δικτυώσει όλη την Ευρώπη.

Στη συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Da Feira της Πορτογαλίας τον περασμένο Ιούνιο, υιοθετήθηκε το Σχέδιο Δράσης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (τα σχετικά κείμενα στο europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/index_el.htm.

 

Ο στόχος είναι να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο αξιοποιώντας το ταχύτερο δυνατόν τις δυνατότητες της νέας οικονομίας και ειδικότερα του Διαδικτύου.

Οι βασικές δράσεις στα πλαίσια του eEurope είναι:

  • Φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ταχύτερες υπηρεσίες για ερευνητές και φοιτητές, ασφαλή δίκτυα και έξυπνες κάρτες.

  • Επένδυση σε ανθρώπους και δεξιότητες με έμφαση στην ευρωπαϊκή νεολαία και την επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού

  • Ενθάρρυνση της χρήσης του Διαδικτύου με την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου, τη δικτύωση των κρατικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υγείας, ευρωπαϊκά ψηφιακά δεδομένα στα διεθνή δίκτυα και έξυπνα συστήματα μεταφοράς.

  •