Υπόμνημα - "Σχετικά με ερωτήματα από συναδέλφους του ΙΕΠ για την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας όσον αφορά στις κατευθύνσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης"

Ως εισαγωγή θα θέλαμε να παραπέμψουμε και σε αντίστοιχο κείμενό μας του 2018 εδώ: bit.ly/3uO6UxE. Ας προχωρήσουμε τώρα στην επικαιροποίηση του προαναφερθέντος.

Προς:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Κοιν: Γραφεία Τύπου πολιτικών κομμάτων

Υπόμνημα - “Σχετικά με ερωτήματα από συναδέλφους του ΙΕΠ για την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας όσον αφορά στις κατευθύνσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης”

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2022

Αξιότιμες Κυρίες / Αξιότιμοι Κύριοι,

Ως εισαγωγή θα θέλαμε να παραπέμψουμε και σε αντίστοιχο κείμενό μας του 2018 εδώ: https://bit.ly/3uO6UxE . Ας προχωρήσουμε τώρα στην επικαιροποίηση του προαναφερθέντος.

Αρχικά, σχετικά με τις ήδη διατυπωμένες ερωτήσεις προς την Ένωσή μας έχουμε:

1) Για την ειδικότητα “Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού” και αν αυτή ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις της βιομηχανίας / αγοράς / εργασιακού χώρου

Θεωρούμε πως η ειδικότητα “Τεχνικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού”, έτσι όπως διδάσκεται τώρα, δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις. Η αγορά δεν έχει ανάγκη από χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου προσωπικό, αλλά από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο διαθέτει (ενδεχομένως) προπτυχιακό τίτλο σπουδών Πληροφορικής (ή και προϋπηρεσία/εμπειρία σε συγκεκριμένα εργαλεία). Επίσης, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Πληροφορική μάλλον θα ήταν καλύτερο να ασχολείται κυρίως με θέματα τεχνικής υποστήριξης Η/Υ και δικτύων Η/Υ καθώς και τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, αλλά και υποστήριξης πωλήσεων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αντίστοιχες λοιπόν αλλαγές πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα σπουδών της εν λόγω ειδικότητας.

2) Σχετικά με προτάσεις για αλλαγές-προσθήκες στα μαθήματα και την ύλη τους ώστε να γίνει πιο ουσιαστική η εκπαίδευση σε αυτή την ειδικότητα και να ανταποκρίνεται περισσότερο και στην αγορά εργασίας

Στην ύλη των ΕΠΑ.Λ. θεωρούμε πως θα πρέπει να προστεθεί περιεχόμενο αναφορικά με τα Λειτουργικά συστήματα για κινητά (Android, IOS), την Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά (όχι μόνο App inventor), τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (αναφέρονται πολύ λίγα στην παρούσα ύλη). Θα μπορούσε επίσης να αφαιρεθεί η Python από το μάθημα γενικής παιδείας "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ" και να αντικατασταθεί η ύλη του μαθήματος με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, ή αλλιώς ενδιαφέροντος που άπτεται στην καθημερινότητα κάθε ανθρώπου, ανεξάρτητα του επαγγέλματός του. Υπάρχει “χώρος” να διδαχθεί προγραμματισμός (σε Python ή άλλη γλώσσα) στο υπόλοιπο του προγράμματος σπουδών της κατάλληλης ειδικότητας. Επίσης, είναι καλό (και σαφώς ελκυστικότερο για τους μαθητές), όπου διδάσκεται ο προγραμματισμός (π.χ. σε Python), αυτό να γίνεται αποκλειστικά στο εργαστήριο. Δηλαδή οι υπάρχουσες ώρες θεωρίας (Θ) να αντικατασταθούν με εργαστηριακές (Ε).

3) Όσον αφορά στην προσθήκη κάποιας θεματικής-μαθήματος που διδάσκεται σε άλλες ειδικότητες και αν θα ήταν πιθανώς χρήσιμο να ενταχθεί και στην εν λόγω θεματική-μαθήματος που δε διδάσκεται καθόλου και πρέπει να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία της συγκεκριμένης ειδικότητας

Είναι ωφέλιμο να προστεθεί στην ειδικότητα “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” το μάθημα “Ρομποτική”, που διδάσκεται στην ειδικότητα “Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών”. Επίσης, από την ίδια ειδικότητα να ενσωματωθεί το μάθημα “Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων” στην ειδικότητα “Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ”.

4) Σχετικά με το τι μπορεί να βελτιωθεί στο έτος μαθητείας (προτεινόμενες Ειδικότητες για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας που αντιστοιχούν στην εν λόγω Ειδικότητα ΕΠΑΛ) προς όφελος των μαθητών

Εδώ να παρατηρήσουμε πρώτα ότι κατά τη διάρκεια της μαθητείας, οι μαθητευόμενοι ζητείται, δυστυχώς, να ασχοληθούν με πολύ απλά πράγματα που έχουν σχέση με δεξιότητες χρήσης Η/Υ (π.χ. δακτυλογράφηση σε MS-Office, απλή χρήση εφαρμογής πελατολογίου κλπ).

Μετά την παραπάνω επισήμανση, στις προτάσεις: Οι απόφοιτοι Μαθητείας που έχουν αποκτήσει Πτυχίο επιπέδου 5 να μπορούν να αιτούνται την πρόσβασή τους στα Πανεπιστήμια, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, όπως ισχύει για τους αποφοίτους ΙΕΚ με πιστοποίηση επιπέδου 5.

 

Γενικότερες προτάσεις/παρατηρήσεις που αφορούν τις Β’ και Γ’ Τάξεις ΕΠΑΛ

Οι προτάσεις που ακολουθούν γίνονται με γνώμονα δύο βασικές παραμέτρους:

α) Στον τομέα Πληροφορικής έχουμε αυτή τη στιγμή δύο ειδικότητες, τον “Τεχνικό Εφαρμογών Πληροφορικής” και τον “Τεχνικό Η/Υ και Δικτύων Η/Υ”, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει τα αναλυτικά προγράμματα του τομέα Πληροφορικής να βασίζονται στην επιστήμη των υπολογιστών (computer science) και να καλύπτουν ισότιμα τα θέματα του υλικού και του λογισμικού στη Β΄ τάξη, ενώ στη Γ΄ τάξη θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο αναλυτικό πρόγραμμα και την απαιτούμενη εμβάθυνση σε κάθε επιμέρους ειδικότητα.

β) Τα αναλυτικά προγράμματα και τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία πρέπει να είναι δομημένα ώστε να απευθύνονται σε μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν προγενέστερες σχετικές γνώσεις και να μην εμβαθύνουν σε έννοιες της Επιστήμης Υπολογιστών που ξεφεύγουν από τα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τομέας Πληροφορικής, έτσι όπως είναι δομημένος σήμερα, θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους τομείς των ΕΠΑ.Λ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις ανά τάξη είναι οι ακόλουθες:

 

Β΄ Τάξη:

1. Βασικά Θέματα Πληροφορικής:

Στο μάθημα αυτό έχουν ενσωματωθεί τα παλιά μαθήματα των Τ.Ε.Ε. “Βασικά Θέματα Πληροφορικής” και “Πολυμέσα”, συνδυάζοντας βασικές έννοιες της Πληροφορικής, αριθμητικά συστήματα, βασικές έννοιες του υλικού υπολογιστών, καθώς επίσης και θέματα επεξεργασίας ήχου, εικόνας και βίντεο. Θα ήταν ωφέλιμο να ξαναγίνει ο διαχωρισμός των δύο αυτών μαθημάτων, καθώς και τα δύο παλιά μαθήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα το μάθημα των πολυμέσων λείπει σήμερα από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Θα μπορούσε, λοιπόν, στη Β’ τάξη να υπάρχει ένα μάθημα που να ασχολείται με την επεξεργασία εικόνας, βίντεο και ήχου, το οποίο να συνδέεται και με μαθήματα της Γ΄ τάξης στην ειδικότητα “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ένα μάθημα που θα ασχολείται με τα αριθμητικά συστήματα (καθώς είναι απαραίτητη αυτή η γνώση για το μάθημα των Δικτύων της Γ΄ τάξης), αλλά και τις λογικές πύλες και τα βασικά ψηφιακά κυκλώματα, καθώς υπάρχει η ειδικότητα “Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ” στην Γ’ τάξη.

2. Προγραμματισμός Υπολογιστών: 

Στο μάθημα αυτό διδάσκεται η γλώσσα Python, η διδασκαλία της οποίας συνεχίζεται στη Γ΄ τάξη και μάλιστα ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Η πορεία διδασκαλίας όμως της γλώσσας ακολουθεί έναν πολύ παραδοσιακό τρόπο, ο οποίος δεν βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ουσιαστικές τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό. Για παράδειγμα, αφού διδαχθούν οι βασικές αλγοριθμικές δομές και η δομή της λίστας, δεν είναι απαραίτητο σε αυτή τη φάση να γίνεται διδασκαλία των πιο σύνθετων δομών δεδομένων ή των παραδοσιακών αλγορίθμων αναζήτησης ή ταξινόμησης ή ακόμα περισσότερο της υλοποίησης του αλγορίθμου του Καίσαρα με τη χρήση λεξικών. Οι έννοιες αυτές είναι δύσκολα κατανοητές από μαθητές που ουσιαστικά για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με μια πραγματική γλώσσα προγραμματισμού. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, θα ήταν προτιμότερο οι μαθητές να ασχοληθούν με τον οπτικό προγραμματισμό μέσω Python, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βιβλιοθήκες, δηλαδή προτείνεται να μεταφερθεί το αντίστοιχο κεφάλαιο από τη Γ΄ τάξη στη Β΄ τάξη.

Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, ότι από τη στιγμή που το μάθημα αυτό μπήκε στη διαδικασία της τράπεζας θεμάτων, όλα τα παραπάνω ίσως ανατρέπονται, αφού, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί, η μορφή των θεμάτων της τράπεζας είναι πανομοιότυπη με αυτή των πανελληνίων, οπότε ουσιαστικά η Β΄ τάξη θα μετατραπεί σε μια χρονιά προετοιμασίας για την τράπεζα θεμάτων και κατ΄ επέκταση για τις Πανελλήνιες. Για αυτό το λόγο -όπως αναφέραμε και παραπάνω- ίσως θα έπρεπε να αφαιρεθεί η μία ώρα θεωρίας του μαθήματος, δηλαδή το μάθημα να γίνει πλήρως εργαστηριακό, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν τον προγραμματισμό χωρίς το άγχος των εξετάσεων που ούτως ή άλλως θα το βιώσουν στη Γ΄ τάξη.

3. Λειτουργικά Συστήματα:

Αν θέλουμε να συνεχίσει το μάθημα αυτό να αποτελεί μέρος του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ουσιώδης επικέντρωση στη συγγραφή ενός σχολικού βιβλίου που να μπορεί να παρουσιάσει με τρόπο όσο το δυνατόν πιο απλό, με παραδείγματα από την καθημερινότητα, με σχήματα και εικόνες, με τη δημιουργία κατάλληλων βίντεο στα ελληνικά, τις πολύ δύσκολες έννοιες των λειτουργικών συστημάτων (π.χ. χρονοδρομολόγηση, σελιδοποίηση, κτλ.). Και επειδή το μάθημα αυτό έχει μπει επίσης στη διαδικασία της τράπεζας θεμάτων, είναι πραγματικά θλιβερό πως φέτος, με το συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο, έχουν προταθεί θέματα στην Τράπεζα Θεμάτων, για τα οποία δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο ούτε ένα παράδειγμα ή η απάντησή τους είναι μια αναφορά στη Wikipedia. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να μην εκπαιδεύονται σωστά στα λειτουργικά συστήματα και έτσι να μην είναι εφικτή η επαγγελματική προετοιμασία τους για την αποτελεσματική εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και εξυπηρετητών,  που αποτελεί μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη τεχνική εργασία, που την έχει ανάγκη η αγορά εργασίας για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ..

4. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού:

Το μάθημα αυτό μπορεί να καταργηθεί ή τουλάχιστον να μειωθούν οι ώρες διδασκαλίας του στην μία ώρα ανά εβδομάδα, καθώς το αναλυτικό περιεχόμενό του δεν επαρκεί για να καλύψει τις τρεις διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. Σε περίπτωση κατάργησης του μαθήματος, το περιεχόμενό του θα μπορούσε να ενσωματωθεί στα λοιπά μαθήματα που έχουν συνάφεια με το υλικό και το λογισμικό.

5. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών:

Το μάθημα είναι πολύ πλούσιο σε ύλη και το κομμάτι των δικτύων υπερτερεί σαφώς έναντι του κομματιού του υλικού. Μπορεί ίσως να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό μάθημα για το Υλικό και την Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών και ένα άλλο μάθημα για τα Δίκτυα, που να λειτουργεί σαν εισαγωγή για το μάθημα των Δικτύων της Γ΄ τάξης.

6. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοτόπων:

Το μάθημα αυτό δε χρειάζεται να αλλάξει, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα για τους μαθητές. Να υπενθυμίσουμε μόνο πως ενδεχόμενη αύξηση των ωρών εργαστηρίου σε αντιδιαστολή με τις ώρες στην αίθουσα, μόνο θετικά αντιμετωπίζεται απ’ τους τελευταίους.

 

Γ΄ τάξη

1. Ειδικότητα: “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας αυτής είναι αρκετά ενδιαφέρον και σύγχρονο. Φυσικά τα σχολικά βιβλία χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Ειδικά το μάθημα “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών”, που είναι ένα πλήρως εργαστηριακό μάθημα, στο οποίο ο μαθητής θα πρέπει να μάθει Javascript και php συνοδεύεται από ένα άκρως θεωρητικό βιβλίο που αφορά στην ανάλυση και στο σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, αντικείμενο για το οποίο υπάρχει ξεχωριστό μάθημα, τα “Πληροφοριακά Συστήματα”.

Φυσικά θα μπορούσε να γίνει μεγάλη κουβέντα για τα πακέτα που θα μπορούσαν να διδαχθούν στο μάθημα “Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών”, όμως και τα πακέτα που διδάσκονται σήμερα (GreenFoot, Eclipse, κτλ), αποτελούν μια καλή εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.

2. Ειδικότητα: “Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ”

Η ειδικότητα αυτή έχει τρία μαθήματα με επικαλυπτόμενο περιεχόμενο. Τα μαθήματα “Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων”, “Προχωρημένα θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών”, και “Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών”, θα μπορούσαν να συγχωνευτούν σε δύο μαθήματα με το ίδιο περιεχόμενο. Ως τρίτο μάθημα θα ήταν ωφέλιμο να προστεθεί και σε αυτή την ειδικότητα ένα μάθημα προγραμματισμού που να συνδέεται όμως και με το υλικό, όπως για παράδειγμα η Ρομποτική με Arduino ή με Raspberry ή με κάθε τέτοιου είδους πλακέτες που είναι τώρα πλέον διαθέσιμες. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει ότι όλα τα Εργαστηριακά Κέντρα θα ενισχυθούν με τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Επίσης, γι’ αυτή την ειδικότητα απουσιάζουν οργανωμένα εργαστήρια και λείπουν αναλυτικές εργαστηριακές ασκήσεις που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα εργαστηριακής εξοικείωσης στους μαθητές με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την εν γένει διαχείριση δικτύων Η/Υ.

Τώρα· πέραν των παραπάνω τοποθετήσεών μας σε επιμέρους θέματα του Τομέα Πληροφορικής που μας ετέθησαν, ας μας επιτραπεί να παρουσιάσουμε και γενικότερες θέσεις με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης Πληροφορικής (και όχι μόνο) εκπαίδευσης στα ΕΠΑΛ (Εσπερινά και Ημερήσια).

 

Θεσμικές προτάσεις/παρατηρήσεις που αφορούν τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

1. Το πρόγραμμα σπουδών των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από 4ετές έχει πλέον μετατραπεί σε 3ετές εδώ και 4 χρόνια. Η μεταβολή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπαιδευτικών ωρών κατ’ έτος κατά 20%, εντούτοις τα όρια απουσιών των μαθητών έχουν παραμείνει τα ίδια (130 για τους μαθητές Γενικής Παιδείας και 78 για τους μαθητές Ειδικότητας). Η παραμονή των ορίων απουσιών στα ίδια επίπεδα δυσχεραίνει την προσπάθεια των ενηλίκων εργαζόμενων μαθητών/τριών.

Κατόπιν αυτών, προτείνεται η προσαρμογή αυτών των ορίων στα νέα δεδομένα και η αύξηση των σχετικών ορίων απουσιών, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική υποστήριξη των ενηλίκων εργαζόμενων μαθητών/τριών των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και η ανταπόκρισή τους στις εκπαιδευτικές, επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Προτείνεται λοιπόν για τους μαθητές:

  • Της Γενικής Παιδείας, το όριο απουσιών ανά έτος από 130 απουσίες να αυξηθεί κατά 20% και να γίνει 156.

  • Της Ειδικότητας, το όριο απουσιών ανά έτος από 78 απουσίες να αυξηθεί κατά 20% και να γίνει 94.

2. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που εγγράφονται εκ νέου στη Γ’ τάξη για την απόκτηση Πτυχίου άλλης ειδικότητας του τομέα που έχουν ήδη αποφοιτήσει να ΜΗΝ είναι υποχρεωτικό να παρακολουθούν ξανά τα ίδια μαθήματα (π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει αποκτήσει την ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και εκ νέου εγγραφεί στην ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, να μην είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσει ξανά τα μαθήματα “Προγραμματισμός Υπολογιστών” και “Δίκτυα Υπολογιστών” εφόσον αυτά είναι ακριβώς τα ίδια με τα μαθήματα της πρώτης ειδικότητας.

3. Οι Τάξεις Μαθητείας είναι ένας νέος θεσμός, που έχει σημαντική αποδοχή από όλους τους/τις μαθητές/τριες. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί δύο σημαντικά προβλήματα:

  • Εργαζόμενοι με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε συγκεκριμένη ειδικότητα, δεν μπορούν να μεταβούν κατευθείαν σε πιστοποίηση επιπέδου 5.

  • Εργαζόμενοι του Δημοσίου Τομέα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν  την τάξη μαθητείας, αφού η μαθητεία αφορά ανέργους μαθητές..

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η διευθέτηση των ανωτέρω θεμάτων μέσω:

  • Της προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο συνυπολογισμός της αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρία σε συγκεκριμένη ειδικότητα για τον προσδιορισμό του επιπέδου πιστοποίησης. Αυτοί οι μαθητές να προχωρούν κατευθείαν στη φάση της πιστοποίησης κι εφόσον πετύχουν στις εξετάσεις να αποκτούν το Πτυχίο επιπέδου 5.

  • Της πρόβλεψης ειδικών ρυθμίσεων οι οποίες να διευκολύνουν την παρακολούθηση των τάξεων μαθητείας από τους εργαζόμενους μαθητές/τριες του Δημοσίου Τομέα (π.χ. με την προσωρινή τους απόσπαση σε θέση που συνάδει με το Πτυχίο επιπέδου 4 που ήδη κατέχουν και θέλουν να εξελίξουν σε επιπέδου 5).

4. Υπάρχουν περιπτώσεις ενηλίκων μαθητών/τριών που για λόγους ανωτέρας βίας δεν έχουν τη δυνατότητα της σύγχρονης και δια ζώσης εκπαίδευσης (π.χ. εργάζονται εποχιακά στον Τουρισμό, εργάζονται από το απόγευμα μέχρι το βράδυ, κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της συμβατικής λειτουργίας του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Για τις περιπτώσεις αυτές, προτείνεται η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε να προβλέπεται η παροχή ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης ή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με ειδικά τμήματα σε επίπεδο περιφέρειας ή σε εθνικό επίπεδο.

5. Όσον αφορά τη θεσμοθέτηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για όλους τους αποφοίτους, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το ειδικό ποσοστό του 1% των Εσπερινών Σχολείων, επειδή αφορά μαθητές που δοκιμάζονται μετά από πολλά χρόνια αποχής τους από το σχολικό πλαίσιο, είναι μία εξαιρετικά δυσβάστακτη παράμετρος που ουσιαστικά τους αποκλείει από την είσοδο σε κάποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα..

Προτείνεται η μείωση της ΕΒΕ κατά π.χ. 50% για τους αποφοίτους εσπερινών σχολείων που διεκδικούν θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το ειδικό ποσοστό του 1%.

 

Θεσμικές προτάσεις/παρατηρήσεις που αφορούν όλα τα ΕΠΑ.Λ.

1. Όλες οι πανεπιστημιακές σχολές που είναι κοινές σχολές στα πεδία των ΓΕ.Λ. προτείνεται να είναι κοινές σχολές και σε όλους τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. Π.χ. ενώ το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι κοινή σχολή σε όλα τα πεδία των ΓΕ.Λ., στο ΕΠΑ.Λ. το τμήμα αυτό δεν εμφανίζεται διόλου (ούτε ακόμα στον τομέα της Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας που διαθέτει π.χ. τη σχολή των Νηπιαγωγών). 

2. Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. δεν δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σχολές αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολές αξιωματικών  (όπως π.χ. της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής Ικάρων, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, καθώς και των σχολών αξιωματικών Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού Σώματος κ.λπ.), προτείνεται να ενταχθούν και στα μηχανογραφικά δελτία των αντίστοιχων τομέων των ΕΠΑΛ, για λόγους ισότητας των ευκαιριών όλων των μαθητών/τριών. 

3. Για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εφαρμόζονται οι διατάξεις:

  • του άρθρου 34 του N. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,

  • της παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013, και

  • οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση και ως συνέχεια της ανωτέρω νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι διακριθέντες αθλητές διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς ποσοτικό περιορισμό εφόσον έχουν πετύχει διάκριση σε Θερινούς – Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας.

Επίσης, οι διακριθέντες  αθλητές σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μεσογειακούς Αγώνες, Πανελλήνιους αγώνες εισάγονται σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.,σε ποσοστό θέσεων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, με βάση το μηχανογραφικό τους δελτίο, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους.

Σε κάθε περίπτωση το “bonus” των διακριθέντων αθλητών αφορά Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Υπάρχει έντονος προβληματισμός γιατί άραγε να αποκλείονται οι στρατιωτικές σχολές και εν γένει οι σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών σωμάτων από το “bonus” των διακριθέντων αθλητών. Οι υποψήφιοι διακριθέντες αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν στις ειδικές προκαταρκτικές εξετάσεις που απαιτούν αυτές οι σχολές και εφόσον πετύχουν να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις, όπως και στα άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα.  

Προτείνεται λοιπόν η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε να συνυπολογίζεται το “bonus” των διακριθέντων αθλητών και στις περιπτώσεις στρατιωτικών σχολών και εν γένει σχολών αξιωματικών και υπαξιωματικών σωμάτων  (όπως π.χ. της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής Ικάρων, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, καθώς και των σχολών Aξιωματικών/ Yπαξιωματικών Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού Σώματος κ.λπ.).

4. Στους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. ορισμένων ειδικοτήτων (π.χ. Βοηθ. Νοσηλευτή) χρειάζεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας. Τα ΕΠΑ.Λ. δε διαθέτουν έναν οργανωμένο μηχανισμό ενημέρωσης των επιλογών – διεξόδων για την υλοποίηση της αναγκαίας πρακτικής άσκησης των αποφοίτων. Οι απόφοιτοι συχνά απευθύνονται στο σχολείο για βοήθεια, όμως το σχολείο αδυνατεί να βοηθήσει επί της ουσίας.

Κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση ενός ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, που θα υπσοτηρίζει αποτελεσματικά τη διασύνδεση των αποφοίτων με τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και θα βοηθά τους αποφοίτους με την τυπική διαδικασία προετοιμασίας που πρέπει να υλοποιηθεί, αλλά και τις επιλογές αναβάθμισης των επαγγελματικών αδειών. Εναλλακτική ιδέα θα μπορούσε να ήταν η αναβάθμιση των γραφείων συμβούλων / επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ΔΔΕ διευθύνσεων (πρώην γραφεία ΚΕΣΥ), παρέχοντας και τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Για το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Χαρά Ξανθάκη

Χάρης Γεωργίου

proedros(στο)epe.org.gr

gen_grammateas(στο)epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Αθήνα

Email: info(στο)epe.org.gr – Τηλέφωνο: (+30) 2113332456