Όλα τα Άρθρα

Υπόμνημα της Ε.Π.Ε. με θέσεις και προτάσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της Πληροφορικής

Κύριες και Κύριοι Βουλευτές,

 

Με το παρόν υπόμνημα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις και τις προτάσεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) για τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της Πληροφορικής. Η παρέμβασή μας αποτελεί προϊόν μελετών και έκφραση των παγίων αιτημάτων μας για την καθολική αναγνώριση της Επιστήμης της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και την αξιοποίησή της, διαμέσου της επίσημης Πολιτείας, ως του πλέον σημαντικού αναπτυξιακού κλάδου, που θα προσδώσει ώθηση στην προσπάθεια οικονομικής ανάταξης και ανάπτυξης της χώρας μας.

Προς:

 • την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου, κα Χαρά Καφαντάρη

 • τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Σαντορινιό Νεκτάριο

 • τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου

 • τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας & Τεχνολογίας

Κοινοποίηση:

 • Γραφείο Πρωθυπουργού,

 • Βουλευτές Πολιτικών Κομμάτων

 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 • Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών & Επαγγελματικών Φορέων

 • Φορείς Επιστημονικών ΕνώσεωνΥπόμνημα

του Επιστημονικού & Επαγγελματικού Σωματείου πτυχιούχων ΑΕΙ Πληροφορικής με την επωνυμία «Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας», Αθήνα.


Αθήνα, 20/2/2016

Κύριες και Κύριοι Βουλευτές,

Με το παρόν υπόμνημα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις και τις προτάσεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) για τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της Πληροφορικής. Η παρέμβασή μας αποτελεί προϊόν μελετών και έκφραση των παγίων αιτημάτων μας για την καθολική αναγνώριση της Επιστήμης της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και την αξιοποίησή της, διαμέσου της επίσημης Πολιτείας, ως του πλέον σημαντικού αναπτυξιακού κλάδου, που θα προσδώσει ώθηση στην προσπάθεια οικονομικής ανάταξης και ανάπτυξης της χώρας μας.

Πληροφορίες για την Ένωσή μας, τους γενικούς στόχους και τις δράσεις μας, από την ίδρυσή της το 2000 μέχρι και σήμερα, αναφέρονται αναλυτικά στο συνοδευτικό Θεματικό Φάκελο που επισυνάπτεται [1] στο παρόν.

Η ανάγκη διασφάλισης του καθολικού δικαιώματος συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις μας συνδέονται, μεταξύ των άλλων, και με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 5Α παρ. 2 του Συντάγματος1: Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.” Η διάταξη δεν περιορίζεται στην αναγνώριση του καθολικού δικαιώματος συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, αλλά θεσπίζει και ανάλογη υποχρέωση του Κράτους για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά. Μια υποχρέωση που απαιτείται να εξειδικευτεί με τις κανονιστικές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζεται για όλους τους πολίτες η πρόσβαση στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς επίσης και η υποστήριξη της παραγωγής, της ανταλλαγής και της απρόσκοπτης διάδοσής τους.

Τα παραπάνω πρέπει να υπόκεινται στις διατάξεις, τόσο του Εθνικού όσο και του Ευρωπαϊκού δικαίου, ώστε να υλοποιούνται σε στέρεη, αξιόπιστη και ασφαλή βάση, ενδυναμώνοντας την προστασία της προσωπικότητας, της ελευθερίας έκφρασης, του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι, δε, κρίσιμο να επισημανθεί ότι η προσθήκη στο Σύνταγμα της ειδικής διάταξης που συνιστά το άρθρο 5 Α(2), έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση αυτόνομου και όχι παρεπόμενου δικαιώματος. Το δικαίωμα αυτό δεν εξαρτάται και δεν προϋποθέτει, τυπικά, κανένα άλλο δικαίωμα. Ούτε υποχωρεί το δικαίωμα αυτό έναντι κανενός άλλου δικαιώματος, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία η ίδια η διάταξη προβλέπει ρητές επιφυλάξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, σας κοινοποιούμε τις προτάσεις μας, ευελπιστώντας σε θετική ανταπόκριση από το σύνολο των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας με την αναγνώριση και μελέτη των αιτημάτων μας και την ανάληψη νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της θεσμικής τους αρμοδιότητας για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου κράτους που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών και τις επιταγές του Συντάγματος.

Ανθρώπινο κεφάλαιο: Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας στην Πληροφορική

Οι διαχρονικές και συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας έχουν ως μοναδικό γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει αποτελεσματικά τον καίριο ρόλο του στη διαμόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην πατρίδα μας, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, τεχνικής αρτιότητας και επιστημονικής επάρκειας. Επιθυμούμε, ως υπεύθυνοι επιστήμονες και παραγωγικοί συντελεστές, να συμβάλλουμε θετικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μας και θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό αποτελεί και κύριο στόχο του συνόλου των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του κλάδου μας αναδεικνύουν ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας έναντι των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς διαθέτουμε ικανό πλήθος επιστημόνων πληροφορικής με υπερ-επαρκή γνωσιακά και τεχνικά εφόδια, σε αντίθεση με την μεγάλη έλλειψη αντίστοιχου επιστημονικού δυναμικού που αντιμετωπίζουν πολλές από τις αναπτυγμένες χώρες στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ασία. Ζητούμε από την Πολιτεία να αποφασίσει να επενδύσει δυναμικά σε αυτό το ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτει η πατρίδα μας: επιστήμονες εξαιρετικά καταρτισμένους, με καινοτόμες ιδέες, παγκόσμιες διακρίσεις και συμμετοχές σε πρωτοποριακές δράσεις διεθνώς.

Ενδεικτικά για ιδρύματα της Τριτοβάθμιας: ΕΚΠΑ2, ΕΜΠ/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ3, Πανεπ. Κρήτης4, ΑΠΘ/Τμήμα Πληροφορικής5, ΤΕΙ Λάρισας/Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής6, κ.α. Όσον αφορά σε διακεκριμένους Έλληνες Πληροφορικούς, μερικά μόνο ονόματα: Ιωσήφ Σηφάκης, βραβείο Turing7, Χρήστος Παπαδημητρίου, γνωστός στους Πληροφορικούς ανά την υφήλιο όσο ο Καραθεοδωρή στους Μαθηματικούς8, Κωσταντίνος Δασκαλάκης, πολυβραβευμένος στον τομέα της Θεωρίας Παιγνίων9, Μανώλης Κατεβαίνης, βραβείο ACM καλύτερης διδακτορικής διατριβής10, Αντρέας Μόσχοβος, ο καλύτερος Αρχιτέκτονας Υπολογιστών παγκοσμίως για το 201011, Χριστόφορος Κοζυράκης, ομοίως για το 201512 (δύο από τους συνολικά 18 καλύτερους Αρχιτέκτονες Η/Υ είναι Έλληνες και πρόκειται για τους δυο προαναφερθέντες – και οι δυο απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Η/Υ του Παν. Κρήτης). Εννοείται πως η παραπάνω λίστα θα μπορούσε να μεγαλώσει ακόμη πάρα πολύ.

Παρόλα αυτά, η σημερινή διείσδυση των τεχνολογιών είναι πολύ κάτω του αναμενόμενου γενικά στην Ε.Ε. και η χώρα μας μένει ολοένα και περισσότερο πίσω στις εξελίξεις13. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός είναι πλέον φαινόμενο14, που πλήττει περισσότερο τις ευάλωτες και οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της σοβαρότατης οικονομικής κρίσης. Η τεχνολογία και η πρόσβαση στο διαδίκτυο φαίνεται να ευνοεί όσους ήδη έχουν τα απαραίτητα επιστημονικά και επαγγελματικά εφόδια15, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το χάσμα μεταξύ αυτών και των λιγότερο καταρτισμένων στις νέες τεχνολογίες.

Η ενίσχυση της Πληροφορικής μπορεί να αποτελέσει πολλαπλασιαστικό παράγοντα στην προσπάθεια ανάκαμψης της Οικονομίας, καθώς αποτελεί όχι μόνο αυτόνομο παραγωγικό τομέα αλλά ταυτόχρονα και μέσο περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας και της παραγωγικότητας σε κάθε άλλο τομέα. Ως αυτόνομος παραγωγικός τομέας, η ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδιαίτερα η ανάπτυξη λογισμικού (software engineering), εμφανίζει σημαντικότατα πλεονεκτήματα συγκριτικά με άλλους παραγωγικούς τομείς επειδή:

 1. απαιτεί ελάχιστη υποδομή και ουσιαστικά μηδαμινές “πρώτες ύλες”, μόνο αξιοποίηση χρόνου εργασίας ως παροχή υπηρεσίας,

 2. δεν απαιτεί κοστοβόρες και χρονοβόρες εξαγωγικές διαδικασίες για πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά, μια και αυτό γίνεται άμεσα μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων

 3. η χώρα διαθέτει ήδη ανθρώπινο δυναμικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία, τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής & σχεδίασης, όσο και πρακτικής υλοποίησης λύσεων.

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ υψηλής τεχνολογίας προσφέρει βελτιστοποίηση των διαδικασιών16 (εμπορικής) προτυποποίησης, εφοδιαστικής/διαχειριστικής μέριμνας (logistics), διασφάλισης ποιότητας (QA), ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών, καθώς και σημαντική ενίσχυση της συνολικής εξωστρέφειας κάθε είδους εμπορικής δραστηριότητας μέσω του διαδικτύου.

Στο ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη του τομέα των ΤΠΕ μπορεί να αντιστρέψει το διαρκώς επιδεινούμενο φαινόμενο του “brain drain”, δηλαδή της αναγκαστικής μετανάστευσης νέων επιστημόνων στο εξωτερικό17, θέτοντας το ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο των Πληροφορικών στην υπηρεσία της χώρας και ανοίγοντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την κοινωνία και την οικονομία μας.

Οφείλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε διαχρονικά ως κλάδος είναι η σχεδόν ολοσχερής έλλειψη θεσμοθετημένων επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων των αποφοίτων Πληροφορικής18. Τυπικά, τα απαραίτητα προσόντα και τα επαγγελματικά αντικείμενα για τους αποφοίτους ΑΕΙ Πληροφορικής και Μηχανικών Η/Υ οριοθετούνται κυρίως από τα εξής Π.Δ.19,20:

 • Προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου” (Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/A'/31-12-2003).

 • Προσόντα διορισμού στους Κλάδους ΠΕ19 Πληροφορικής, Εκπαιδευτικού Προσωπικού” Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 268/2004, ΦΕΚ 268/A'/28-12-2004).

 • Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών” (Π.Δ. 44/2009, ΦΕΚ 58/8-4-2009).

Παρότι τα τελευταία χρόνια η στελέχωση θέσεων στην Παιδεία συμβαδίζει με τα παραπάνω Π.Δ. σχετικά με την απαίτηση για κατοχή πτυχίου ΑΕΙ Πληροφορικής (κλάδοι ΠΕ19/ΠΕ20), εντούτοις ακόμα και σήμερα υπάρχουν καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τέτοιο πτυχίο, λόγω διορισμών τους πριν το 2004. Επιπλέον, παρά τις προβλέψεις του σχετικού Π.Δ. 44/2009 (ΦΕΚ 58/8-4-2009)21, σήμερα δεν υπάρχει καμιά διασφάλιση ποιότητας για την άσκηση του επαγγέλματος του Πληροφορικού, δεν υπάρχουν διασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα όπως σε κάθε άλλο επιστημονικό κλάδο και δεν έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένα επιστημονικά και επαγγελματικά κριτήρια (όχι απαραίτητα άδεια) άσκησης των αντίστοιχων εμπορικών δραστηριοτήτων, τόσο από εταιρίες (κριτήρια ελάχιστης στελέχωσης) όσο και από μεμονωμένους επιτηδευματίες. Αντίθετα, υπάρχει μια αντιεπιστημονική προσπάθεια υποκατάστασης της επιστημονικής γνώσης από τις λεγόμενες “ψηφιακές δεξιότητες” (e-skills) και τα κάθε είδους πιστοποιητικά γνώσης συγκεκριμένων τεχνολογιών ή εμπορικών πακέτων λογισμικού.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τροχοπέδη στην ενασχόληση και την επαγγελματική δραστηριοποίηση των χιλιάδων αποφοίτων των Τμημάτων του κλάδου, τα οποία έχουν ιδρυθεί σε όλα τα Δημόσια Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας.

Δεν κουραζόμαστε να επαναλαμβάνουμε ότι επιδιώκουμε την ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή της Ένωσής μας σε κάθε θεσμικό όργανο, με ουσιαστικές αρμοδιότητες, για την αξιοποίηση της Πληροφορικής και των συναφών τεχνολογιών, ως οι γνήσιοι εκφραστές και εξειδικευμένοι γνώστες του αντικειμένου.

Δεν πιστεύουμε ότι κάθε δραστηριότητα που εμπεριέχει έστω και στο ελάχιστο Τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) πρέπει να ασκείται αποκλειστικά και μόνο από πτυχιούχους ΑΕΙ Πληροφορικής και Μηχανικών Η/Υ – άλλωστε κάτι τέτοιο θα ήταν ανεδαφικό, καθώς οι ΤΠΕ εμπλέκονται σήμερα άμεσα ή έμμεσα σε κάθε άλλο επιστημονικό και επαγγελματικό κλάδο. Όμως, πιστεύουμε ακράδαντα, όπως και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και φορείς ΤΠΕ σήμερα, ότι η Πληροφορική είναι μια καλώς ορισμένη, αυτόνομη επιστήμη, με πλήρες αντικείμενο και εκτενέστατο θεωρητικό υπόβαθρο, εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες22. Συνεπώς, κάποιες δραστηριότητες πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά και μόνο από πτυχιούχους ΑΕΙ Πληροφορικής, όπως σε κάθε άλλη επιστήμη. Τέτοιες δραστηριότητες είναι αυτές που θεωρούνται “κρίσιμες για την ασφάλεια” (safety-critical systems), δηλαδή στις περιπτώσεις όπου υπάρχει εν δυνάμει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή σημαντική χρηματική ή περιβαλλοντική ζημιά, όπως για παράδειγμα τα ψηφιακά συστήματα ΤΠΕ υποστήριξης ιατρικών συσκευών, τραπεζικών συναλλαγών, αυτόματων συστημάτων αυτοκινήτων, διαβαθμισμένων τηλεπικοινωνιών, βιομηχανικής παραγωγής, εγκαταστάσεων εξόρυξης μεταλλευμάτων/καυσίμων, αερομεταφορών, εθνικών υποδομών (π.χ. μεταφορές, ενέργεια), κτλ23,24,25.

Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη θεμελίωση μιας σύγχρονης Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης, προς όφελος του συνόλου των Πολιτών.

Ειδικότερες προτάσεις

Κατανοούμε πλήρως την οικονομική συγκυρία της χώρας και για το λόγο αυτό σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο των αιτημάτων μας όχι μόνο δεν επιβαρύνει σε καμία περίπτωση τον Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους, αλλά αναμένεται να συμβάλλει και θετικά και σε αυτόν. Σκοπός και στόχος μας είναι η ενίσχυση της Πληροφορικής, η επένδυση του ίδιου του Κράτους σε δομές με τη χρήση Τ.Π.Ε., που θα προσδώσουν τεχνολογική και οικονομική υπεραξία, θα δημιουργήσουν και θα αυξήσουν θέσεις εργασίας και θα προβάλλουν τα έργα και τις επιχειρήσεις των ανθρώπων της Πληροφορικής, εντός και εκτός Ελλάδας, προσδίδοντας τεχνολογικό πλεονέκτημα και αναγνώριση διεθνώς, επιτρέποντας και προτρέποντας ουσιαστικά σε ευρύτερες αναπτυξιακές επενδύσεις.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε σημαντικό μέρος των κύριων θεμάτων που απασχολούν την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας τη δεδομένη χρονική περίοδο:

 1. Διατλαντικές Συμφωνίες Ε.Ε. - Η.Π.Α

  1. Η Συμφωνία Safe Harbour 2: Η Συμφωνία Safe Harbour 2 προβλέπει ουσιαστικά την ελεύθερη μεταφορά δεδομένων μεταξύ Η.Π.Α. και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, σε αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, με τα κριτήρια που ενσωματώνονται26.

  2. Νέο καθεστώς χρήσης υπερσυνδέσμων (hyperlinks): Στην Ε.Ε. προωθούνται νέοι περιοριστικοί κανόνες σχετικά με τη χρήση υπερσυνδέσμων (hyperlinks)27,28, καθώς επίσης και τη δυνατότητα αυτόματης απόρριψης πρόσβασης σε ιστοτόπους που υπάρχουν υπόνοιες για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων29.

  3. Η Συμφωνία TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership):

   1. Η συμφωνία TTIP, όπως και οι συμπληρωματικές TiSA30,31 και CISA32,33 είναι κατά βάση μια συμφωνία η οποία συγκρούεται με κάθε έννοια δημοκρατικού βίου και ευνοεί συγκεκριμένους μεγάλους παγκόσμιους επιχειρηματικούς κύκλους και κάθε είδους νεοφιλελεύθερες “απορρυθμίσεις” της αγοράς. Αποτελεί την αντίστοιχη διατλαντική συμφωνία ανάλογη με την ΤΡΡ34 που πρόσφατα συμφωνήθηκε μεταξύ των μεγάλων οικονομιών του Ειρηνικού ωκεανού. Ήδη είναι τουλάχιστον ύποπτο το γεγονός πως όλες οι συζητήσεις/ζυμώσεις κατά τη διαμόρφωσή της έγιναν και γίνονται με μεγάλη μυστικότητα35,36. Μόνο χάρη στις άφθονες διαρροές διαπιστώσαμε ότι με την εν λόγω συμφωνία θα είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη. Αυτό δίνει περισσότερη δύναμη σ’ αυτές παρά στις δημοκρατικά εκλεγμένες Κυβερνήσεις.

   2. Επίσης, το τμήμα αυτής της συμφωνίας με τον τίτλο I.S.D.S. (Investor-State Dispute Statement) δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες να μηνύουν Κυβερνήσεις οποτεδήποτε οι πρώτες θεωρούν πως ζημιώνονται π.χ. από νόμους που προστατεύουν το περιβάλλον, τη Δημόσια υγεία ή βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής κλπ. Ήδη από τώρα αφθονούν τα σχετικά παραδείγματα. Το ζήτημα έχει επισημανθεί και επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση37, καθώς και από τους περισσότερους νομικούς και άλλους φορείς, ως το πλέον επικίνδυνο στοιχείο της ΤΤΙΡ, ιδιαίτερα για τη μορφή και την παρούσα κατάσταση της ελληνικής Οικονομίας.

   3. Πέρα από την απορρύθμιση των αγορών, η TTIP αποσκοπεί παράλληλα στην αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων με τον περιορισμό της πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση. Είναι πολύ πιθανό το κεφάλαιο του TTIP για την “πνευματική ιδιοκτησία” (ειρήσθω εν παρόδω ο όρος αυτός καθεαυτόν είναι παραπλανητικός38) να περιέχει διατάξεις για τα λεγόμενα “πνευματικά δικαιώματα”, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά σήματα με σκοπό την ενίσχυση του ελέγχου της γνώσης εκ μέρους των επιχειρήσεων εις βάρος της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτήν στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α.. Η πολύ σημαντική εξαίρεση των σχολείων, των βιβλιοθηκών, των ατόμων με αναπηρία και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τη συμμόρφωση στους κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας κινδυνεύει να αρθεί.

   4. Κατόπιν διαρροών πάντα, υπάρχουν ανησυχίες ότι μέσω της TTIP θα επανέλθουν βασικές διατάξεις της ACTA. Πρόκειται για την Εμπορική Συμφωνία κατά της Παραποίησης που απορρίφθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο το 2012, ενώ καταγγέλθηκε σε όλη την Ευρώπη ως μια επίθεση στις ατομικές ελευθερίες.

   5. Τέλος, η TTIP θα αποδυναμώσει τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτά για εμπορική χρήση39.

 1. Οικονομία – Ερευνητικά & Ακαδημαϊκά θέματα

  1. Μνημόνιο-ΙΙΙ40: Σύμφωνα με το Νόμο “Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης” (Ν.4336/13.08.2015, ΦΕΚ 94 A'/14.08.2015)41, γνωστός και ως η συμφωνία “Μνημόνιο-ΙΙΙ”42 που ψηφίστηκε στη Βουλή το περασμένο καλοκαίρι, έχουν ήδη δρομολογηθεί πλήθος συγκεκριμένων δεσμεύσεων ως “προαπαιτούμενα” για την εκταμίευση δόσεων οικονομικής ενίσχυσης της χώρας. Σε ότι αφορά τις ΤΠΕ, η Ένωσή μας έχει ήδη εντοπίσει και σχολιάσει τα ζητήματα που χρήζουν προσοχής και προσεκτικής προσέγγισης από το Κοινοβούλιο και τα αρμόδια υπουργεία. Συγκεριμένα αναφέρουμε:

   1. Είσπραξη ΦΠΑ και ηλεκτρονικές κατασχέσεις: Ήδη έχουν δρομολογηθεί και οι δύο αυτές δράσεις. Ειδικότερα για το πρώτο, προβλέπεται επανενεργοποίηση της νομοθεσίας που παλαιότερα επιχειρούσε να επιβάλλει άμεση διασύνδεση (online) όλων των ταμειακών μηχανών της χώρας με τη ΓΓΠΣ και που τελικά εγκαταλείφθηκε λόγω σχεδιαστικής και τεχνικής ανεφικτότητας, καθώς επίσης και προμήθεια αντίστοιχων πακέτων λογισμικού και μάλιστα με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης σε εταιρίες-προμηθευτές.

   2. Προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών: Προβλέπεται η ενίσχυση της χρήσης διατραπεζικών συναλλαγών και “πλαστικού χρήματος” (χρεωστικών & πιστωτικών καρτών), κάτι που ήδη έχει εξαγγελθεί σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο και μάλιστα με συγκεκριμένες ρήτρες, όπως π.χ. αποκλειστική σύνδεση με το αφορολόγητο όριο. Παρόλα αυτά, η Ένωσή μας έχει επισημάνει πολλές φορές στο παρελθόν ότι παρόμοιες δράσεις, αν και θετικές, δεν μπορούν να γίνουν αγνοώντας την αναπόφευκτα σταδιακή διαδικασία εκπαίδευσης όλων κοινωνικών ομάδων στις νέες αυτές πρακτικές, τις απαραίτητες προβλέψεις ασφάλειας σε επίπεδο τεχνικών υποδομών αλλά και εκπαίδευσης των καταναλωτών43, καθώς επίσης και τα εξαιρετικά υψηλά κόστη προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού (POS) από τις επιχειρήσεις και των ποσοστών παρακράτησης από τις τράπεζες.

   3. Τομέας Υγείας: Υπάρχουν σαφέστατες προβλέψεις για την ενοποίηση συστημάτων και τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων όλων των επιμέρους φορέων Υγείας της χώρας, καθώς επίσης τη δημιουργία “ηλεκτρονικής κάρτας ασφαλισμένου” και τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά από τρίτους (ιδιωτικούς) φορείς. Η Ένωσή μας επισημαίνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τους κινδύνους παραβίασης της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η ΑΠΔΠΧ επέβαλλε στην ΓΓΠΣ, στο μεγαλύτερο ίσως κρατικό πληροφοριακό φορέα της χώρας (βλ. TAXIS) το ανώτατο προβλεπόμενο από το Νόμο πρόστιμο, μετά την καταδίκη44 για σημαντικότατες αμέλειες και τεχνικές ανεπάρκειες που το 2013 οδήγησαν στη μαζική διαρροή του συνόλου των φορολογικών δεδομένων 9 εκατ. πολιτών και επιχειρήσεων, δηλαδή ολόκληρης της φορολογικής βάσης της χώρας. Σύμφωνα με το (ανώτατο) πρόστιμο, η αποτίμηση της ζημιάς σε προσωπικό επίπεδο κάθε ένα Έλληνα πολίτη ή επιχείρησης αντιστοιχεί τελικά σε λιγότερο από 0,017 €.

   4. Τομέας Δικαιοσύνης: Προβλέπεται περαιτέρω μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση των αρχείων σε ότι αφορά της διαχείριση δικογραφιών, καθώς και διασύνδεσης με τα αντίστοιχα συστήματα διασταύρωσης στοιχείων της ΕΛ.ΑΣ. Προφανώς οι δράσεις αυτές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως και πάλι, λόγω της ιδιαιτερότητας των δεδομένων, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στη σχεδίαση και στους μηχανισμούς διασφάλισης της εμπιστευτικότητας σε αυτά τα συστήματα.

  2. Προϋπολογισμός 2016 για τα ΑΕΙ45: Μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Ιουλίου 2015, η χώρα μας ανέλαβε πολύ συγκεκριμένες δημοσιονομικές υποχρεώσεις και έδωσε υπόσχεση για περαιτέρω μέτρα προσαρμογής, τα οποία οδηγούν αναμφίβολα σε περαιτέρω περιορισμό δαπανών και συνέχιση (αν όχι ενίσχυση) των πολιτικών λιτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Προϋπολογισμός για το 2016 προβλέπει περαιτέρω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας, τόσο των Πανεπιστημίων όσο και των ΤΕΙ, σε βαθμό που πλέον είναι αμφίβολο αν μπορούν να λειτουργήσουν έστω και στοιχειωδώς. Παρόλα αυτά, τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλό εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, όπως π.χ. το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που πρόσφατα αξιολογήθηκε από εξωτερικό φορέα (διεθνή επιτροπή αξιολογητών) ως εξαιρετικό46 σε όλους τους τομείς, παρά τις σοβαρότατες οικονομικές δυσχέρειες. Δεν είναι δυνατό από τη μια πλευρά να απαιτείται (ορθώς) αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας στο υψηλότατο διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα να συρρικνώνεται με ραγδαίο ρυθμό την οικονομική τους επιβίωση.

  3. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (ΣΕΑΒ) & Έρευνα: Σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα, μετά από χρόνια, δεν έχει καμία πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές, καθώς δεν έχουν εξευρεθεί τα σχετικά κονδύλια για την ανανέωση της συνδρομής. Ως εκ τούτου, η μη αποπληρωμή συνδρομών προς τους εκδότες έχει ως επακόλουθο να δυσχεραίνεται σημαντικότατα η ερευνητική και διδακτική διαδικασία, καθώς και η ολοκλήρωση συγγραφής συγγραμμάτων, πανεπιστημιακών σημειώσεων, πτυχιακών εργασιών και δημοσιεύσεων, ως συνέπεια του ότι η πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά δύσκολη ως αδύνατη. Παρόλα αυτά, το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να μην έχει γίνει απόλυτα κατανοητό, στην πραγματική έκταση και τη σοβαρότητά του, ακόμα και σήμερα47. Ο νέος Νόμος για την Έρευνα περιλαμβάνει κάποιες διορθώσεις σε ότι αφορά την αποτελεσματική οργάνωση και χρηματοδότηση των δομών48,49,50, όμως τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται και να αντιμετωπίζονται σχεδόν αποκλειστικά υπό το πρίσμα της βάναυσης δημοσιονομικής προσαρμογής ήδη εδώ και μια δεκαετία.

 1. Νέα Κοινοτική Οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών51,52: Σύμφωνα με τη νέα Κοινοτική Οδηγία, προωθείται η ενοποίηση της Ψηφιακής Αγοράς τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται η ανάγκη ομογενοποίησης της νομοθεσίας των κρατών-μελών σε ότι αφορά τη θεσμοθέτηση σε κάθε επίπεδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, δηλαδή το φορολογικό καθεστώς, τη διασφάλιση των καταναλωτών, κτλ. Παράλληλα, σε διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων (π.χ. τραπεζών) επισημαίνεται η ανάγκη σταδιακής μετάβασης σε νέα αναβαθμισμένα πρωτόκολλα ασφάλειας53,54,55, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει επισημανθεί επαρκώς και με τη δέουσα σοβαρότητα του ζητήματος. Επιπροσθέτως, το θέμα αυτό συνδέεται άμεσα με την ανάγκη πλήρους υιοθέτησης πλέον στο Δημόσιο τομέα των πολιτικών χρήσης Ανοικτών Προτύπων σε κάθε επίπεδο, δηλαδή λογισμικού τύπου ΕΛ/ΛΑΚ, πρωτοκόλλων που επιτρέπουν τη διαφάνεια και τη διαλειτουργικότητα καθώς και του “ανοίγματος” των δεδομένων (βλ. φιλοσοφία “open data”) του Δημοσίου προς τρίτους αλλά με σαφέστατη σχεδίαση και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κάτι τέτοιο όχι μόνο θα διασφαλίσει τη σωστή διοικητική λειτουργία των φορέων, αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύσει και την εγχώρια Οικονομία στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού σε κάθε συναφή δραστηριότητα.

 2. Θέματα χρηματοδότησης ΤΠΕ: Το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε εδώ είναι ότι επικρατεί εντυπωσιακός παραλογισμός. Η Πολιτεία δαπανά σημαντικό ποσοστό από τα -πενιχρά λόγω Μνημονίων- ποσά του προϋπολογισμού σε έργα όπως εκπαίδευση/πιστοποίηση e-Skills (ουσιαστικά εδώ μιλάμε για χρήση ΤΠΕ) και ελάχιστα σε Έρευνα & Ανάπτυξη Τεχνολογιών αιχμής. Άλλο παράδειγμα: Έχουμε portals Δήμων με κόστη εκατομμυρίων ευρώ αλλά απλήρωτους λογαριασμούς, από υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοτόπων (web hosting) ως και παροχής ρεύματος (ΔΕΗ), σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ινστιτούτα Τεχνολογίας που σχετίζονται με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 3. ΤΠΕ για Κοινωνική Μέριμνα & Ανάπτυξη: Οι δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης (ICT4D)56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς τα νέα μέσα προφέρουν για δυνατότητες που είναι για πρώτη φορά διαθέσιμες στον άνθρωπο. Πρόσφατα η ΕΠΕ ανέλαβε διεθνή πρωτοβουλία57 για την ενίσχυση του συντονισμού και της διοικητικής μέριμνας (logistics) των ομάδων εθελοντών και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται τον τελευταίο χρόνο στα νησιά πρώτης υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Η πλατφόρμα Sahana58,59,60 είναι ένα διεθνώς βραβευμένο διαδικτυακό εργαλείο λογισμικού που υλοποιεί ακριβώς τέτοιες δράσεις, προσφέροντας ανοικτή πρόσβαση σε όλους, με σκοπό την καλύτερη επιχειρησιακή υποστήριξη και οργάνωση των ομάδων αρωγής, τόσο των εθελοντών όσο και των κρατικών φορέων (εφόσον το επιθυμούν). Η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη λάβει πολύ θετικά σχόλια και πρόθεση συνεργασίας από όλους όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τη αρμόδια συντονιστική ομάδα της ΕΠΕ, όμως η δράση είναι ακόμα στην αρχή (ξεκίνησε τέλος Οκτωβρίου 2015) και χρειάζεται την υποστήριξη και κυρίως τη συνεργασία των αρμόδιων κρατικών φορέων. Ήδη στη Χίο έχει αναπτυχθεί με τη συνεισφορά της ΕΠΕ μια εναλλακτική απλούστερη πλατφόρμα61 με παρόμοια χαρακτηριστικά, η οποία ήδη λειτουργεί εδώ και λίγες εβδομάδες σε επιχειρησιακό επίπεδο, ενώ αντίστοιχη εναλλακτική πλατφόρμα είναι ήδη υπό εγκατάσταση/δοκιμή στη Λέσβο και στη Σάμο. Με την απαραίτητη ανταπόκριση και συνεργασία με τους βασικούς φορείς αρωγής (π.χ. UNHCR) και τις δημοτικές Αρχές (προσφορά φιλοξενίας ιστοτόπου), το αμέσως επόμενο διάστημα όλα τα νησιά πρώτης υποδοχής θα διαθέτουν αντίστοιχα εργαλεία ανοικτής πρόσβασης για το συντονισμό των ομάδων αρωγής και διαχείρισης της ανθρωπιστικής βοήθειας, πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα.

 1. Θέματα Τ.Π.Ε.

  1. EU Digital Agenda: Ήδη είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση για τα μέτρα κατάργησης των τελών περιαγωγής δεδομένων (roaming), με την εφαρμογή της Οδηγίας 2015/2120 της 25ης Νοεμβρίου 201562.

  2. e-Skills: Το θέμα των e-skills (ψηφιακών δεξιοτήτων) είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, καθώς συγκεκριμένα συμφέροντα προωθούν και επιθυμούν την de facto αναγνώριση γνώσεων Πληροφορικής, από εξειδικευμένους “εργάτες”, οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικά γνώσεων Πληροφορικής, συγκεκριμένων τομέων και κατευθύνσεων, υποκαθιστώντας το επιστημονικό υπόβαθρο των πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Πληροφορικής. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται η ευχέρεια χρήσης εργαλείων προγραμματισμού με την ευχέρεια εκμάθησης του ίδιου του προγραμματισμού ή με την ορθότητα/ποιότητα του αποτελέσματος (λογισμικό)63,64,65.

  3. Net Neutrality: Πριν μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο του 2015, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την “ουδετερότητα” διαχείρισης των δεδομένων στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο Internet66. Όμως ήδη επισημαίνονται σημαντικότατες παραλλείψεις και προβλήματα, τα οποία εν δυνάμει μπορούν να οδηγήσουν στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα67,68. Απαιτείται επανεξέταση του πλαισίου αυτού και θεσμική διασφάλιση της αρχής του net neutrality, ως βασικό ψηφιακό αγαθό στην Ε.Ε.

 2. Προβλήματα αναγνώρισης - οργάνωσης του κλάδου: Τα προβλήματα με την αναγνώριση του κλάδου της Πληροφορικής και του επαγγέλματος του Πληροφορικού, είναι πολλά και αποτελούν κύριο μέλημα της ΕΠΕ. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανεξέλεγκτη και χωρίς κανέναν περιορισμό άσκηση του επαγγέλματος του Πληροφορικού, χωρίς καμία εποπτεία από κάποιον αρμόδιο επαγγελματικό, εργασιακό, επιστημονικό ή άλλο φορέα, είναι το κυριότερο θέμα που ταλαιπωρεί τον κλάδο και χρήζει επίλυσης, ώστε να προσφέρει την απαιτούμενη ώθηση στο συγκεκριμένο επάγγελμα.


Διαχρονικά θεσμικά αιτήματα

Τα διαχρονικά θεσμικά αιτήματα της ΕΠΕ εδώ και πάνω από 15 χρόνια είναι μεταξύ άλλων:

 • Θεσμοθέτηση και Ασφάλεια:

  • Καθιέρωση και παγίωση Ανωτάτου Κυβερνητικού Οργάνου Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ώστε να διασφαλιστεί ο συντονισμός των δημοσίων αρχών σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στρατηγικός ρόλος της Πληροφορικής και η ανάγκη συντονισμού των δημοσίων αρχών είχε αναγνωριστεί ήδη από τη δεκαετία του ‘80 με τη θεσμοθέτηση του “Κυβερνητικού Συμβουλίου Πληροφορικής” (Κ.Υ.Σ.Υ.Π.)69,70. Έκτοτε δημιουργήθηκαν αντίστοιχα όργανα (ως και σχετικό υφυπουργείο), καταργώντας προηγούμενα χωρίς να λειτουργήσουν ποτέ ουσιαστικά. Συνακόλουθα, παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα. Πριν λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκε η σύσταση ενός νέου οργάνου με τίτλο “Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής”71,72. Η δημόσια διαβούλευση73 του σχετικού ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ολοκληρώθηκε στις 17/2. Η ΕΠΕ αναμένει την κατάθεση και συζήτηση στη Βουλή, καθώς και την ενεργοποίηση του οργάνου, ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι καλύπτει τις παραπάνω ανάγκες.

  • Εξάλειψη προβλημάτων αναγνώρισης και οργάνωσης του κλάδου της Πληροφορικής και θέσπιση κριτηρίων για την άσκηση του επαγγέλματος του Πληροφορικού αντίστοιχη με τη θεσμοθέτηση που υπάρχει σε πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων απαιτούνται ειδικές σπουδές ή/και αδειοδότηση.

  • Χάραξη εθνικής στρατηγικής για την υψηλή και αποτελεσματική ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών74,75, καθώς επίσης και αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχει η χώρα από το γεγονός ότι φιλοξενεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών - E.N.I.S.A. (με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης). O E.N.I.S.A. διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ευρώπη και θεωρούμε ότι η πατρίδα μας μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στα θέματα της αρμοδιότητας του.

  • Δημιουργία Εθνικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΕΘΕΠΕ. (Πρόταση νόμου για την ίδρυση Εθνικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών76), το οποίο θα λειτουργεί ως φορέας στήριξης και κινητοποίησης του επιστημονικού δυναμικού του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας για την υποστήριξη των εθνικών στρατηγικών που συνδέονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας συνδράμοντας το έργο των κρατικών θεσμών (ανώτατο κυβερνητικό όργανο Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συναφείς Ανεξάρτητες Αρχές).

 • Πληροφορική Παιδεία77:

  • Δεξιότητες κλειδιά για τη δια βίου μάθηση, δημιουργικότητα και σύγχρονες μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις: Η Πληροφορική Παιδεία έχει συνδεθεί διεθνώς με την ανάγκη να αποκτήσει η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού κλίματος το οποίο θα προωθεί και θα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία προσφέροντας ευκαιρίες εμβάθυνσης σε όλα τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα καθώς και της διασύνδεσης τους στα πλαίσια σύγχρονων μαθητοκεντρικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Ως καλές πρακτικές που συνδέονται με αυτή την ανάγκη μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τα μαθητικά συνέδρια Πληροφορικής που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας καθώς και το Φεστιβάλ Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας. Οι δράσεις αυτές χρειάζονται την ενεργότερη στήριξη της Πολιτείας σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των μαθημάτων Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στρατηγική στόχευση στις δεξιότητες κλειδιά για τη δια βίου μάθηση78. Συναφής είναι και η διεθνής τάση ενίσχυση της Πληροφορικής Παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, και η ανάδειξη του προγραμματισμού ως αναγκαίου εφοδίου ενεργούς συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (βλέπε και σχετικές πρωτοβουλίες όπως η Ώρα το Κώδικα και η Ευρωπαϊκή Ώρα το Κώδικα που προωθούνται από τις κεντρικές αρχές στις ΗΠΑ και άλλες χώρες καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση).

  • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού μαθήματος Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές αρχές της Πληροφορικής, σύμφωνα με τις σχετικές διακηρύξεις περί Ψηφιακής Στρατηγικής, τόσο στην Ε.Ε.79 όσο και στις ΗΠΑ80,81. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιλαμβάνει την ιστορία των υπολογιστικών συστημάτων, τα βασικά χαρακτηριστικά των Η/Υ και των περιφερειακών τους συσκευών, τα βασικά στοιχεία του λογισμικού των Η/Υ, τα λειτουργικά συστήματα, τις εφαρμογές, καθώς και την εκπαίδευση σε θέματα υγείας, εργονομίας και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. Παράλληλα, με αφετηρία την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ανάλογη εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες, πρέπει να δίνεται έμφαση στη δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την εμπλοκή των μαθητών σε διαθεματικές μαθησιακές δραστηριότητες που θα αναδεικνύουν την Πληροφορική και ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και επανασύνδεσης των κατακερματισμένων επιστημονικών αντικειμένων του παραδοσιακού σχολείου (γλώσσα, μαθηματικά, ανθρωπιστικές επιστήμες, φυσικές επιστήμες, αισθητική αγωγή).

  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Γυμνάσιο: Άμεση αλλαγή των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος Πληροφορικής των τριών τάξεων του Γυμνασίου από 1 ώρα/εβδομάδα σε 2 ώρες/εβδομάδα ώστε να είναι δυνατή η σωστή διδασκαλία του μαθήματος. Γενικό Λύκειο: Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού μαθήματος Πληροφορικής σε κάθε τάξη του Λυκείου ώστε όλοι οι μαθητές, σε μία ώριμη μαθησιακά ηλικία, να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη σε καθημερινή βάση (ενσύρματα, ασύρματα δίκτυα και δίκτυα κινητής, σύγχρονες υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υπηρεσίες ασφαλείας, εφαρμογές πολυμέσων κλπ) αλλά και ο βαθμός αξιοποίησή τους ως πολίτες, φοιτητές, επιστήμονες, καταναλωτές, δημιουργοί και επαγγελματίες θα καθορίσει και το βαθμό συμμετοχής τους στην κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης. Επίσης θα δοθεί σε όλους τους μαθητές η δυνατότητα να γνωρίσουν την αλγοριθμική και τον προγραμματισμό, τη νέα γλώσσα σκέψης και επικοινωνίας, και μέσα από αυτά να μάθουν να σκέφτονται, να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να μοντελοποιούν προβλήματα, καταστάσεις και διαδικασίες με μοναδικά σημαντικά οφέλη για την μελλοντική τους εξέλιξη όποιον κλάδο και να επιλέξουν. Επαγγελματικό Λύκειο: Διαρκή εξέλιξη του προγράμματος σπουδών των μαθημάτων των ειδικοτήτων του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. και συνεχή ανανέωση των συγγραμμάτων και του υποστηρικτικού υλικού (υποδομές υλικού, λογισμικού, πρόσβαση σε επιπλέον συγγράμματα, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κλπ) ώστε να είναι δυνατή η γνωριμία και η ενασχόληση των μαθητών με τεχνολογίες αιχμής που ζητούνται από την αγορά εργασίας και που θα παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια στους μαθητές για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία με την ολοκλήρωση του λυκείου.

  • Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση: (ΙΕΚ) Διαρκή εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών των μαθημάτων των ειδικοτήτων του τομέα Πληροφορικής και συνεχής επικαιροποίησή τους, υποστηρικτικό υλικό (hardware, λογισμικό, πρόσβαση σε επιπλέον συγγράμματα, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κλπ), ώστε να είναι δυνατή η εξοικείωση των σπουδαστών με τεχνολογίες αιχμής που ζητούνται από την αγορά εργασίας, στα πλαίσια μιας σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης.

  • Μοριοδότηση αποφοίτων Πληροφορικής σε γνώσεις Τ.Π.Ε.: Δεν προβλέπεται καμία μοριοδότηση των αποφοίτων Πληροφορικής σε γνώσεις Τ.Π.Ε., κατά την προκήρυξη θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα άλλες ή συναφείς ειδικότητες να μοριοδοτούνται για γνώσεις Τ.Π.Ε., αποκομίζοντας υψηλότερες βαθμολογίες, εις βάρος των αποφοίτων Πληροφορικής.

  • Απόδοση πιστοποιητικού επαρκών γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε τάξεις του Γυμνασίου: Θεσμοθέτηση και απόδοση πιστοποιητικού επαρκών γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε τάξεις του Γυμνασίου, μετά από εξετάσεις, στους μαθητές, με την λήξη της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (βλ. σχετική παρέμβαση Ε.Π.Ε.82).

  • Θεσμοθέτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Η/Υ: Ζητούμε την άμεση και έμπρακτη στήριξη της δημιουργίας Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Η/Υ, για όσους πολίτες αυτό απαιτείται (βλέπε όπως και παραπάνω σχετική παρέμβαση83).

  • Διασύνδεση όλων των σχολικών μονάδων με δίκτυο οπτικών ινών: Η διασύνδεση όλων των σχολικών μονάδων με δίκτυο οπτικών ινών θα επιτρέψει τη γρήγορη και ασφαλή διασύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων των σχολείων με το Διαδίκτυο

  • Ψηφιακές δεξιότητες (e-skills): Η Ένωσή μας έχει από το 2002 ζητήσει τη θεσμοθέτηση ενός κρατικού Ενδεικτικού Χρήσης Υπολογιστών84,85, που ενδεχομένως θα χορηγείται χωρίς εξέταστρα. Μετά από πολλά χρόνια, φάνηκε ότι η πολιτεία αποσπασματικά κινήθηκε προς την αυταπόδεικτα σωστή κατεύθυνση με το έργο της πιστοποίησης μαθητών (μόνο) στις ΤΠΕ86, δυστυχώς όμως και πάλι με πολλά προβλήματα όπως έχουμε πολύ πρόσφατα καταδείξει87.

  • Εκτενείς αναλύσεις των προτάσεων μας για την Πληροφορική Παιδεία έχουν υποβληθεί σε πολυάριθμα υπομνήματα προς τη Βουλή. Ενδεικτικά και μόνο, επισημαίνονται: α) Οι στρεβλώσεις και επιστημονικοί ακροβατισμοί με αφετηρία την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (όπως η αντιεπιστημονική κατάτμηση των σχολών Πληροφορικής σε διαφορετικά πεδία επιλογής σχολών φοίτησης από τους μαθητές) και κορυφώνονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με σοβαρότατες επιζήμιες συνέπειες στη διάρθρωση του επιστημονικού δυναμικού και συνακόλουθα στην προσπάθεια παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας μας, β) η ανάγκη αξιοποίησης της επιστήμης της πληροφορικής ως καταλύτη για την αναβάθμιση και αναπροσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της διαρκώς υποβαθμιζόμενης τεχνικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να υποστηρίξει την επιζητούμενη ανάπτυξη. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στη φιλοσοφία των διαχρονικών προτάσεων της ΕΠΕ για την Πληροφορική παιδεία στο88.

 • Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:

  • Στελέχωση Δημόσιας Διοίκησης: Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης αποτελεσματικών δομών πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απαιτείται η αποφυγή των λαθών του παρελθόντος και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσωπικών στρατηγικών και συμφερόντων που παρεισφρέουν σε κάθε θεσμική πρωτοβουλία για να την αλλοιώσουν. Απαιτείται στελέχωση της δημόσιας διοίκησης, έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια και ανεξαρτησία στη στρατηγική σχεδίαση των παρεμβάσεων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για τις θέσεις - κλειδιά, όπου λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις σχεδίασης, αλλά και υλοποίησης, πρέπει να επιλέγονται με αξιοκρατικά κριτήρια, στελέχη με τις απαραίτητες γνώσεις της Επιστήμης της Πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η πλήρης αξιοποίηση των στελεχών του δημοσίου που έχουν τίτλους σπουδών από τμήματα του κλάδου Πληροφορικής σε ΑΕΙ του εσωτερικού (ή αντίστοιχα του εξωτερικού) στις θέσεις στελεχών και προϊσταμένων Τμημάτων, Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για το θέμα αυτό η ΕΠΕ έχει δημοσιεύσει αναλυτική παρέμβαση για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων89, καθώς και παρέμβαση για τα Οργανογράμματα Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων90.

  • Ηλεκτρονική Διασύνδεση Συστημάτων & Ανοικτά Πρότυπα91,92,93: Αποτελεσματική διασύνδεση και αποφυγή επικάλυψης των επιμέρους συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί, όπως ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ. Παροχή διεπαφών ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τα παραπάνω συστήματα, προκειμένου να γίνεται αυτόματη ενημέρωσή τους από τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα των φορέων. Αποφυγή καταχώρησης των ίδιων δεδομένων σε πολλά διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα. Μείωση του κόστους για την χειρωνακτική ενημέρωση των ανωτέρω συστημάτων και αποφυγή πιθανών λαθών ασυμβατότητας δεδομένων οφειλόμενης στην πληκτρολόγηση δεδομένων σε πολλά διαφορετικά συστήματα. Μείωση του προσωπικού που απαιτείται για την ενημέρωση πολλών διαφορετικών και μη-συμβατών μεταξύ τους πληροφοριακών συστημάτων.

  • Υιοθέτηση και ευρεία προώθηση ορθών πολιτικών ασφάλειας: Πρόσφατα η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε94 την πρόθεσή της να στηρίξει και να προωθήσει ενεργά τις τεχνολογίες ισχυρής κρυπτογράφησης, ενάντια στη γενικότερη τάση περί ελαστικοποίησης των εν λόγω προδιαγραφών παγκοσμίως για λόγους ευκολότερης επιτήρησης σε περιπτώσεις π.χ. τρομοκρατικών απειλών. Ταυτόχρονα, η νέα Κοινοτική Οδηγία περί ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς και της ανάγκης υιοθέτησης νέων αναβαθμισμένων πρωτοκόλλων ασφάλειας στις τραπεζικές και εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου (βλ. παραπάνω), καθιστούν απαραίτητη την ανάλογη προώθηση των τεχνολογιών αυτών σε κάθε επίπεδο, τόσο στον Δημόσιο τομέα όσο και στην καθημερινή πρακτική του καθενός. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η ανάγκη επιτήρησης των τηλεπικοινωνιών, όπου και όταν αυτό επιβάλλεται και δικαιολογείται απόλυτα βάσει Νόμου (και μόνο τότε), σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βασίζεται στη χρήση ξεπερασμένων τεχνολογιών και σε χαμηλά πρότυπα ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το αντίθετο, η έλλειψη ορθών Πολιτικών Ασφάλειας και η αδυναμία συμμόρφωσης με τις διεθνείς πρακτικές έχουν οδηγήσει σε τραγικές ανεπάρκειες και σε περιστατικά διαρροών προσωπικών δεδομένων με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον κάθε Έλληνα πολίτη95,96.

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία :

  • Θεσμοθέτηση σύγχρονου και αποτελεσματικού Θεσμικού Πλαισίου Έρευνας: Απελευθέρωση του θεσμικού πλαισίου της έρευνας και της καινοτομίας από τη γραφειοκρατία του δημόσιου λογιστικού (κατάργηση φορέων έρευνας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, κλπ). Ενίσχυση της ερευνητικής, ακαδημαϊκής, διοικητικής και λειτουργικής αυτοτέλειας των φορέων έρευνας και περιορισμός των επεμβατικών αρμοδιοτήτων του Κράτους.

  • Χρηματοδότηση Έρευνας: Καθιέρωση ελάχιστου ποσοστού επί του κρατικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. και της έρευνας. Η επιταγή αυτό τονίζεται από όλους τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΟΣΑ97. Μάλιστα, σε μελέτες του ο ΟΟΣΑ επισημαίνει την ανάγκη κρατικής χρηματοδότησης της Ε&Α ιδιαίτερα της βασικής (θεωρητικής) έρευνας, όχι απαραίτητα με άμεσο αντίκρυσμα σε εμπορική/παραγωγική εκμετάλλευση, αναφέροντας ότι: “...Υπάρχει αύξηση της συνειδητοποίησης περί της αιτιώδους σχέσης μεταξύ των ερευνητικών, τεχνολογικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων και της οικονομικής μεγέθυνσης, ειδικότερα εν μέσω της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης...”98. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί με βάση τα ισχύοντα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να είναι αντίστοιχος με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας για καινοτομία και ανεξαρτησία στον αμυντικό τομέα. Αξιοποίηση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. με ευέλικτες και διαφανείς διαδικασίες, προκειμένου να ενισχυθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες και οι επενδύσεις σε αναπτυξιακές δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας, και όχι οι λειτουργικές δαπάνες οι οποίες πρέπει να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  • Αποτελεσματικό πλαίσιο απασχόλησης νέων ερευνητών: Αποδέσμευση του πλαισίου και των διαδικασιών επιλογής και απασχόλησης των νέων ερευνητών από τους ασφυκτικούς κανόνες του δημοσίου λογιστικού και του πλαισίου προσλήψεων στο δημόσιο. Λόγω της μαζικής φυγής νέων επιστημόνων τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό (“brain drain”), η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με όχι περισσότερους από 3.000 ενεργούς ερευνητές, αλλά ταυτόχρονα η τελευταία χώρα στη λίστα του ΟΟΣΑ99 σε απασχόληση ερευνητών στον ιδιωτικό τομέα. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν θέλουν προσωπικό Ε&Α ή δεν ξέρουν αν/πως να το αξιοποιήσουν ως εργατικό δυναμικό υψηλού επιπέδου. Απαιτείται αποτελεσματική διαδικασία σύναψης συμβάσεων απασχόλησης ερευνητών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, τόσο στον ευρύτερο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

  • Αποτελεσματικό και ευέλικτο πλαίσιο προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων: Αποδέσμευση του πλαισίου προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών από τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις του δημόσιου λογιστικού. Υποστήριξη των ερευνητικών αναγκών και διευκόλυνση της διαδικασίας προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού και εργαστηριακών αναλωσίμων με γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες, εκτός του ασφυκτικού, χρονοβόρου και ατελέσφορου πλαισίου που προσδιορίζει το πλαίσιο περί προμηθειών του δημοσίου και δεν συνάδει με τις ανάγκες υλοποίησης των ερευνητικών έργων.

  • Απαλλαγή των Ελευθέρων Επαγγελματιών Ερευνητών από το Φ.Π.Α.: Σαφής τροποποίηση και ενδυνάμωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες ερευνητές να απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. για όλα τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης (ιδιωτικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή), καθώς και αντίστοιχα κίνητρα χαμηλής φορολόγησης για τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

  • Μείωση του Κόστους Διοίκησης και Διαχείρισης της Έρευνας: Ελάφρυνση των διαδικασιών διαχείρισης της έρευνας και αποτελεσματική αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Το κόστος διοίκησης και διαχείρισης της έρευνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εξαιρετικά υψηλό, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σε ΗΠΑ και Ιαπωνία. Απαιτείται η απλούστευση των διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης, προς όφελος της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των έργων.

  • Αποτελεσματικός συντονισμός των συναρμόδιων φορέων στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών: Διασφάλιση της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων μέσω της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών, με έμφαση στην ανάπτυξη νέας γνώσης και την μεταφορά τεχνογνωσίας από τους φορείς Έρευνας & Ανάπτυξης (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ΤΕΙ) στην περιφερειακή παραγωγική βάση. Ενθάρρυνση της συνεργασίας και σχεδιασμός κοινών ερευνητικών έργων, με στενή συνεργασία των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και παραγωγικών φορέων των περιφερειών.

  • Μεταφορά τεχνογνωσίας: Υποστήριξη έργων μεταφοράς τεχνογνωσίας από τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς στους παραγωγικούς φορείς της οικονομίας, στην υλοποίηση κοινών επενδύσεων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

  • Παροχή κινήτρων (φορολογικών και άλλων) για την υποστήριξη της έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα: Ενίσχυση της χρηματοδότησης της έρευνας μέσω της παροχής κινήτρων φορολογικής ελάφρυνσης των νέων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε τομείς έρευνας και υψηλής τεχνολογίας. Προώθηση της δικτύωσης και των συνεργασιών του ιδιωτικού τομέα με τους φορείς έρευνας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τ.Ε.Ι.).

  • Διασφάλιση της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014-2020: Διασφάλιση της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μέριμνα για την υποστήριξη της βασικής έρευνας σε επιστημονικά πεδία και τομείς που δεν μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση από άλλους πόρους.

  • Ανάπτυξη Μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών: Διασφάλιση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη μεγάλων ερευνητικών υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν συνέργειες σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να δημιουργηθούν πυλώνες ερευνητικής έντασης.

  • Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στα ΑΕΙ: Θέσπιση ισχυρών κινήτρων (οικονομικών, διοικητικών, εξέλιξης) ώστε τα μέλη ΔΕΠ να διεξάγουν την έρευνά τους εντός των ΑΕΙ και των ερευνητικών τους υποδομών. Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα). Θέσπιση κινήτρων και εξεύρεση πόρων για βασική έρευνα μέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και φορέων με τα ΑΕΙ, καθώς και μέσω κινήτρων προς πρόσωπα και φορείς για ερευνητικές χορηγίες, βραβεία και υποτροφίες.

  • Επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και σχεδιασμός της σταδιακής αναδιάρθρωσης των αμυντικών δαπανών ώστε να ενισχύεται η εγχώρια έρευνα και παραγωγή τεχνογνωσίας και να περιοριστεί η αγορά έτοιμων κλειστών συστημάτων από το εξωτερικό χωρίς προστιθέμενη αξία στην ντόπια παραγωγική βάση.

  • Ενίσχυση του επαναπατρισμού του ανθρώπινου κεφαλαίου: Ενίσχυση της προσπάθειας επαναπατρισμού του επιστημονικού κεφαλαίου της χώρας μας. Θεσμοθέτηση υποτροφιών και χρηματοδοτούμενων θέσεων έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Θεσμοθέτηση χρηματοδοτούμενων θέσεων μετακαλούμενων ερευνητών του εξωτερικού. Θεσμοθέτηση χρηματοδοτούμενων θέσεων διεξαγωγής μεταδιδακτορικών σπουδών σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς τους εξωτερικού, με υποχρέωση επιστροφής σε φορέα έρευνας του εσωτερικού και μεταφοράς της τεχνογνωσίας.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, παραμένει πάντα στη διάθεσή της Πολιτείας και των Κοινωνικών Φορέων για κάθε δυνατή βοήθεια και τεκμηρίωση, για κάθε συνδρομή ή συμβουλευτική στήριξη, διαθέτοντας τους απαιτούμενους, ανθρώπινους πόρους, με την κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση, στις τάξεις της.

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση στις προτάσεις μας και προσδοκούμε μια εποικοδομητική συνεργασία για την παροχή κάθε αναγκαίας διευκρίνισης και υλικού αναφοράς και τεκμηρίωσης.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

 

 

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ο Ειδ. Γραμματέας

Η Ταμίας

Δημήτρης Κυριακός

Γιάννης Κιομουρτζής

Χάρης Γεωργίου

Φώτης Αλεξάκος

Λένα Καπετανάκη

proedros@epe.org.gr

antiproedros@epe.org.gr

gen_grammateas@epe.org.gr

eid_grammateas@epe.org.gr

tamias@epe.org.gr

 

 Επισυναπτόμενα:

[1] Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας – Θεματικός Φάκελος (τελ. ενημ.: Φεβρουάριος 2016).

1 http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-5a/

2 http://goo.gl/wlt0t3

3 http://goo.gl/Dc5t9L

4 https://goo.gl/wlJjmS

5 http://goo.gl/Aj4kzU

6 http://goo.gl/IPmDBF

7 http://goo.gl/lh41H6

8 https://goo.gl/jv5YQD

9 http://people.csail.mit.edu/costis/

10 https://goo.gl/4NUzGN

11 http://goo.gl/O8JlNX

12 http://goo.gl/9HX491

13 http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/4780164/hanei-edafos-i-ellada-ston-pagosmio-deikti-anaptuxis-tpe/

14 «Ψηφιακός Αναλφαβητισμός» (ΑΤΕΙ Κρήτης) - http://is.gd/beiIfD

15 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/01/13/digital-revolution-needs-offline-help-to-realize-its-potential

16 http://www.statistics.gr/documents/20181/51246a10-a5d9-44ae-9186-d17d55a496a0

17 http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2015_eag-2015-en;jsessionid=h7rnigfhp19k7.x-oecd-live-02

18 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews[tt_news]=2021&cHash=d1496d249c85e73bf4dfa55edb967c1a

19 http://www.ds.unipi.gr/work-rights/

20 http://www.ece.tuc.gr/4119.html

21 http://www.ds.unipi.gr/files/2009/09/PD44-FEK58.pdf

22 http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=368424.368427

23 http://www.mddionline.com/article/device-safety-system-design

24 http://rtos.com/images/uploads/Safety-Critical_Systems_In_Rail_Transportation.pdf

25 http://www.amazon.com/Developing-Safety-Critical-Software-Practical-Compliance/dp/143981368X

26 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10384&cHash=530c0debb4f219b48a72446d575f60c1

27 https://openstandards.ellak.gr/2015/11/10/i-evropaiki-epitropi-etimazi-mia-kata-metopo-epithesi-ston-ipersindesmo/

28 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2015-013640&language=EN

29 http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=5810

30 http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201601/INTA/INTA%282016%290118_1/sitt-1790384

31 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_IDA%282015%29570448

32 http://www.nationaljournal.com/s/65891/senators-agreed-22-cisa-amendments-some-may-not-get-vote

33 https://medium.com/@dmmitnick/cisa-the-biggest-threat-to-the-future-of-transatlantic-data-sharing-675cc4de670d

34 https://creativecommons.ellak.gr/2015/11/17/i-tpp-ine-mia-amesi-apili-gia-to-dimosio-simferon-ke-ta-kina/

35 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4d533b9e-9dc9-4835-8194-d8bcfaa500c9/Letter%20to%20Chairman.pdf

36 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c70ccc58-b633-43ff-acef-5cb675ea4c39/Access%20to%20TTIP-related%20docs.pdf

37 Ανοιχτή Συζήτηση: “Τι γνωρίζουμε για την TTIP;” (13 Ιανουρίου 2016) - http://is.gd/8YL6Rm

38 http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html

39 Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) - Ανανεωμένη έκδοση. John Hilary, Απρίλιος 2015 - http://rosalux.gr/sites/default/files/publications/rosa_final_gr_updated_edition_web.pdf

40 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews[tt_news]=9181&cHash=2cfa57aa25abcec8660e3e99f8a6dfdc

41 http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=432e963c-b6b7-4667-8c35-a4f2002585da

42 http://online.wsj.com/public/resources/documents/greecedoc.pdf

43 http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/5097156/vrohi-psifiakon-apeilon-25-ekat-proigmenes-epitheseis-to-mina-to-2015/

44 Βλ. σχετικά: ΑΠΔΠΧ απόφαση 98/2013: Γ/ΕΞ/5276, 9-8-2013

45 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews[tt_news]=9521&cHash=78c3f4f9ee685b29eaccef83cefb7d24

46 “Με την υψηλότερη διάκριση αξιολογήθηκε το ΕΚΠΑ κατά τη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης” (29/12/2015) - http://is.gd/o5RcYD

47 http://www.hellenicparliament.gr/userfiles/media/synedriaseis/epitropes-erevnas-20151217.mp4

48 http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#eac74774-3e8b-47a3-b8b8-a55c00a9c787

49 http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#7cc3fc6f-1c1b-4313-9e38-a57200abce58

50 http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2715

51 http://is.gd/KLAxQn

52 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0371&format=XML&language=EN

53 http://www.technologyreview.com/news/545051/this-browser-upgrade-could-block-users-in-developing-nations-from-most-of-the-web/

54 https://threatpost.com/sloth-attacks-up-ante-on-sha-1-md5-deprecation/115807/

55 http://www.mitls.org/downloads/transcript-collisions.pdf

56 ICT4D: “Informatics & Telecommunications Technologies for Development”

57 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9764&cHash=db7fafb24112ecf76041302cef7cf66a

58 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9870&cHash=51bcbe6c97adfe6a07024fd168c5d403

59 http://sahana.ict4dascgr.eu

60 http://refugees.sahana.io/

61 http://chios.prometheus.online

62 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=EN

63 http://developers.slashdot.org/story/16/01/04/1637257/overcoming-intuition-in-programming

64 http://faculty.chicagobooth.edu/nicholas.epley/alteretal.pdf

65 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10933&cHash=3bb72fd0491b9bb76b7c8c3fe2ef04f4

66 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2120&rid=2

67 http://www.kathimerini.gr/849910/opinion/epikairothta/politikh/h-prostasia-ths-oydeterothtas-toy-diadiktyoy

68 http://www.theguardian.com/technology/2015/oct/27/eu-net-neutrality-laws-fatally-undermined-by-loopholes-critics-say

69 http://is.gd/THPavz

70 http://is.gd/GcucbM

71 http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1373569/haritshs-systash-genikhs-grammateias-pshfiakhs.html

72 http://www.lawnet.gr/news/dimosia-diabouleusi-asustasi-genikis-grammateias-cifiakis-politikisa-35622.html

73 http://www.opengov.gr/ypes/?p=3413

74 http://www.sepe.gr/gr/information/news/article/4967735/oi-psifiakes-proteraiotites-tis-europis-gia-to-2016/

75 https://theintercept.com/2016/01/21/nsa-chief-stakes-out-pro-encryption-position-in-contrast-to-fbi/

76 http://www.epe.org.gr/various/EThEEP.zip

77 https://www.epe.org.gr/various/Ypomnhma_YPEPTH_2010_10_10_PLIROFORIKH_PAIDEIA.pdf

78 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF

79 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en

80 http://k12cs.org/2016/01/07/announcing-a-new-framework-to-define-k-12-computer-science-education-2/

81 https://medium.com/@WhiteHouse/president-obama-s-2016-state-of-the-union-address-7c06300f9726

82 https://goo.gl/4JZx6R

83 http://is.gd/y0mAkO

84 https://goo.gl/1MONAN

85 http://is.gd/0WLAur

86 http://com2cert.cti.gr

87 https://goo.gl/0d86HW

88 https://goo.gl/Gr5wvW

89 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5914&cHash=72aaba7217554d168c7db95d9ce937ec

90 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5918&cHash=29f65d48d1289a063ac5b7bec6fa43d2

91 https://opensource.ellak.gr/2015/11/03/to-evropaiko-kinovoulio-kali-ta-thesmika-organa-tis-ee-na-strafoun-ston-anikto-kodika/

92 https://ellak.gr/2015/09/epistoli-tis-eellak-pros-kommata-gia-tin-iiothetisi-politikon-anichtotitas/

93 https://ellak.gr/2015/12/katalogos-nomikon-pou-parechoun-ipiresies-schetikes-me-anichtes-technologies/

94 http://www.dailydot.com/politics/dutch-encryption-cabinet-backdoor/

95 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews[tt_news]=2499&cHash=8328d35d984f6cf2cd66723d41e84a28

96 http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/ANNUALREPORTS/AR2013/ARXH%20PROSTASIAS_APOLOGISMOS%202013%20WEBUSE.PDF

97 http://www.ekt.gr/content/display?prnbr=91313

98 http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=91336

99 http://www.oecd.org/sti/scoreboard-2015-interactive-charts.htm#ch2