Περιεχόμενα

Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις αρχαιρεσίες των οργάνων της ΕΠΕ που θα διεξαχθούν από Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου 2020.

08/05/2020 - Αποτελέσματα εκλογών 8-10 Μαΐου 2020

Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διεξήχθη μέσω του συστήματος Helios Voting από τις 8 έως και τις 10 Μαΐου.

08/05/2020 - Ακύρωση και άμεση επανάληψη ψηφοφορίας

Ενημέρωση για την ακύρωση και την άμεση επανέναρξη της ψηφοφορίας

29/04/2020 - Ανακήρυξη Υποψηφίων

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους για τις εκλογές

16/04/2020 - Οδηγίες Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

Εδώ θα βρείτε τις οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος Helios Voting.

05/04/2020 - Οδηγός εκλογικής διαδικασίας για τους ψηφοφόρους

Σε αυτή τη σελίδα σελίδα θα βρείτε γενικές οδηγίες για την εκλογική διαδικασία του 2020.

05/04/2020 - Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Έχει αναρτηθεί η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων όπου μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Ένωσης, καθώς και τα αντίστοιχα έντυπα υποβολής.