16/11/2022 - Ανακήρυξη Υποψηφίων

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους των εκλογών που θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2022 ως εξής:

Υποψήφιοι για το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ):

 • Αλεξάκος Φώτιος
 • Αναστόπουλος Νικόλαος
 • Γεωργίου Χαρίλαος, cv
 • Κιομουρτζής Ιωάννης
 • Σιδηρόπουλος Αντώνιος
 • Φάκας Ιωάννης

Υποψήφιοι για την 3μελή Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ):

 • Μουμουτζής Νεκτάριος
 • Φαρσάρης Ιωάννης
 • Χριστόπουλος Δημήτριος

Υποψήφιοι για την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ):

 • Σερβετάς Αλέξανδρος
 • Συριτζίδου Ελένη
 • Τσιάμη Χριστοφίλη

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, kee(στο)epe.org.gr