25/10/2022 - Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Η Γενική Συνέλευση της 22ης Οκτωβρίου 2022, προκήρυξε τις επόμενες εκλογές της ΕΠΕ, που θα πραγματοποιηθούν με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το διάστημα 25-27 Νοεμβρίου 2022.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού. Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΠΕ που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο (5 μέλη), την Επιτροπή Δεοντολογίας (3 μέλη) ή την Ελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη), να γνωστοποιήσουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στο e-mail: kee(στο)epe.org.gr την υποψηφιότητά τους, χρησιμοποιώντας το έντυπο στο σύνδεσμο παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους μέχρι τις 15/11/2022. Κατά τη γνωστοποίηση των υποψηφιοτήτων, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι μέχρι 31/12/2021.

Έντυπο υποβολής υποψηφιοτήτων docx (Microsoft Word) και odt (Libreoffice Writer).

Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί ψηφιακά μέσω του gov.gr (σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou) και να αποσταλεί με e-mail στο kee(στο)epe.org.gr. Σε περίπτωση που διαθέτετε ψηφιακή υπογραφή που έχει εκδοθεί από φορέα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο, μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά στο αρχείο που παρατίθεται παραπάνω, να το μετατρέψετε σε pdf, να το υπογράψετε με την ψηφιακή σας υπογραφή και να το στείλετε στο παραπάνω e-mail της ΚΕΕ.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Στέφανος Καρασαββίδης (Πρόεδρος)

Παναγιώτης Στάικος (Γραμματέας)

Εμμανουήλ Συντζανάκης (Ταμίας)

Βασίλης Λούρδας (Μέλος)

Δώρα Μαγουλιώτη (Μέλος)