27/10/2022 - Οδηγός εκλογικής διαδικασίας για ψηφοφόρους

ΤΙΣ ψηφίζει

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην ΕΠΕ έως τις 25/10/2022 (ένα μήνα πριν την ψηφοφορία). Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται εκείνα που έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή τους μέχρι 31/12/2021. Τα μέλη θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους μέχρι και την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου προκειμένου να υπάρχει χρόνος για ενημέρωση της βάσης μελών. Από τη σελίδα https://www.epe.org.gr/meli/oi-syndromes-moy μπορεί κάθε μέλος να δει τις οικονομικές του κινήσεις και υπάρχει ξεχωριστή ειδοποίηση για την οφειλή για τις φετινές εκλογές.

ΤΙ ψηφίζει

Τα όργανα που θα εκλεγούν στις εκλογές αυτές είναι τα ακόλουθα:

  • 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
  • 3μελής Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ)
  • 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)

Οι αρμοδιότητες των οργάνων περιγράφονται στο καταστατικό.

ΠΟΥ ψηφίζει

Όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της ΕΠΕ ψηφίζουν ηλεκτρονικά με χρήση της υπηρεσίας Helios Voting (https://vote.heliosvoting.org). Αναλυτικές οδηγίες θα δημοσιευτούν στην ενότητα των εκλογών 2022 του ιστότοπου της ΕΠΕ.

ΠΟΤΕ ψηφίζει

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής 25/11/2022 έως και Κυριακή 27/11/2022 στις 10μμ.

ΠΩΣ ψηφίζει

Όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της ΕΠΕ ψηφίζουν ηλεκτρονικά με χρήση της υπηρεσίας Helios Voting (https://vote.heliosvoting.org). Αναλυτικές οδηγίες θα δημοσιευτούν στην ενότητα των εκλογών 2022 του ιστότοπου της ΕΠΕ.

Σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 35), ο αριθμός των σταυρών που δικαιούται να βάλει ο ψηφοφόρος κατά ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/5 του αριθμού των μελών του αντίστοιχου οργάνου (με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη μονάδα), συνεπώς για το ΔΣ δικαιούται να βάλει μέχρι 2 σταυρούς, ενώ για τα ΕΔ και ΕΕ μέχρι 1. Μικρότερος του κατά τα άνω καθοριζόμενου αριθμού σταυρών, ή παντελής έλλειψη σταυρών, δεν συνιστά λόγο ακυρότητας του ψηφοδελτίου.

ΓΙΑΤΙ ψηφίζει

Για να δείξει την αντιπροσωπευτικότητα του σωματείου και να οπλίσει το Δ.Σ. που θα εκλεγεί με την ψήφο του.