27/11/2022 - Αποτελέσματα εκλογών 25-27 Νοεμβρίου 2022

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Εκλέγονται
Αλεξάκος Φώτιος
Γεωργίου Χαρίλαος
Σιδηρόπουλος Αντώνιος
Φάκας Ιωάννης
Κιομουρτζής Ιωάννης

 

Επιτροπή Δεοντολογίας:

Εκλέγονται
Μουμουτζής Νεκτάριος
Φαρσάρης Ιωάννης
Χριστόπουλος Δημήτριος

 

Ελεγκτική Επιτροπή:

Εκλέγονται
Τσιάμη Χριστοφίλη
Συριτζίδου Ελένη
Σερβετάς Αλέξανδρος