29/10/2020 - Οδηγίες Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ για μέλη με email διεύθυνση @yahoo: τα email με τα στοιχεία εισόδου για την ψηφοφορία, στέλνονται με αποστολέα system@heliosvoting.org στο email σας στην ΕΠΕ. Μέλη με email διεύθυνση @yahoo, ΔΕ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ αυτά τα μηνύματα, και παρακαλούνται να αλλάξουν την email διεύθυνσή τους στην περιοχή μελών, πριν τις 23/11/2022

 

Παρακάτω περιγράφεται όλη η διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Οι εικόνες είναι από τις εκλογές του 2020, αλλά δεν αλλάζει κάτι για τις φετινές εκλογές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν πατήσετε το "Cast this ballot" στο βήμα 9, δε μετράει η ψήφος σας

 

1. Λήψη Κωδικών

Μόλις ανοίξει η ψηφοφορία το πρωί της 25/11/2022, θα λάβετε ένα email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στα στοιχεία εγγραφής σας στο site της ΕΠΕ, παρόμοιο με το παρακάτω. Παρακαλώ ελέγξτε και το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear User XYZ,

Ακολουθούν οι κωδικοί για την διαδικασία ψηφοφορίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με το kee@epe.org.gr

Election URL: vote.heliosvoting.org/helios/e/epe2020/vote
Election Fingerprint: 5kFbcCzGRA1L4no4l6+rrt5KN3F91WbOTSWFlZ6BXRE

Your voter ID: 2
Your password: xxxxxxxxxx

In order to protect your privacy, this election is configured to never display your voter login ID, name, or email address to the public. Instead, the ballot tracking center will only display your alias.

Your voter alias is None.

IMPORTANTLY, when you are prompted to log in to vote, please use your *voter ID*, not your alias.

--
Helios

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Είσοδος στο Σύστημα Helios Voting και Πρώτο Βήμα

Ακολουθώντας το url της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα οδηγηθείτε στο σύστημα HeliosVoting όπου θα σας ζητηθεί να δώσετε τα διαπιστευτήριά σας που σας στάλθηκαν με email όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

3. Αρχική Σελίδα Ψηφοφορίας

Αφού συνδεθείτε στο σύστημα HeliosVoting τότε θα δείτε την αρχική σελίδα της ψηφοφορίας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και πατώντας “Start” θα αρχίσει η διαδικασία της ψηφοφορίας σας:

4. Επιλογή Υποψηφίων για ΔΣ

Επιλέγοντας “Start” θα εμφανιστεί η οθόνη για την επιλογή σας για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ε. όπου έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από 0 – 2 υποψηφίους:

5. Επιλογή Υποψηφίων για Επιτροπή Δεοντολογίας

Επιλέγοντας “Next” θα εμφανιστεί η οθόνη για την επιλογή σας για την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ε.Π.Ε. όπου έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εως και 1 υποψήφιο.

6. Επιλογή Υποψηφίων για Ελεγκτική Επιτροπή

Επιλέγοντας “Next” θα εμφανιστεί η οθόνη για την επιλογή σας για την Ελεγκτική Επιτροπή της Ε.Π.Ε. όπου έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εως και 1 υποψήφιο.

7. Σε κάθε βήμα μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο.

Σε κάθε βήμα μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο (με την επιλογή Previous) όπου μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας.

8. Συγκεντρωτικά Στοιχεία

Επιλέγοντας “Proceed” εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι επιλογές σας, όπου σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε αλλαγές όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

9. Επιβεβαίωση και ολοκλήρωση ψηφοφορίας

Για να κλείσει η ψηφοφορία επιλέγετε “Sumbit this Vote!” στην προηγούμενη οθόνη,οπότε και θα έχετε τη δυνατότητα να “ρίξετε την ψήφο σας” (CAST this ballot) ή να ζητήσετε “ακύρωση” (cancel) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν πατήσετε το "Cast this ballot", δε μετράει η ψήφος σας!

10. Υποβολή Ψήφου

Επιλέγοντας τελικά “Cast this ballot” η ψηφοφορία σας κατοχυρώνεται και εμφανίζεται ένα μήνυμα όπως αυτό στην παρακάτω εικόνα:

ΜΠΟΡΕΙΤΕ να ξαναψηφίσετε όσες φορές επιθυμείτε κατά τη διάρκεια που θα είναι ανοικτή η ψηφοφορία ΑΛΛΑ κάθε φορά η τελευταία ψήφος θα είναι αυτή που θα μετρά!

Τεχνικές Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα Helios Voting, περιλαμβανομένων θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας και της μυστικότητας της ψήφου, παρέχονται στη διεύθυνση vote.heliosvoting.org/docs