Πρόταση της ΕΠΕ προς ΥΠΕΠΘ για τις αναθέσεις μαθημάτων

10/12/2008 Παλαιότητα 11 yrs

Πρόταση της ΕΠΕ προς ΥΠΕΠΘ για τις αναθέσεις μαθημάτων


Η πρόταση της ΕΠΕ που στάλθηκε στο ΥΠΕΠΘ για τις αναθέσεις μαθημάτων: