05/04/2020 - Οδηγός εκλογικής διαδικασίας για ψηφοφόρους

ΤΙΣ ψηφίζει

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην ΕΠΕ έως τις 31/3/2020. Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται εκείνα που έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή τους μέχρι 31/12/2019. Τα μέλη θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους μέχρι και την Τετάρτη 6 Μαΐου προκειμένου να υπάρχει χρόνος για ενημέρωση της βάσης μελών. Από τη σελίδα https://www.epe.org.gr/index.php?id=55 μπορεί κάθε μέλος να δει τις οικονομικές του κινήσεις και υπάρχει ξεχωριστή ειδοποίηση για την οφειλή του μέχρι 31/12/2019.

ΤΙ ψηφίζει

Τα όργανα που θα εκλεγούν στις εκλογές αυτές είναι τα ακόλουθα:

  • 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
  • 3μελής Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ)
  • 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)

Οι αρμοδιότητες των οργάνων περιγράφονται στο καταστατικό (https://www.epe.org.gr/index.php?id=42).

ΠΟΥ ψηφίζει

Όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της ΕΠΕ ψηφίζουν ηλεκτρονικά με χρήση της υπηρεσίας Helios Voting (https://vote.heliosvoting.org). Αναλυτικές οδηγίες θα δημοσιευτούν στην ενότητα των εκλογών 2020 του ιστότοπου της ΕΠΕ.

ΠΟΤΕ ψηφίζει

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 8/5/2020 έως και Κυριακή 10/05/2020 στις 10μμ.

ΠΩΣ ψηφίζει

Όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της ΕΠΕ ψηφίζουν ηλεκτρονικά με χρήση της υπηρεσίας Helios Voting (https://vote.heliosvoting.org). Αναλυτικές οδηγίες θα δημοσιευτούν στην ενότητα των εκλογών 2020 του ιστότοπου της ΕΠΕ.

Σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 35), ο αριθμός των σταυρών που δικαιούται να βάλει ο ψηφοφόρος κατά ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/5 του αριθμού των μελών του αντίστοιχου οργάνου (με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη μονάδα), συνεπώς για το ΔΣ δικαιούται να βάλει μέχρι 2 σταυρούς, ενώ για τα ΕΔ και ΕΕ μέχρι 1. Μικρότερος του κατά τα άνω καθοριζόμενου αριθμού σταυρών, ή παντελής έλλειψη σταυρών, δεν συνιστά λόγο ακυρότητας του ψηφοδελτίου.

ΓΙΑΤΙ ψηφίζει

Για να δείξει την αντιπροσωπευτικότητα του σωματείου και να οπλίσει το Δ.Σ. που θα εκλεγεί με την ψήφο του.