Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Με αφορμή το υπ' αριθμ. πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», επανέρχεται για πολλοστή φορά το ζήτημα των αναθέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το ζήτημα αυτό, όπως είχαμε αναφέρει και με το από 12/09/2014 δελτίο τύπου μας με θέμα «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος» (βλ. [1]), αποτελεί χρόνιο πρόβλημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς ποτέ δεν υπήρξε ένας σωστός σχεδιασμός και ποτέ δεν τέθηκε, από τους πολιτικά υπευθύνους, στη βάση ενός σοβαρού διαλόγου.

ΘΕΜΑ: «Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου»

Αθήνα, 12-10-2015

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με αφορμή το υπ' αριθμ. πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», επανέρχεται για πολλοστή φορά το ζήτημα των αναθέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το ζήτημα αυτό, όπως είχαμε αναφέρει και με το από 12/09/2014 δελτίο τύπου μας με θέμα «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος» (βλ. [1]), αποτελεί χρόνιο πρόβλημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς ποτέ δεν υπήρξε ένας σωστός σχεδιασμός και ποτέ δεν τέθηκε, από τους πολιτικά υπευθύνους, στη βάση ενός σοβαρού διαλόγου.

Δυστυχώς λίγες μέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς επιλέγετε να επαναφέρετε το συγκεκριμένο θέμα κάνοντας, χωρίς και πάλι κανένα διάλογο, επιλεγμένες αλλαγές που δημιουργούν σοβαρά ηθικά, νομικά αλλά και λειτουργικά προβλήματα στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μία από αυτές τις αλλαγές είναι και η απόφαση να μην έχουν πια ως Β' ανάθεση το μάθημα «Μαθηματικά» του Γυμνασίου, οι κλάδοι ΠΕ19-20, εκτός και αν κατέχουν πτυχίο Μαθηματικών. Υπενθυμίζουμε ότι, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 137852/Γ2/02-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, οι κλάδοι ΠΕ19-20 είχαν το εν λόγω μάθημα ως Β' ανάθεση χωρίς την απαίτηση του πτυχίου Μαθηματικών, όπως άλλωστε είχε και συνεχίζει να έχει ο κλάδος ΠΕ04.

Η συγκεκριμένη αλλαγή μεταχειρίζεται άνισα τους κλάδους, δεν έχει καμία επιστημονική, παιδαγωγική και νομική βάση και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διδασκαλία των μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης στα Γυμνάσια από τη στιγμή που:

  1. Συνεχίζουν να έχουν στο Γυμνάσιο ως Β' ανάθεση το μάθημα «Μαθηματικά» οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι), χωρίς την απαίτηση πτυχίου Μαθηματικών, οι περισσότεροι από τους οποίους, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, έχουν διδαχθεί στα τμήματα που αποφοίτησαν πολύ λιγότερα μαθήματα Μαθηματικών από ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής.

  2. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικοί) έχουν στο Γυμνάσιο, ως Β' ανάθεση το μάθημα «Φυσική», χωρίς την απαίτηση πτυχίου Φυσικής, ενώ στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Μαθηματικών, των Ελληνικών Πανεπιστημίων, δεν υπάρχουν περισσότερα από 2 μαθήματα Φυσικής.

  3. Η απόφαση αυτή αντιμετωπίζει μεροληπτικά τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19-20 με πτυχίο Πληροφορικής, αφού τους περιορίζει στη διδασκαλία μόνο του μαθήματος της Πληροφορικής ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στους κατόχους ενός μόνο πτυχίου μαθηματικών που, με αμαρτωλές αποφάσεις του παρελθόντος, έχουν διοριστεί στον κλάδο ΠΕ19, να διδάσκουν και το μάθημα της Πληροφορικής και των Μαθηματικών. Η διάκριση αυτή, μεταξύ των πτυχιούχων Πληροφορικής και των πτυχιούχων Μαθηματικών, υποβαθμίζει κατάφωρα τα πτυχία Πληροφορικής και τον κλάδο της Πληροφορικής και δημιουργεί ερωτήματα για τα κίνητρα και τη σκοπιμότητα της.

  4. Σε πολύ μεγάλο αριθμό Γυμνασίων, στα οποία δεν υπάρχει ικανός αριθμός εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικοί), υπάρχουν εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20 που θα μπορούσαν να διδάξουν το μάθημα για συμπλήρωση ωραρίου (καθώς το μάθημα «Πληροφορική» συνεχίζει να διδάσκεται 1 ώρα εβδομαδιαίως παρά τις ουσιαστικές ανάγκες των μαθητών για Πληροφορική Παιδεία). Το αποτέλεσμα είναι είτε να μένουν οι μαθητές χωρίς εκπαιδευτικό στο συγκεκριμένο μάθημα για ένα μεγάλο αριθμό ημερών χάνοντας πολλές διδακτικές ώρες, είτε να το διδάσκονται από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι) που, όπως προαναφέραμε, έχουν διδαχθεί στα τμήματα που αποφοίτησαν πολύ λιγότερα μαθήματα Μαθηματικών από ότι οι καθηγητές κλάδων ΠΕ19-20.

Τα ερωτήματα που γεννούνται από αυτήν την λανθασμένη απόφαση είναι πολλά καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά από δελτίο τύπου της Ε.Μ.Ε. (Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας) με θέμα «Τα Μαθηματικά να διδάσκονται από Μαθηματικούς» που δημοσιεύτηκε στις 25/8/2015 (βλ. [2]). Στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου της Ε.Μ.Ε. γίνεται μία εντελώς επιλεκτική προσέγγιση αποκρύπτοντας ένα σύνολο άλλων δεδομένων τα οποία αναφέρουμε στο από 07/09/2015 δελτίο τύπου της ένωσής μας με θέμα «Τελικά, ποιοι διδάσκουν τι στη Δευτεροβάθμια;» (βλ. [3]).

Όμως το σημαντικό ερώτημα που δημιουργείται είναι το «ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για το ποιο μάθημα μπορεί να διδάξει ο κάθε κλάδος;». Είναι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, βασισμένη σε επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένες μελέτες και μετά από σοβαρό διάλογο ή είναι κάποιες παλιές συντεχνιακές αντιλήψεις ασκώντας πιέσεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο;

Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη φέρει ακέραια η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και γι' αυτό ζητούμε, προσβλέποντας στη δίκαιη κρίσης σας, να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε:

  1. Να ξεκινήσει άμεσα επιστημονική μελέτη για τις Β' αναθέσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Ι.Ε.Π. σε άμεση και διαρκή συνεργασία με τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στην οποία θα συμμετέχουν οι Εκπαιδευτικές και Επιστημονικές Ενώσεις αλλά και η ίδια η κοινωνία, με τη μορφή ουσιαστικής διαβούλευσης. Τα οποιαδήποτε αποτελέσματα θα πρέπει να είναι Επιστημονικά και Παιδαγωγικά τεκμηριωμένα και δεν θα μπορεί κάποια ειδικότητα να έχει παραπάνω από κάποιο μικρό αριθμό B' αναθέσεων.

  2. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης να γίνουν οι αναθέσεις από την επόμενη σχολική χρονιά 2016-2017, πριν την έναρξή της, χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς σκοπιμότητες μικροπολιτικής ή μικροσυντεχνιακής λογικής.

  3. Έως ότου ολοκληρωθεί η μελέτη για τις Β’ αναθέσεις, να επανέλθει η Β' ανάθεση του μαθήματος «Μαθηματικά» του Γυμνασίου στους κλάδους ΠΕ19-20, χωρίς την απαίτηση κατοχής πτυχίου Μαθηματικών και για την τρέχουσα σχολική χρονιά (σχολικό έτος 2015-2016), όπως ίσχυε και στην προηγούμενη σχολική χρονιά.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, ως φορέας εκπροσώπησης μεγάλου αριθμού Πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, όχι μόνο στον τομέα της Παιδείας, αλλά και σε άλλους τομείς, αναμένει τις άμεσες ενέργειές σας και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και περαιτέρω τεκμηρίωση των προτάσεών, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο. 

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: https://www.epe.org.gr, mailto: info<στο>epe.org.gr

Νικόλαος Κατσάλης (katsalis<στο>sch.gr)


Φώτης Αλεξάκος (falexakos<στο>hol.gr)

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

[1] Δελτίο τύπου της Ε.Π.Ε. με θέμα «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος», 12/09/2014 -- http://goo.gl/MNDdEm

[2] Δελτίο τύπου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με θέμα «Τα Μαθηματικά να διδάσκονται από Μαθηματικούς», 25/8/2015 -- http://goo.gl/3db7j6

[3] Δελτίο τύπου της Ε.Π.Ε. με θέμα «Τελικά, ποιοι διδάσκουν τί στη Δευτεροβάθμια;», 07/09/2015 -- http://goo.gl/2Ok7ca