Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση της ΕΠΕ για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day 2017)

Η φετινή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day 2017), η οποία διοργανώνεται στις 7 Φεβρουαρίου, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 160 χώρες, αποτελεί πρωτοβουλία του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE, με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση λύσεων και πρακτικών, οι οποίες θα διασφαλίζουν την πιο ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση της ΕΠΕ για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day 2017)

Αθήνα, 6-2-2017

Η φετινή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day 2017)1, η οποία διοργανώνεται στις 7 Φεβρουαρίου, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 160 χώρες, αποτελεί πρωτοβουλία του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE, με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση λύσεων και πρακτικών, οι οποίες θα διασφαλίζουν την πιο ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Σε έναν κόσμο που χρησιμοποιεί και θεωρεί απαραίτητη την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η ενημέρωση και η γνώση, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη παιδική και εφηβική ηλικία, αλλά και σε ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών, είναι επιβεβλημένη, καθώς οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί, οι πειρασμοί περισσότεροι και οι παραβιάσεις πληροφοριών καθημερινό φαινόμενο σε παγκόσμια κλίμακα. Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ενσκύψει στο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά η κοινωνία οφείλει να κάνει περισσότερα, με ποικίλες δράσεις.

Στην Ελλάδα η πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα2 περιλαμβάνει αρκετές βελτιώσεις σε σχέση με το ηλεκτρονικό έγκλημα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Τα ψηφιακά ίχνη οφείλουν να είναι διασφαλισμένα, σε ό,τι αφορά τόσο τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, όσο και τη χρήση του Διαδικτύου μέσω “έξυπνων” φορητών συσκευών, όπως tablets και smartphones. Είναι ευτύχημα που στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλοί φορείς με έντονη δράση στον τομέα αυτό. Παρόλα αυτά, η κοινωνία πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, καθώς τα κρούσματα παραβιάσεων είναι πάμπολλα και πολύ επικίνδυνα, από πολλές απόψεις.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας είναι σε διαρκή επιφυλακή για να προλάβει πιθανά προβλήματα παραβιάσεων ή υποκλοπής ευαίσθητων δεδομένων. Η επίσημη καταγγελία3 σχετικά με τη διαρροή πληροφοριών από το TAXIS το 2012-2013, καθώς και η αναβολή αναβάθμισης ασφάλειας (TLS 1.2) στα συστήματα στη ΓΓΠΣ4, με την ταυτόχρονη παράθεση στοιχείων για την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, αποδεικνύουν την ετοιμότητα και την πρόθεσή μας να συμβάλλουμε με την τεχνογνωσία και εμπειρία μας, σε αυτή την προσπάθεια.

Ως επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας εκπροσώπησης των Πληροφορικών, θα σταθούμε κοντά και θα στηρίξουμε κάθε δράση που θα συμβάλλει στην προσπάθεια ενημέρωσης και επαγρύπνησης του πληθυσμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info<στο>epe.org.gr

1 https://www.saferinternetday.org/web/greece/sid

2 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11217&cHash=9a759d621ed4cc069d8db3eacd38efec

3 Βλ. σχετικά: ΑΠΔΠΧ αίτηση: Γ/ΕΙΣ/1597, 4-3-2013 (αρ. υπόθεσης: 057744_0101_04_13).

4 https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11362&cHash=a6ad3b6b591d552cb46adcbe1759c1db