Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση της ΕΠΕ για το θάνατο του Dr. Seymour Papert

Στις 31 Ιουλίου 2016, όπως πληροφορηθήκαμε, έφυγε από κοντά μας ο Dr. Seymour Papert (MIT). Ένας σημαντικός επιστήμονας, ένα ουσιαστικό "κεφάλαιο" στην Πληροφορική. Ακόμα και για όσους δεν τον ήξεραν, είναι οικείο το έργο του μέσα από το "χελωνάκι" της LOGO ή τα LEGO robots. Μια παρουσία που έφερε την Πληροφορική αρκετά βήματα πιο κοντά.

Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση της ΕΠΕ για το θάνατο του Dr. Seymour Papert

Αθήνα, 7-8-2016

Στις 31 Ιουλίου 2016, όπως πληροφορηθήκαμε1, έφυγε από κοντά μας ο Dr. Seymour Papert (MIT). Ένας σημαντικός επιστήμονας, ένα ουσιαστικό "κεφάλαιο" στην Πληροφορική. Ακόμα και για όσους δεν τον ήξεραν, είναι οικείο το έργο του μέσα από το "χελωνάκι" της LOGO ή τα LEGO robots. Μια παρουσία που έφερε την Πληροφορική αρκετά βήματα πιο κοντά.

Με σπουδές και διδακτορικά από διάφορα Πανεπιστήμια, βρέθηκε στο πλευρό του Piagget και βασιζόμενος στις θεωρίες του ανέπτυξε την κατασκευαστική μάθηση (Constructionist Τheory of Learning), δίνοντας το βήμα στα παιδιά για να κατασκευάσουν τα ίδια τη μάθησή τους. Η βασική ιδέα είναι να έχουν ως αυτοσκοπό τη διασκέδαση μέσα από την οποία θα αποκτούσαν τη γνώση. Ο Papert είχε φέρει ήδη την επανάσταση στον γνωσιο-κεντρικό τρόπο μάθησης και δίδαξε πως να μαθαίνουμε ευχάριστα, άμεσα και δίνοντας βάση στα θέλω μας και όχι στα πρέπει. Με τον τρόπο του Papert, δηλαδή "κατασκευάζοντας", το παιδί μαθαίνει γίνει συνδιαχειριστής του τρόπου με τον οποίο εκπαιδεύεται.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ο Papert είχε διευρύνει τις θεωρίες του με τη γενικότερη ιδέα ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν περισσότερα και καλύτερα μέσω του προγραμματισμού σε υπολογιστές, των παιχνιδιών με υπολογιστές και με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών, παρά με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Ο Seymour Papert παραμένει η μορφή που εμψυχώνει και εμπνέει όλους όσους ασχολούνται με την Πληροφορική Παιδεία, αλλά και όχι μόνο με την Πληροφορική, επιδιώκοντας όχι απλά να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά να την κάνουν όσο καλύτερα γίνεται. Καλό ταξίδι, Δάσκαλε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: http://www.epe.org.gr, mailto:info(στο)epe.org.gr


1 http://news.mit.edu/2016/seymour-papert-pioneer-of-constructionist-learning-dies-0801