Δελτίο Τύπου - Αναμενόμενο το καταστροφικό πρόβλημα στο σύστημα αλληλογραφίας του ΥΠΕΞ – Ουραγός της Ε.Ε. η Ελλάδα στο Δείκτη Ψηφιακής Οικο

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν τα δημοσιεύματα του Τύπου1,2, τα οποία αναφέρονται σε βλάβη στο σκληρό δίσκο του Υπουργείου Εξωτερικών με ευαίσθητα δεδομένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η βλάβη προκλήθηκε σε συστοιχία σκληρών δίσκων, με χρονολογία άνω των 10 ετών, ο οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όλου του υπουργείου σχετικά με δικαστικές υποθέσεις, προμηθευτές, διεθνείς οργανισμούς, κτλ. Είναι δε απορίας άξιο, ότι ενώ η σχετική Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΕΞ είχε αναφέρει το θέμα, αμελήθηκε με τραγικό αποτέλεσμα την ολοκληρωτική απώλεια των δεδομένων, τα οποία για να ανακτηθούν απαιτείται πλέον διαδικασία υψηλού κόστους και αμφίβολου αποτελέσματος.

Δελτίο Τύπου - Αναμενόμενο το καταστροφικό πρόβλημα στο σύστημα αλληλογραφίας του ΥΠΕΞ – Ουραγός της Ε.Ε. η Ελλάδα στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)

Αθήνα, 10-12-2018

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν τα δημοσιεύματα του Τύπου1,2, τα οποία αναφέρονται σε βλάβη στο σκληρό δίσκο του Υπουργείου Εξωτερικών με ευαίσθητα δεδομένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η βλάβη προκλήθηκε σε συστοιχία σκληρών δίσκων, με χρονολογία άνω των 10 ετών, ο οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όλου του υπουργείου σχετικά με δικαστικές υποθέσεις, προμηθευτές, διεθνείς οργανισμούς, κτλ. Είναι δε απορίας άξιο, ότι ενώ η σχετική Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΕΞ είχε αναφέρει το θέμα, αμελήθηκε με τραγικό αποτέλεσμα την ολοκληρωτική απώλεια των δεδομένων, τα οποία για να ανακτηθούν απαιτείται πλέον διαδικασία υψηλού κόστους και αμφίβολου αποτελέσματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συστοιχίες δίσκων, π.χ. συστήματα τύπου RAID3,4 επιπέδου τουλάχιστον 5 ή 6, είναι σχεδιασμένες να επιτρέπουν την ασφαλή ανάκτηση των δεδομένων ακόμα και σε περίπτωση σοβαρής βλάβης σε έναν ή περισσότερους δίσκους. Σκοπός τους, όμως, είναι ακριβώς η ανάκτηση δεδομένων για μεταφορά τους, όχι τη συνέχιση της λειτουργίας της συστοιχίας ενώ η βλάβη παραμένει χωρίς επισκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι η συστοιχία δίσκων στο σύστημα του ΥΠΕΞ παρουσίασε ολική βλάβη (unrecoverable failure) και κυρίως οι επανειλημμένες συστάσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Πληροφορικής για την απαραίτητη και έγκαιρη αναβάθμιση των δίσκων “...που δεν είχαν αλλαχθεί ή συντηρηθεί ποτέ...”, καταδεικνύουν την παντελή αδιαφορία της ηγεσίας του ΥΠΕΞ για το σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Στην εποχή της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας είναι απολύτως απαράδεκτο να λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους συμβάντα, τα οποία αποδεικνύουν την απουσία πολιτικών για ενίσχυση της Πληροφορικής. Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ σε παγκόσμια κλίμακα γίνονται ολόκληρες καμπάνιες και υιοθετούνται πρακτικές με σκοπό την πρόληψη προστασίας των δεδομένων, πόσο δε μάλλον ευαίσθητων που αναφέρονται και στο συγκεκριμένο Υπουργείο, στη χώρα μας παραβλέπονται ή δεν προβλέπονται καν ανάλογες λύσεις.

Δυστυχώς το παραπάνω περιστατικό δεν είναι ούτε ούτε η εξαίρεση στον κανόνα, ούτε κάτι μη αναμενόμενο. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε5 τον κατάλογο για το Διεθνή Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (International Digital Economy and Society Index, Ι-DESI 2018). Ο δείκτης I-DESI αντικατοπτρίζει τις ψηφιακές επιδόσεις 45 χωρών, μεταξύ των οποίων και των 28 χωρών της Ε.Ε. Σε γενικά επίπεδα οι χώρες της Ε.Ε. και ιδιαίτερα οι ψηφιακοί leaders της Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομίας, όπως π.χ. η Νορβηγία, είναι σε εφάμιλλα επίπεδα με τα αντίστοιχα των παγκόσμιων ηγετών, όπως η Νότια Κορέα.

Ο εν λόγω κατάλογος, όσο αφορά στη χώρα μας, κάθε άλλο παρά κολακευτικός είναι. Εν ολίγοις, εμφανίζονται πολύ χαμηλά scores αναφορικά τόσο με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με χώρες υποψήφιες για ένταξη, όπως π.χ. η Σερβία, ενώ υπολειπόμαστε τεχνολογικά σε πολλούς δείκτες, π.χ. από τη γειτονική Τουρκία. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατέχει την προτελευταία θέση, μαζί με τις Κύπρο και Βουλγαρία, ξεπερνώντας οριακά και μόνο τη Ρουμανία στο δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας, μεταξύ των 28 χωρών της Ευρώπης. Η ίδια περίπου εικόνα6 για τη χώρα μας ίσχυε και το 2016.

Σε επίπεδο Connectivity η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση. Εντύπωση προκαλεί ακόμα και η χρήση των Social networks, καθώς ακόμα και εκεί η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση μεταξύ των 28 χωρών, όταν για την χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) οι Έλληνες κατέχουν επίδοση 19.2, με τον αντίστοιχο μέσο όρο να προσαρμόζεται στις 51.8 μονάδες. Ταυτόχρονα, η έρευνα αναδεικνύει για τη χώρα μας ότι η μέση ταχύτητα Fast Broadband είναι στα 7.5Mbps!

Το μοναδικό ίσως θετικό μήνυμα από τη νέα αναφορά του I-DESI είναι ότι, παρά τη γενικά τραγική εικόνα της χώρας σε επίπεδο ψηφιακής ετοιμότητας, παρόλα αυτά το ποσοστό 16,2% των πτυχιούχων Θετικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής & Μαθηματικών (STEM) στο γενικό πληθυσμό φέρνει τη χώρα μας στη θέση 18. Την ίδια στιγμή, οι επαγγελματίες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν μόλις το 1,2% του εργατικού δυναμικού και η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στην τελευταία θέση στην κατάταξη ΕΕ-28, γεγονός που καταδεικνύει ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν συμβαδίζει ως αντικείμενα απασχόλησης και ως απαιτούμενα προσόντα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ως ΕΠΕ θεωρούμε απαραίτητο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ειδικότερα σε κρίσιμους τομείς όπως η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, κάτι που δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε διαρκώς. Αντιθέτως, η συγκεκριμένη έκθεση αποδεικνύει ότι η χώρα μας χάνει την ευκαιρία μιας “ψηφιακής επανάστασης” (ή -για τους παλιότερους- “το τραίνο της Πληροφορικής”). Ο ψηφιακός όμως μετασχηματισμός της χώρας, η ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω ευρύτερης αξιοποίησης της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών, καθώς και η αναβάθμιση των Τηλεπικοινωνιακών υποδομών είναι εκ των ουκ άνευ και σε αυτό φαίνεται συμφωνεί και η σημερινή κυβέρνηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δηλώσεις. Δυστυχώς, θλιβερή μας διαπίστωση είναι πως οι αρμόδιοι αρκούνται μόνο στα λόγια.

Για μια ακόμα φορά, καλούμε, ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, την Πολιτεία να ενσκήψει και να δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή λύσεων, οι οποίες μέσω της Πληροφορικής να ενδυναμώσουν τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προς όφελος του γενικότερου βίου αλλά και του ίδιου του βιοτικού επιπέδου του πολίτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info<στο>epe.org.gr

1 http://www.kathimerini.gr/998421/article/epikairothta/politikh/xa8hke-h-allhlografia-toy-ype3-apo-to-2005-kai-meta-logw-vlavhs-ston-sklhro-disko

2 http://newpost.gr/ellada/708321/thyma-blabhs-ston-sklhro-disko-toy-ypoyrgeioy-ekswterikwn-h-allhlografia-apo-to-2005

3 https://en.wikipedia.org/wiki/RAID

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels

5 http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/11192552/ouragos-i-ellada-sto-deikti-psifiakis-oikonomias-kai-koinonias-2018/

6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-384_el.htm