Δελτίο Τύπου - Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα για τη χρήση Η/Υ και του Internet

Στις 28/7/2016 ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου Νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την κύρωση της σχετικής Ευρωπαϊκής Σύμβασης για αξιόποινες πράξεις στη χρήση Η/Υ και του διαδικτύου, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα (ΠΚ).

Δελτίο Τύπου - Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα για τη χρήση Η/Υ και του Internet

Αθήνα, 1-8-2016

Στις 28/7/2016 ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής1 του σχεδίου Νόμου2,3 του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την κύρωση της σχετικής Ευρωπαϊκής Σύμβασης για αξιόποινες πράξεις στη χρήση Η/Υ και του διαδικτύου, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα (ΠΚ). Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας επισημαίνει μερικά σημαντικά σημεία του Νόμου που ψηφίστηκε:

  1. Στο άρθρο 13 του ΠΚ προστίθενται δύο επικαιροποιημένοι ορισμοί για το “Πληροφοριακό Σύστημα” (περ. η') και “Ψηφιακά Δεδομένα” (περ. θ').

  2. Στο άρθρο 292Β του ΠΚ προστίθεται ο ορισμός και οι ποινές για παραβιάσεις σε πληροφοριακά συστήματα, με ειδική πρόβλεψη για περιπτώσεις παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών στο γενικό πληθυσμό.

  3. Στο άρθρο 292Γ του ΠΚ προστίθεται ειδική πρόβλεψη για τη διάθεση προγραμμάτων ή δεδομένων πρόσβασης σε σχέση με τα παραπάνω αδικήματα.

  4. Στα άρθρα 348Α και 348Β του ΠΚ προστίθενται προβλέψεις και ποινές σχετικά με υλικό και πράξεις παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου.

  5. Στο άρθρο 370Γ του ΠΚ αναφέρεται ποινή φυλάκισης (ως 6 μηνών) και χρηματικό πρόστιμο (ως 5,900 ευρώ) για παράνομη αντιγραφή ή χρήση προγραμμάτων Η/Υ. Επίσης προβλέπονται ποινές για υποκλοπή δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και από υπαλλήλους φορέων κατά περίπτωση.

  6. Στο άρθρο 370Δ του ΠΚ προστίθενται ειδικές προβλέψεις για την υποκλοπή και εμπορία δεδομένων με τεχνικά μέσα.

  7. Στο άρθρο 370Ε του ΠΚ προστίθενται διατάξεις και ποινές για την κατοχή, χρήση ή εμπορία δεδομένων πρόσβασης για την τέλεση των παραπάνω αδικημάτων.

  8. Στο άρθρο 381Α του ΠΚ προστίθενται ειδικές προβλέψεις για τη “φθορά ηλεκτρονικών δεδομένων”, δηλαδή την καταστροφική απώλεια σε πληροφοριακά συστήματα.

  9. Στο άρθρο 381Β του ΠΚ προστίθενται διατάξεις για τη διάθεση εργαλείων και τεχνικών μέσων για την τέλεση των παραπάνω αδικημάτων.

  10. Στο άρθρο 386Α του ΠΚ προστίθενται διατάξεις σε σχέση με την απάτη μέσω Η/Υ και διαδικτύου.

Συνοπτικά, οι παραπάνω νέες διατάξεις προσθέτουν σημαντική πληροφορία και αποσαφηνίζουν σημεία του ΠΚ όπου μέχρι τώρα δεν συμβάδιζαν με τις νέες τεχνολογίες και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η ΕΠΕ επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω παρεμβάσεων στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, ώστε ο τομέας της Πληροφορικής να συμβαδίζει πλήρως με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη διεθνή πρακτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: http://www.epe.org.gr, mailto:info(στο)epe.org.gr

1 https://is.gd/SmhBBn

2 https://is.gd/f87Mj2

3 http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6326