Όλα τα Άρθρα

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2022 (τηλεδιάσκεψη)

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8/5/2022 μέσω τηλεδιάσκεψης. Αναλυτικές πληροφορίες σύνδεσης θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής βάσει του Καταστατικού.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2022
(τηλεδιάσκεψη)

Συμμετέχοντες:

  • Διοικητικό Συμβούλιο

  • Διοικητικά Όργανα (Ελεγκτική Επιτροπή, Επιτροπή Δεοντολογίας)

  • Τομέας Εκπαίδευσης & Θεματικές Επιτροπές

  • Τακτικά & δόκιμα μέλη της ΕΠΕ

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8/5/2022 μέσω τηλεδιάσκεψης. Αναλυτικές πληροφορίες σύνδεσης θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής βάσει του Καταστατικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της Ε.Π.Ε., σε περίπτωση μη απαρτίας, ακολουθώντας το Καταστατικό μας, η Γ.Σ. θα μετατεθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση μία εβδομάδα αργότερα την Κυριακή 15/8/2022. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη ειδοποίηση μία εβδομάδα αργότερα την Κυριακή 22/5/2022, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως απαρτίας, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

Η ώρα έναρξης 17:30’ και εκτιμώμενη λήξη εργασιών στις 18:30’ περίπου.

Τα θέματα της ατζέντας είναι εσωτερική διαχείριση-αρχαιρεσίες, ενώ κατά την έναρξη της ΓΣ μπορούν όπως προβλέπεται να τεθούν και άλλα θέματα από τα μέλη. Η κύρια συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, σύνθεση προτάσεων και ψήφιση-έγκριση επί των θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος θα αφιερωθεί όπως πάντα το υπόλοιπο μέρος του διαθέσιμου χρόνου.

Μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., όλα τα τακτικά μέλη καλούνται να διεκπεραιώσουν τυχόν οικονομικές τους εκκρεμότητες ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου (Καταστατικό, άρθρο 13 παρ. 2), καθώς και να συνεισφέρουν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς την ατζέντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info(στο)epe.org.gr).

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info(στο)epe.org.gr