Επιστολή της ΕΠΕ προς τον ΥΠΕΠΘ για την απόσυρση εφέσεων ΥΠΕΠΘ κατά αποφάσεων διοικητικού εφετείου Αθηνών

Απόσυρση εφέσεων ΥΠΕΠΘ κατά αποφάσεων διοικητικού εφετείου Αθηνών, ώστε να εναρμονιστεί η πολιτική των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ με την πολιτική βούληση της ηγεσίας

του ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3467/2006

Προς:
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κοιν.:
Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων


Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΠΘ


Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Θέμα:
Απόσυρση εφέσεων ΥΠΕΠΘ κατά αποφάσεων διοικητικού εφετείου Αθηνών, ώστε να

εναρμονιστεί η πολιτική των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ με την πολιτική βούληση της ηγεσίας

του ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3467/2006

 

Αθήνα, 8/11/2007

 

Κύριε Υπουργέ,

η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ, www.epe.org.gr) είναι πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση του νόμου 1712/1987 και εκπροσωπεί τους πτυχιούχους και διπλωματούχους όλων ανεξαιρέτως των τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή ισότιμων τμημάτων του εξωτερικού. Σκοπός της ΕΠΕ είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Ελλήνων Πληροφορικών, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

 

Η ίδρυση των κλάδων ΠΕ19-Πληροφορικής ΑΕΙ και ΠΕ20-Πληροφορικής ΤΕΙ, (Ν2009/1992 άρθρο 30 παρ. 1) είχε σκοπό τον εμπλουτισμό του δυναμικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς ικανούς να στηρίζουν την ένταξη της Πληροφορικής στη βαθμίδα αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Όμως παρά τη ρητή αυτή στρατηγική επιλογή της πολιτείας, τα επόμενα χρόνια με διάφορες «μεταβατικές ρυθμίσεις» επιτεύχθηκε ο πλήρης αποκλεισμός των μελών μας εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής ΑΕΙ), από τη δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με το πρόσχημα της παιδαγωγικής κατάρτισης διορίστηκαν σε θέσεις Πληροφορικών πτυχιούχοι διαφόρων άλλων κλάδων, με κριτήριο επιλογής την πρόσβασή τους στις δομές εξουσίας (σεμινάρια, αδιαφανείς προσλήψεις αναπληρωτών, κλπ), χωρίς πτυχίο στην Πληροφορική και χωρίς να απαιτείται από αυτούς η κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου. Απέναντι σε μας όμως το Υπουργείο Παιδείας, ήταν ανυποχώρητο στην απαίτηση και δεύτερου παιδαγωγικού πτυχίου γιατί μόνο έτσι ήταν δυνατό να λειτουργήσει ένας αναίσχυντος μηχανισμός εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων και διορισμών στον Κλάδο ΠΕ19 πτυχιούχων ΑΕΙ που δεν ήταν Πληροφορικοί.

Στην πολιτική αυτή τα μέλη μας αντέδρασαν με δυναμικές κινητοποιήσεις φοιτητών και αποφοίτων Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν αντιδράσεις του συνόλου της επιστημονικής κοινότητας. Η άκαμπτη στάση της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, εξανάγκασε τα μέλη μας σε μαζικές προσφυγές στη δικαιοσύνη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση των διορισμών καθηγητών Πληροφορικής κατά τα έτη 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 και 2001 κρίνοντας παράνομο το μη διορισμό μας, και εξαναγκάζοντας τη διοίκηση να προβαίνει κάθε χρόνο σε δεκάδες αναδρομικούς διορισμούς. Το Υπουργείο Παιδείας, αν και εφάρμοσε τις αποφάσεις αυτές, ως όφειλε, προχώρησε στην άσκηση εφέσεων, για κάποιες από αυτές, επιδιώκοντας την ακύρωσή τους.

Η χιονοστιβάδα των καταδικαστικών δικαστικών αποφάσεων, και οι όλο και μαζικότερες προσφυγές στη δικαιοσύνη, οδήγησαν στη σταδιακή αναθεώρηση της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Ορόσημα της αναθεώρησης αυτής αποτελούν οι παρακάτω πράξεις:

  1. Με την 500/1998 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή και από τον Υπουργό (Δ2/9375/27.8.1998), αναγνωρίζεται ότι το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών είναι καθηγητική σχολή και γίνονται διορισμοί συναδέλφων μας και μάλιστα αναδρομικοί!
  2. Με το άρθρο 6 του Ν.2834/2000 που ισχύει μέχρι σήμερα, καταργήθηκε πλέον ρητά η απαίτηση δεύτερου παιδαγωγικού πτυχίου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για το διορισμό πτυχιούχων Πληροφορικής σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, και για την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών η ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
  3. Σε πανομοιότυπες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (443/2000, 1733/2001, 2432/2002, 2433/2002), το Υπουργείο Παιδείας δεν ασκεί πλέον εφέσεις, αποδεχόμενο τη δικαστική κρίση ότι το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών είναι καθηγητική σχολή.

Η αλλαγή αυτής της στρεβλής πολιτικής στελέχωσης του Κλάδου ΠΕ19 με πτυχιούχους ΑΕΙ μη Πληροφορικούς, έδωσε τη δυνατότητα σε περίπου τρεις χιλιάδες συναδέλφους πτυχιούχους πληροφορικής να διοριστούν ως καθηγητές πληροφορικής, αφήνοντας πίσω τους τα εμπόδια και τους αποκλεισμούς. Ο Κλάδος των Πληροφορικών είχε δικαιωθεί μετά από 10 περίπου χρόνια συλλογικών αγώνων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από μια δεκαετία απαράδεκτων διακρίσεων σε βάρος των Πληροφορικών, εξέφρασε με σαφήνεια το προφανές ότι δηλαδή οι ρυθμίσεις που αμφισβητούσαν την παιδαγωγική μας επάρκεια, και στις οποίες είχε βασιστεί ο αποκλεισμός μας, παραβίαζαν τη θεμελιώδη συνταγματική αρχή της ισότητας των πολιτών. «Οι ρυθμίσεις αυτές, καθό μέρος διαφοροποιούν τους πτυχιούχους πληροφορικής από τους πτυχιούχους των γνωστών ως «καθηγητικών σχολών», είναι κατά τη γνώμη του τμήματος, αντίθετες προς την συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρ. 4 παρ. 1 Συντ.), διότι δεν προκύπτουν οι λόγοι και τα κριτήρια που επέβαλαν στο νομοθέτη τη διαφοροποίηση αυτή.». (ΣΤΕ 3113/2002 και 3114/2002).

Ωστόσο, οι δυνάμεις που απεργάστηκαν τον αποκλεισμό των Πληροφορικών από τον Κλάδο ΠΕ19 και κατέστησαν τις θέσεις καθηγητών πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντικείμενο ρουσφετιού και εμπορίου, εξακολουθούν να επιβιώνουν και να νοσταλγούν το ζοφερό παρελθόν. Τότε που μας είχαν καταστήσει πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Τότε που μας έλεγαν: «έχετε δίκιο παιδιά αλλά μην αγωνίζεστε, δεν γίνεται τίποτα», «η Πληροφορική είναι κάτι το πολύ ειδικό.... δεν χρειάζεται να έχεις και πτυχίο για να διδάξεις», «οι καθηγητικές σχολές είναι μια έννοια περίπου μεταφυσική... δεν θα δικαιωθείτε έτσι απλά επειδή έχετε τα ίδια (ή και περισσότερα) παιδαγωγικά μαθήματα από τους αποφοίτους καθηγητικών σχολών».

Οι δυνάμεις αυτές ανασυντάχτηκαν μετά την έκδοση μιας απόφασης από το ΣΤΕ που αρνήθηκε να κρίνει επί της ουσίας το ζήτημα της «καθηγητής σχολής» ως «ανέλεγκτο» από τη Δικαιοσύνη, αναπέμποντάς το ουσιαστικά για οριστική επίλυση στη διοίκηση. Με αποτέλεσμα, το έτος 2005 να μεθοδευτεί από τη νομική υπηρεσία και την Δ/νση προσωπικού του ΥΠΕΠΘ, η απόλυση των συναδέλφων που διορίστηκαν τα έτη 1996-1997 με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η Υπουργός Παιδείας όμως αρνήθηκε να υπογράψει τις σχετικές πράξεις απόλυσης των συναδέλφων, και προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 23, παρ. 3 του Ν.3467/2006) για άρση του αδιεξόδου που είχε προκληθεί, από τους χειρισμούς των υπηρεσιακών παραγόντων. Παραθέτουμε το άρθρο 23 παρ. 3 του Nόμου 3467/2006 που προβλέπει ότι: «Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής, που διορίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις σε εκτέλεση ακυρωτικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και απολύθηκαν ή απολύονται σε εκτέλεση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν εφέσεων κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου και με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα ότι οι κατά τα άνω διορισθέντες δεν διέθεταν το απαιτούμενο από το νόμο τυπικό προσόν της παιδαγωγικής κατάρτισης, θεωρείται ότι έχουν διοριστεί από 7-7-2000, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄).»

Έτσι αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της απόλυσης των διορισθέντων συναδέλφων (αναδρομικώς, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων) των ετών 1996,1997 και 1998. Για τους διορισθέντες (αναδρομικώς, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων) των ετών 1999 και 2000 δεν είχαν ασκηθεί εφέσεις, ενώ για το έτος 2000 οι εφέσεις κρίθηκαν ως αβάσιμες, λόγω της νομοθετικής ρύθμισης που προαναφέραμε.

Δυστυχώς όμως εξακολουθούν να εκκρεμούν εφέσεις του ΥΠΕΠΘ κατά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που αφορούν διορισμούς από το 2001 και μετά. Δύο εξ΄ αυτών πρόκειται να εκδικαστούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τις προσεχείς ημέρες. Ευλόγως διερωτόμαστε, τι σκοπό εξυπηρετεί η εμμονή του ΥΠΕΠΘ στην υποστήριξη εφέσεων που κανένα πρακτικό αντίκρισμα δεν έχουν, δεδομένης της νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 23, παρ. 3 του Ν.3467/2006. Διατηρείται με αυτό τον τρόπο τεχνηέντως μια δικαστική εκκρεμότητα, τη στιγμή που το μόνο ζήτημα το οποίο παραμένει ανοικτό είναι η αναγνώριση, επιτέλους, από το Υπουργείο Παιδείας, του γεγονότος ότι οι πτυχιούχοι Πληροφορικής διαθέτουν, από τις σπουδές τους, την ίδια ή και ανώτερη παιδαγωγική κατάρτιση σε σχέση με τους αποφοίτους των παραδοσιακών καθηγητικών σχολών (μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, κ.λ.π.).

Κύριε Υπουργέ,

κατόπιν των ανωτέρω, και για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε:

  1. Να αποσυρθούν οι εκκρεμείς εφέσεις του ΥΠΕΠΘ επί αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που αφορούν ακύρωση διορισμών στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ.
  2. Να αναγνωριστεί ότι τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ είναι καθηγητικές σχολές.

 

 

Με ιδιαίτερη τιμή,

 

Τα Μέλη του ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Ο Πρόεδρος, Δημήτρης Τσίγγος, proedros<στο>epe.org.gr


Ο Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Κυριακός, antiproedros<στο>epe.org.gr

 

 

 


Ο Γενικός Γραμματέας, Φώτης Λιοτόπουλος, gen_grammateas<στο>epe.org.gr

 


Ο Ταμίας, Θωμάς Μαυροφίδης, tamiasepe.org.gr


Ο Ειδικός Γραμματέας, Άλκης Σερβετάς, eid_grammateas<στο>epe.org.gr