Όλα τα Άρθρα

Επιστολή της ΕΠΕ προς το ΑΣΕΠ για τον καθορισμό των φορέων πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της αναβάθμισης της ψηφιακής παιδείας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης είναι η θεσμοθέτηση ενός αδιάβλητου, αξιόπιστου, έγκυρου, μη κερδοσκοπικού, ευρέως αποδεκτού και προσιτού σε όλους συστήματος πιστοποίησης των γνώσεων χρήσης Η/Υ.

Το επίσημο κείμενο της επιστολής σε pdf.

 

 

Ένωση

Πληροφορικών Ελλάδας

 

Στουρνάρη

63, 7ος όροφος

 

ΤΚ

10432, Αθήνα

 

Τηλ:

210-5222161

 

Φαξ:

211-9558459

 

http://www.epe.org.gr

 

e-mail:

info(στο)epe.org.gr

 

 

<o:p> </o:p>

 

ΠΡΟΣ: Αξιότιμο Πρόεδρο του ΑΣΕΠ Καθ. Κ. Βέη <o:p />

Αξιότιμα Μέλη της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ<o:p />

Πουλίου 6, 11523, Αθήνα,<o:p />

τηλ.: 2108706100 <o:p />

fax: 2108706187<o:p />

ΑΠΟ: Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας <o:p />

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός φορέων πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Αθήνα, 17

Νοεμβρίου 2005

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

 

Aξιότιμοι Κύριοι της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ,

 

Αφορμή για την παρούσα επιστολή αποτελεί πρόσφατο

έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του

Υπουργείου Απασχόλησης Καθ. Σ. Βλιάμου (αρ. πρωτ. οικ. 186866/2-11-2005) προς

το ΑΣΕΠ, το οποίο κοινοποιείται και προς την εταιρεία ECDL Hellas A.E. Με το

συγκεκριμένο έγγραφο, μαθαίνουμε ότι «ενημερώνεται» το ΑΣΕΠ για μια νέα λίστα φορέων

που παρέχουν πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες

χρήσης ΤΠΕ». Στο εν λόγω έγγραφο η λίστα αυτή διαφοροποιείται, ως προς παρόμοια

παλαιότερη λίστα, κατά το ότι τα «πιστοποιητικά» ECDL δίδονται πλέον από την

εταιρεία ECDL Hellas και όχι από την ΕΠΥ – «Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων

Πληροφορικής».

 

Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ, βασισμένη σε παρόμοιο

παλαιότερο έγγραφο, είχε εκδώσει την απόφαση 16/2005, με την οποία έδωσε το

δικαίωμα σε όσους κατέχουν «πιστοποιητικά» συγκεκριμένων εταιρειών, να

λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς του δημοσίου μέχρι 31-12-2005, θεωρώντας ότι

έχουν επαρκή γνώση χρήσης Η/Υ μέχρι την ημερομηνία αυτή. Την ορθότητα και τη

νομική ισχύ της απόφασης αυτής της ολομέλειας του ΑΣΕΠ, αμφισβητούμε και εξακολουθούμε

να αμφισβητούμε ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), ιδίως μετά τη λύση των

συμβάσεων της ΕΠΥ με την ECDL Hellas. Το νέο έγγραφο του κ. Βλιάμου έρχεται

καταρχάς να επιβεβαιώσει θέσεις μας που προβλήθηκαν σε πρόσφατο δελτίο τύπου (http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=230),

για την παρουσία σημαντικών προβλημάτων στην αναγνώριση του εν λόγω αλλά ίσως

και των υπολοίπων πιστοποιητικών.

 

Συγκεκριμένα, κατά τη γνώμη μας, σοβαρότατες

δυσχέρειες στην ισχύ της απόφασης 16/2005 συνδέονται με τους εξής κυρίως λόγους:

 

i) Η ίδια η ΕΠΥ (ως ο επιστημονικός φορέας-σωματείο

που παρεχώρησε στην ECDL Hellas A.E. τα δικαιώματα του προϊόντος ECDL) με

δελτία τύπου της έχει ανακοινώσει, απευθυνόμενη προς τα μέλη της, αλλά και προς

το ευρύτερο κοινό, ότι δεν παρέχει πλέον καμία υποστήριξη στο προϊόν ECDL και

στους πρώην συνεργάτες της ECDL Foundation και ECDL Ελλάς Α.Ε.. Συγκεκριμένα,

με δελτίο τύπου της 4/10/2005 (http://www.epy.gr/up/files/dt0002.pdf)

η ΕΠΥ ανακοινώνει ότι: α) δεν στέλνει πλέον κατάλογο επιτηρητών στην ECDL

Hellas A.E. και ως εκ τούτου δεν επιτρέπει στα μέλη της να συμμετέχουν σε

οποιαδήποτε κλήση για επιτήρηση που αφορά το ECDL, β) απαγορεύει τη χρήση των

λογοτύπων και των σηµάτων της ΕΠΥ από τα εξεταστικά κέντρα ECDL, όπως και από

την εταιρεία ECDL Ελλάς Α.Ε., γ) απαγορεύει τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού µε

εγκεκριµένη από την ΕΠΥ ύλη για το ECDL, δ) γνωστοποιεί ότι τα πιστοποιητικά

ECDL, που θα εκδίδονται εφεξής, δεν θα φέρουν την υπογραφή του προέδρου της

ΕΠΥ, και στ) καταγγέλει ότι η χρήση παλαιών πιστοποιήσεων εξεταστικών κέντρων

ECDL, µε την υπογραφή του προέδρου της ΕΠΥ (που δεν έχουν πλέον ισχύ) θα

θεωρείται εις το εξής παράνοµη και στις περιπτώσεις αυτές η ΕΠΥ επιφυλάσσεται

των νοµίµων δικαιωµάτων της.

 

ii)

Η ΕΠΥ, επιπροσθέτως, με πρόσφατη επιστολή της,

(25/10/2005) προς πολλαπλούς παραλήπτες (Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. κ. Παυλόπουλο, Υφ.

ΕΣ.Δ.Δ.Α κ. Ανδρεουλάκο, Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης κ. Ανδρονόπουλο, Γ.Γ.

Υπουργείου Απασχόλησης κ. Βλιάμο, Γ.Γ. ΥΠΕΠΘ κ. Καραμάνο, πρόεδρο ΟΕΕΚ κ.

Μπότσαρη, καθώς και προς Εσάς, αξιότιμε κ. Πρόεδρε του ΑΣΕΠ) γνωστοποιεί ότι «δεν υποστηρίζει και δεν αναλαμβάνει εις το

εξής καμία ευθύνη για τις μετά την 1η Οκτωβρίου 2005 χορηγούμενες πιστοποιήσεις

ECDL, μη εγγυώμενη για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους». Στην ίδια

επιστολή αναφέρεται κατά λέξη «η ρήξη της

ΕΠΥ με τον κύριο δικαιούχο του προϊόντος (ECDL-Foundation) και την εταιρεία

εμπορικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα (ECDL Ελλάς Α.Ε.) έγινε φαινομενικά μεν

λόγω αστικής διαφοράς που προέκυψε, στην ουσία όμως και στο βάθος λόγω ριζικής

διάστασης του σωματείου μας σε ζητήματα αρχών». Επίσης, στην ίδια την

επιστολή, αφού αναφέρονται εν συντομία τα βασικά κριτήρια, με τα οποία η ΕΠΥ

παρείχε υποστήριξη στις διαδικασίες του ECDL, η ΕΠΥ υποστηρίζει ότι «στην πορεία διαπιστώθηκε παρέκκλιση από τα

κριτήρια αυτά και στροφή προς οικονομικά και εμπορικά κριτήρια στην εν γένει

διαχείριση του ECDL στην Ελλάδα. Οι παρεμβάσεις μας σε ουσιώδη προβλήματα που

είχαν ανακύψει λόγω της παρέκκλισης αυτής, είχαν ως αποτέλεσμα την οξύτατη και

ομόθυμη αντίδραση των εκπροσώπων ECDL Foundation και ECDL Ελλάς Α.Ε., που

εμφανίστηκαν σαν ομάδα ενιαίων συμφερόντων. Αυτό οδήγησε στην οριστική ρήξη και

την αποστασιοποίηση του σωματείου μας από το ECDL. Μετά την λύση της συμβατικής

σχέσης της ΕΠΥ, με τον δικαιοπάροχο ECDL και την εθνική διαχειρίστρια εμπορική

εταιρία, δημιουργούνται νομικά ζητήματα που σχετίζονται, με την χρήση του

ονόματος της ΕΠΥ σε ο,τιδήποτε αναφέρεται στην ως άνω πιστοποίηση».<o:p />

 

 

 

iii)

Παρόμοια σημαντικά προβλήματα επισημαίνονται σε

ανάλογη επιστολή (που στάλθηκε και προς διάφορους αποδέκτες - επίσημους φορείς

αλλά και προς Εσάς, αξιότιμε κ. Πρόεδρε του ΑΣΕΠ) από τον αξιότιμο Καθ. Κ. Α. Κάζη, Πρόεδρο

της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «…αν, λοιπόν, γίνουν αποδεκτά πιστοποιητικά

που έχουν εκδοθεί μόνο από τρεις συγκεκριμένους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης,

όπως προαναγγέλθηκε σε σχετική συνέντευξη του Προέδρου του ΑΣΕΠ, αυτό προκαλεί

αδικαιολόγητα δυσμενείς επιπτώσεις ως προς τους λοιπούς φορείς πιστοποίησης,

στους οποίους συγκαταλέγονται και δημόσιοι φορείς …».

iv)

Βρίσκεται υπό εξέλιξη σειρά δικαστικών διαμαχών και αντιδικιών

μεταξύ ΕΠΥ και ECDL Hellas Α.Ε.

 

v)

Ελλείψει κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και διατάξεων

ελέγχου καθίσταται αμφίβολο εάν γενικά νομιμοποιούνται οι «επιτηρητές»

ιδιωτικών εταιρειών (που λειτουργούν ως Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, που υπάγονται

στο Υπουργείο Εμπορίου), να διενεργούν έγκυρο έλεγχο ταυτοπροσωπίας και να

διεξάγουν εν γένει εξετάσεις, χορηγώντας «πιστοποιητικά» που χρησιμοποιούνται

στη συνέχεια για διορισμό στο δημόσιο.

 

vi)

Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (σε αυτό το

καθεστώς φαίνεται να υπάγονται οι φορείς που ανήκουν στη λίστα των φορέων που

παρέχουν πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ), σύμφωνα με τις σχετικές

διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους (άρθρο 15, Ν.1966/1991), δεν μπορούν

να χορηγούν τίτλους σπουδών. Είναι μάλιστα υποχρεωμένοι να ενημερώνουν σχετικά

τους πελάτες τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η γενικευμένη

παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και η σύνδεση αυτών των «πιστοποιητικών»

με το διορισμό σε θέσεις δημοσίου είχε ως αποτέλεσμα την άνθηση των

δραστηριοτήτων «πιστοποίησης» τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως να υφίστανται και

τα αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα.

 

vii)

Αποσιωπάται (πιστεύουμε πολλές φορές σκόπιμα και

ηθελημένα) από την κοινή γνώμη το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ

44/2005, δεν απαιτείται καμία

πιστοποίηση για όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν παρακολουθήσει

τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ αλλά και για τους

πτυχιούχους Πληροφορικής ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

<o:p> </o:p>

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

 

Aξιότιμοι Κύριοι της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ,

 

Εμείς,

ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), σας δηλώνουμε ότι δεν υπηρετούμε

κανενός είδους ιδιοτελή συμφέροντα και ότι δεν λαμβάνουμε θέση υπέρ ή κατά

κανενός «πιστοποιητικού» χρήσης υπολογιστών. Αντιθέτως, ως ο επαγγελματικός φορέας των

Ελλήνων Πληροφορικών υπερασπίζουμε

το ουσιαστικό δικαίωμα συμμετοχής του κάθε Έλληνα Πολίτη στην Κοινωνία της

Πληροφορίας. Προσπαθώντας να προασπίσουμε την επιστήμη που σπουδάσαμε, αλλά και

έχοντας αίσθημα ευθύνης για την οικοδόμηση μιας πραγματικά δίκαιης Κοινωνίας

της Πληροφορίας, πιστεύουμε ότι ο ψηφιακός αλφαβητισμός μπορεί να επιτευχθεί

μόνο με τη θεσμοθέτηση ενός κρατικού πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ. Για εμάς, λοιπόν,

βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της αναβάθμισης της ψηφιακής παιδείας του

ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης είναι η θεσμοθέτηση και η οργάνωση

ενός αδιάβλητου, αξιόπιστου, έγκυρου, μη κερδοσκοπικού, ευρέως αποδεκτού και

ανοικτού σε όλους συστήματος πιστοποίησης των γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικών

υπολογιστών. Άλλωστε, το δικαίωμα συμμετοχής του καθενός στην Κοινωνία της

Πληροφορίας, σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 5Α του Συντάγματος, αποτελεί πλέον

υποχρέωση του Κράτους.<o:p />

 

Το

μοντέλο της χορήγησης ενός κρατικού πιστοποιητικού δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ έχει

ήδη επιτυχημένα εφαρμοστεί και συναντήσει ευρεία απήχηση σε πολλές χώρες στην

Ευρώπη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη μεγάλη επιτυχία του Βελγικού και του

Γαλλικού συστήματος πιστοποίησης. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, λειτουργεί το

σύστημα πιστοποίησης IT and Internet Proficiency Certificate (που αποτελείται

από το Brevet Infromatique et Internet – το πιστοποιητικό B2i και το Certificat

informatique et internet – το πιστοποιητικό C2i). Το σύστημα λειτουργεί υπό την

αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, είναι απόλυτα προσαρμοσμένο με το

πρόγραμμα σπουδών στη χρήση των ΤΠΕ που ακολουθεί το γαλλικό εκπαιδευτικό

σύστημα, συναντά ευρύτατη απήχηση και αποδοχή στη Γαλλική κοινωνία και είναι

σύμφωνο με το όραμα της Γαλλικής Πολιτείας για την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού

και την ευρεία προώθηση της πρόσβασης των νέων στις νέες τεχνολογίες και το

Internet. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πετυχημένο ανάλογο παράδειγμα, αυτό της

πιστοποίησης γνώσεων στις ξένες γλώσσες, που υλοποιείται από το Κρατικό

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και έχει συναντήσει την ευρύτατη αποδοχή της

ελληνικής κοινωνίας, αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Κράτος (από τα παράβολα

συμμετοχής), έσοδα που επιστρέφουν στους ίδιους τους πολίτες. Επιπρόσθετα, στο

πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της «Κοινωνίας της

Πληροφορίας», το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει προχωρήσει

στην υλοποίηση της πράξης της «Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Την

επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησης των δεξιοτήτων

των εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται στη χρήση Η/Υ έχει το Ερευνητικό

Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). Η υλοποίηση του

προγράμματος αποδεικνύει εμπράκτως ότι η Πολιτεία έχει τις δυνατότητες να

προχωρήσει στο κρατικό πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, όχι μόνο

για τους εκπαιδευτικούς, αλλά για κάθε Έλληνα Πολίτη.<o:p />

 

Είναι σημαντικό

να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν στρεφόμαστε εναντίον των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών

και υποστηρίζουμε την ελεύθερη επιλογή του κάθε Πολίτη να καταρτιστεί στη χρήση

Η/Υ και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία εξέτασης επιθυμεί (ιδιωτικής ή

δημόσιας). Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας συνεισφέρει στο να δημιουργηθούν

συνθήκες υγιούς επιχειρηματικότητας, να ενισχυθεί το επίπεδο του θεμιτού

ανταγωνισμού, να εκλείψουν στρεβλώσεις, φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και

προβλήματα σαν αυτά που επισημάναμε προηγουμένως, προς όφελος του δημοσίου

συμφέροντος, της ποιότητας και την αξιοπιστίας. <o:p />

 

Θα πρέπει επίσης

να τονίσουμε ότι παραμένουμε στις επάλξεις του αγώνα για ουσιαστικό ψηφιακό

αλφαβητισμό. Αγωνιζόμαστε ανυποχώρητα για ένα αδιάβλητο, επιστημονικά έγκυρο

και κοινωνικά δίκαιο σύστημα πιστοποίησης γνώσεων χρήσης Η/Υ και ζητούμε την

άμεση θεσμοθέτηση του κρατικού πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ, το οποίο θα πρέπει να

λειτουργεί συμπληρωματικά προς το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Στον αγώνα αυτό

είμαστε ανυποχώρητοι, παρά τα εξώδικα που λάβαμε τελευταία από την εν λόγω

ιδιωτική εταιρεία εμπορίας «πιστοποιητικών» χρήσης Η/Υ, που απειλεί με ποινική

δίωξη το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, ισχυριζόμενη ότι υπέστη

ανυπολόγιστη υλική ζημία, εξαιτίας ενημερωτικού δελτίου τύπου μας που αφορούσε

τη γνωστοποίηση προς τους πολίτες των διατάξεων του ΠΔ 44/2005 (προσοντολόγιο

δημοσίου) και τις θέσεις μας για την προοπτική θεσμοθέτησης του κρατικού

πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να

μας επιβληθούν εκβιαστικά οι απόψεις της συγκεκριμένης εταιρείας, γεγονός

απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό που στρέφεται ενάντια στη ελεύθερη έκφραση των

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και βασικών ανθρώπινων ελευθεριών. <o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

 

Aξιότιμοι Κύριοι της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ,

 

Αναγνωρίζοντας

το σημαντικότατο ρόλο του ΑΣΕΠ στην οικοδόμηση μιας δίκαιης και σύγχρονης δημόσιας

διοίκησης αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της Χώρας, θέλουμε

με την παρούσα επιστολή να σας εκφράσουμε την ιδιαίτερη ανησυχία των Ελλήνων

Πληροφορικών για το εάν το ΑΣΕΠ θα επιτρέψει σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς και

ιδιωτικές εταιρείες, που εμπορεύονται «πιστοποιητικά» χρήσης Η/Υ, να συνεχίζουν

να εκμεταλλεύονται, με μοναδικό σκοπό το κέρδος, την αγωνία χιλιάδων Πολιτών

για (μόνιμο ή προσωρινό) διορισμό και εξέλιξη στο δημόσιο τομέα. Πιστεύουμε ότι

είστε σε θέση, με το κύρος σας, την ανεξαρτησία της γνώμη σας και των επιλογών

σας και με τη βαρύτητα των αποφάσεών σας, να επηρεάσετε θετικά τις αποφάσεις

της Πολιτείας προς την θέσπιση ενός κρατικού πιστοποιητικού χρήσης υπολογιστών

(μια δέσμευση που έχει ήδη υιοθετήσει η Πολιτεία με δηλώσεις του Γ. Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κ. Καραμάνου, του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κ. Σκιαδά,

και του προέδρου του ΟΕΕΚ καθ. Κ. Μπότσαρη σε σχετική ημερίδα που οργάνωσε η

ΕΠΕ στις 5/2/2005 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας με θέμα «Πιστοποίηση των Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ,

Αναγκαιότητα, Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές» – http://www.epe.org.gr/hmerida/praktika.jsp).

<o:p />

 

Πιστεύουμε

ότι θα συμφωνείτε μαζί μας ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της

αναβάθμισης της ψηφιακής παιδείας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας

διοίκησης είναι η θεσμοθέτηση ενός αδιάβλητου, αξιόπιστου, έγκυρου, μη

κερδοσκοπικού, ευρέως αποδεκτού και προσιτού σε όλους συστήματος πιστοποίησης

των γνώσεων χρήσης Η/Υ. Για το στόχο αυτό θέλουμε να σταθείτε δίπλα μας στον

ανιδιοτελή αγώνα μας και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε

συνεργασία και βοήθεια στο πολύτιμο και εξαιρετικά σημαντικό έργο σας.

 

<o:p> </o:p>

 

Με ιδιαίτερη τιμή,

 

Τα Μέλη του ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, <o:p />

 

Ο Πρόεδρος

Νεκτάριος Μουμουτζής

τηλ. 6948-044562

Ο Αντιπρόεδρος

Βασίλης Γερογιάννης

τηλ. 6944-941578

Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Ανδρεαδάκης
τηλ. 6944-141219


Ο Ταμίας

Δημήτρης Τσίγκος
τηλ. 6944-563690

Ο Ειδικός Γραμματέας
Δημήτρης Κονετάς

6945-263556