Όλα τα Άρθρα

Πρόσκληση συμμετοχής σε εκδήλωση με θέμα "Κλάδοι Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 - Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον"

Προσκαλούνται φορείς και μεμονωμένα πρόσωπα να καταθέσουν προτάσεις για τη θεματολογία της εκδήλωσης ή παρουσιάσεις στο info@epe.org.gr μέχρι τις 30/11/2011 και ώρα 23:00 ώστε να διαμορφωθεί το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση - συζήτηση στην Αθήνα (ακριβής

ημερομηνία, ώρα και τόπος θα ανακοινωθούν σύντομα) με θέμα:


 

Κλάδοι Πληροφορικής

ΠΕ19 και ΠΕ20 - Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

 

 


Η εκδήλωση στοχεύει στη συνοπτική καταγραφή των συνθηκών που

οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση στον κλάδο, στον προσδιορισμό

των τυχόν στρεβλώσεων που δημιουργήθηκαν και, κυρίως, στην

αναζήτηση θετικών λύσεων και διεξόδων επ' ωφελεία της Παιδείας,

της Πληροφορικής και όλων των εκπαιδευτικών και μαθητών.


Προσκαλούνται φορείς και μεμονωμένα πρόσωπα να καταθέσουν

προτάσεις για τη θεματολογία της εκδήλωσης ή παρουσιάσεις στο

info(στο)epe.org.gr μέχρι τις 30/11/2011 και ώρα 23:00 ώστε να

διαμορφωθεί το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.