Περιεχόμενα

Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις αρχαιρεσίες των οργάνων της ΕΠΕ που θα διεξαχθούν από Παρασκευή 25 έως και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022.

27/11/2022 - Αποτελέσματα εκλογών 25-27 Νοεμβρίου 2022

Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διεξήχθη μέσω του συστήματος Helios Voting από τις 8 έως και τις 10 Μαΐου.

16/11/2022 - Ανακήρυξη Υποψηφίων

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους για τις εκλογές

29/11/2022 - Οδηγίες Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

Εδώ θα βρείτε τις οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος Helios Voting.

27/10/2022 - Οδηγός εκλογικής διαδικασίας για τους ψηφοφόρους

Σε αυτή τη σελίδα σελίδα θα βρείτε γενικές οδηγίες για την εκλογική διαδικασία του 2022.

25/10/2022 - Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Έχει αναρτηθεί η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων όπου μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Ένωσης, καθώς και τα αντίστοιχα έντυπα υποβολής.