Δελτίο Τύπου - Συμμετοχή της ΕΠΕ στο συνέδριο “Safe Evros 2016” με εργασία για την ανάλυση των προσφυγικών ροών

30/06/2016 Παλαιότητα 3 yrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) συμμετείχε στο Συνέδριο SafeEvros2016 με θέμα «νέες τεχνολογίες & πολιτική προστασία». Το Συνέδριο έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη από τις 22 ως τις 24 Ιουνίου 2016.


Δελτίο Τύπου - Συμμετοχή της ΕΠΕ στο συνέδριο "Safe Evros 2016" με εργασία για την ανάλυση των προσφυγικών ροών

Αθήνα, 30-6-2016

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) συμμετείχε στο Συνέδριο SafeEvros2016 με θέμα «νέες τεχνολογίες & πολιτική προστασία». Το Συνέδριο έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη από τις 22 ως τις 24 Ιουνίου 2016.

Η ΕΠΕ συμμετείχε στο Συνέδριο με την εργασία με τίτλο «Ανάλυση αφίξεων προσφυγικών ροών για έξυπνα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των υπηρεσιών υποστήριξης στα νησιά πρώτης υποδοχής». Η εργασία εκπονήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Χάρη Γεωργίου, τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Κιομουρτζή και τον Ειδικό Γραμματέα Φώτη Αλεξάκο.

Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τη δυνατότητα εφαρμογής στατιστικής ανάλυσης και συστημικής μοντελοποίησης των αφίξεων ως χρονοσειρά, έτσι ώστε να αναγνωριστούν οι βασικές τάσεις και περιοδικότητες του «σήματος». Ως πρωταρχικό υλικό (δεδομένα) χρησιμοποιήθηκαν οι επίσημα καταγεγραμμένες ημερήσιες αφίξεις στα νησιά πρώτης υποδοχής (Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κως, Λέρος, λοιπά Δωδεκάνησα), για μια περίοδο 15 εβδομάδων, από αρχές Οκτωβρίου 2015 μέχρι μέσα Ιανουαρίου 2016. Οι μεθοδολογίες ανάλυσης περιλαμβάνουν γραμμικές τάσεις (trends), περιοδικότητας, φασματική (DFT), γραμμική παλινδρόμηση (linear regression), σύστημα αυτοσυσχέτισης (AR), καθώς και αλγορίθμους παραγοντοποίησης πινάκων (SVD, ICA, PPCA, KSVD) και χαοτικής ανάλυσης (fractal dimension).

Τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σχεδίαση μοντέλων βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης των αφίξεων, καθώς και στη μελέτη του τρόπου λειτουργίας των δικτύων των διακινητών. Πιλοτική αξιοποίηση των παραπάνω μοντέλων πρόβλεψης αναπτύσσεται ήδη σε συνδυασμό με αντίστοιχες εφαρμογές επιχειρησιακού συντονισμού (EOC) σε Λέσβο («Sahana4Greece»), Χίο και Σάμο («Prometheus»).

Την ΕΠΕ εκπροσώπησε στην Αλεξανδρούπολη ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Κιομουρτζής, ο οποίος και παρουσίασε την εργασία την Παρασκευή 24 Ιουνίου. Κατά την παρουσίαση, εκτός της εργασίας, αναφέρθηκαν οι εθελοντικές ενέργειες της ΕΠΕ για το προσφυγικό, καθώς και λύσεις αλλά και προτάσεις που αναφέρονται σε έξυπνα συστήματα προειδοποίησης, αλλά και τρόποι με τους οποίους μπορεί η Πληροφορική να συνδράμει και να δώσει προστιθέμενη αξία στο συγκεκριμένο θέμα.

Η ανταπόκριση του κοινού και των αρμόδιων φορέων ήταν πολύ μεγάλη και τα σχόλια ήταν εξόχως επαινετικά για τις δράσεις της ΕΠΕ.

Επισυνάπτονται το κείμενο της εργασίας (περίληψη & πλήρες), καθώς και το αρχείο της παρουσίασης. Η παρουσίαση στο Συνέδριο SafeEvros2016 είναι διαθέσιμη στον υπερσύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=lhaVfrQKDt4

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: https://www.epe.org.gr, mailto:info<στο>epe.org.gr