Γενική Συνέλευση ΕΠΕ - ΙΕΚ Αιγάλεω, 17/12/2016-14:00' (τελική ανακοίνωση)

23/11/2016 Παλαιότητα 3 yrs
Κατηγορία: Επικαιρότητα

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17/12/2016 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην αίθουσα #15 του ΙΕΚ Αιγάλεω. Αναλυτικές πληροφορίες πρόσβασης βρίσκονται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.


Γενική Συνέλευση ΕΠΕ
ΙΕΚ Αιγάλεω, 17/12/2016-14:00’ (τελική ανακοίνωση)

Συμμετέχοντες:

 • Διοικητικό Συμβούλιο

 • Διοικητικά Όργανα (Ελεγκτική Επιτροπή, Επιτροπή Δεοντολογίας)

 • Γενικοί Διευθυντές (πρώτος & αναπληρωτές)

 • Τομέας Εκπαίδευσης & Θεματικές Επιτροπές

 • Τακτικά & δόκιμα μέλη της ΕΠΕ

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), καλεί όλα τα μέλη της (τακτικά και δόκιμα) σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17/12/2016 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην αίθουσα #15 του ΙΕΚ Αιγάλεω. Αναλυτικές πληροφορίες πρόσβασης βρίσκονται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ώρα έναρξης 14:00’ και εκτιμώμενη λήξη εργασιών στις 18:00’ περίπου.

Τα θέματα στην πάντα ανοικτή ατζέντα παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν και τα εξής:

 1. Απολογισμός προηγούμενης περιόδου:

  1. Στρατηγικοί στόχοι – Ενημέρωση νέων μελών για την ΕΠΕ.

  2. Έκθεση πεπραγμένων (Νοε.2015-Δεκ.2016).

  3. Οικονομικός απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (περιόδου 2015).

  4. Στοιχεία ισολογισμού για το τρέχον έτος (2016).

  5. Αναδιοργάνωση εσωτερικής διαχείρισης & φορολογικών ζητημάτων.

  6. Κώδικας Δεοντολογίας Πληροφορικής.

 2. Παρουσίαση προγραμματισμού επόμενης περιόδου:

  1. Πλάνο δράσεων εντός του επόμενου έτους.

  2. Εξεύρεση οικονομικών πόρων και συνεργασίες ΕΠΕ.

  3. Προϋπολογισμός επόμενου έτους (2017).

 3. Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος – Θεσμικές παρεμβάσεις:

  1. Μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής επάρκειας & δράσεων της ΕΠΕ.

  2. Δημιουργία και οργάνωση Μητρώου Πληροφορικών.

  3. Διαμόρφωση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.

  4. Αναδιοργάνωση Εργασιακών Τομέων & Θεματικών Επιτροπών.

  5. Προτεινόμενες αλλαγές σε Καταστατικό & Εσωτερικό Κανονισμό.

Τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν κατά προτεραιότητα στη σειρά που αναφέρονται, ενώ στην κύρια συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, σύνθεση προτάσεων και ψήφιση-έγκριση επί των θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος (θεσμικά) θα αφιερωθεί όπως πάντα το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου χρόνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού της Ε.Π.Ε., σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. μεταφέρεται αυτομάτως και χωρίς άλλη διατύπωση μία εβδομάδα αργότερα στην ίδια ώρα και τόπο διεξαγωγής, δηλαδή το Σάββατο 10/12/2016 ώρα 14:00’ στο ΙΕΚ Αιγάλεω. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. μεταφέρεται αυτομάτως και χωρίς άλλη διατύπωση μία εβδομάδα αργότερα στην ίδια ώρα και τόπο διεξαγωγής, δηλαδή το Σάββατο 17/12/2016 ώρα 14:00’ στο ΙΕΚ Αιγάλεω (τελική ημερομηνία σίγουρης διεξαγωγής).

Μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., όλα τα μέλη καλούνται να συνεισφέρουν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς την ατζέντα μέσω:

Σημείωση: Η Γενική Συνέλευση θα μεταδοθεί μέσω live video streaming. Το link θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΠΕ, στην περιοχή μελών (απαιτείται login).

Συνάδελφοι,

Το έτος που ξεκινά σε μερικές εβδομάδες θα είναι πιθανότατα το κρισιμότερο στην ιστορία του κλάδου της Πληροφορικής στη χώρα μας, για πολλούς λόγους.

Δρομολογούνται μια σειρά διαχρονικών θεμάτων και προωθούνται υλοποιήσεις συγκεκριμένων πολιτικών της Ε.Ε., που συνολικά θα διαμορφώσουν το τοπίο της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. της επόμενης 15ετίας. Με τη δημιουργία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και τη διαφαινόμενη πρόθεση να προωθηθούν θεσμικά θέματα όπως αυτό του επιμελητηριακού φορέα για τον κλάδο μας, είναι φανερό ότι οδεύουμε σε πολύ δραστήρια και εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές.

Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι εξελίξεις αυτές οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση και με την επιστημονική προσέγγιση που απαιτείται, ειδικά την παρούσα εξαιρετικά δύσκολη -έτσι κι αλλιώς- περίοδο.

Είναι δική μας ευθύνη ως Ε.Π.Ε. να το διασφαλίσουμε. Είναι χρέος όλων μας, για τη δική μας και κυρίως για τις επόμενες γενιές, να κάνουμε τα πάντα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε τα επόμενα χρόνια η μορφή της Πληροφορικής στη χώρα μας να μπει επιτέλους σε σωστή τροχιά.

Έχουμε μία και μόνο ευκαιρία – και μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό.

 

 

Γενική Συνέλευση ΕΠΕ - Ατζέντα Θεμάτων

 

ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

14:00’

Καλωσόρισμα νέων μελών - Έναρξη εργασιών

14:15’

Γενική παρουσίαση θεμάτων Γ.Σ. - Θεματικές ενότητες:

 • Στρατηγικοί στόχοι

 • Απολογισμός ενεργειών

 • Προγραμματισμός δράσεων

 

14:30’

Στρατηγικοί στόχοι – Ενημέρωση νέων μελών ΕΠΕ:

 • Επίσημη αναγνώριση

 • Αναφορά στους τομείς παρέμβασης:

1. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική & Οικονομία

2. Εργασιακά (ΤΠΕ), Δημόσιος & ιδιωτικός τομέας

3. Παιδεία (Α', Β', Γ'), Έρευνα & Τεχνολογία

5. Έργα & υπηρεσίες ΤΠΕ

6. Ασφάλεια συστημάτων & δεδομένων

7. Ανοικτά συστήματα & πρότυπα, Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ

9. Πνευματικά δικαιώματα

10. Κώδικας Δεοντολογίας (ΤΠΕ)

11. Κοινωνική μέριμνα (ICT4D)

 • Μέσα & τρόποι δράσης:

• Δημόσιες παρεμβάσεις, επιστολές, ανακοινώσεις

• Επαφές με φορείς, υπουργεία, άλλες Ενώσεις

• Θεσμοθέτηση Μητρώου Πληροφορικών

• Διεθνείς συνεργασίες

15:00’

Απολογισμός προηγούμενης περιόδου:

 • Έκθεση πεπραγμένων (Νοε.2015-Δεκ.2016).

 • Οικονομικός απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (περιόδου 2015).

 • Στοιχεία ισολογισμού για το τρέχον έτος (2016).

 • Αναδιοργάνωση εσωτερικής διαχείρισης & φορολογικών ζητημάτων.

 • Κώδικας Δεοντολογίας Πληροφορικής.

 

16:00’

Παρουσίαση προγραμματισμού επόμενης περιόδου:

 • Πλάνο δράσεων εντός του επόμενου έτους.

 • Εξεύρεση οικονομικών πόρων και συνεργασίες ΕΠΕ.

 • Προϋπολογισμός επόμενου έτους (2017).

 

16:30’

Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος – Θεσμικές παρεμβάσεις:

 • Μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής επάρκειας & δράσεων της ΕΠΕ.

 • Δημιουργία και οργάνωση Μητρώου Πληροφορικών.

 • Διαμόρφωση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.

 • Αναδιοργάνωση Εργασιακών Τομέων & Θεματικών Επιτροπών.

 • Προτεινόμενες αλλαγές σε Καταστατικό & Εσωτερικό Κανονισμό.

 

17:30’

Ανοικτή συζήτηση:

 • Τομείς & προτεραιότητες δράσης.

 • Θέματα επικαιρότητας.

 • Κάλεσμα για εθελοντές.

 

18:00’

Σύνοψη - Κλείσιμο εργασιών

 

Οδηγίες πρόσβασης με Ι.Χ.:

(περίπου 15’ λεπτά από κέντρο Αθήνας)

Από Πέτρου Ράλλη, προς Γ’ νεκροταφείο >> (Θηβών 252 στην άνοδο) >> στροφή δεξιά, στην προέκταση της Σκρά ευθεία (αρ.28).

Οδηγίες πρόσβασης με Μ.Μ.Μ.:

(περίπου 35’ λεπτά από κέντρο Αθήνας)

Μετρό Αιγάλεω >> λεωφορείο Ο.Α.Σ.Α., στάση “Γ. Ζαμπέτας” (λεωφορείο: 852) >> κάθοδος Θηβών (4 ή 5 στάσεις) >> στάση “Θεοχαράκη” (λεωφορεία: 703, 803, 820, 845, 852).

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: https://www.epe.org.gr , mailto:info<στο>epe.org.gr