Οδηγίες για την κατάθεση αιτήσεων διορισμού μονίμων καθηγητών πληροφορικής 2003

01/08/2003 Παλαιότητα 17 yrs

Σημαντικές οδηγίες για την κατάθεση αιτήσεων μόνιμου διορισμού για το 2003-2004 που η ΕΠΕ προτείνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους πληροφορικούς.


Έχουν κυκλοφορήσει 2 εγκύκλιοι για κατάθεση αιτήσεων για μόνιμους διορισμούς:

   

 1. Μέσω ΑΣΕΠ 75%, με Αριθμ. Πρωτ. 80477/Δ2 Αθήνα, 29-7-2003

 2. Από τον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών (Β) 25% με Αριθμ. Πρωτ. 80476/Δ2 Αθήνα, 29-7-2003

   

Οι σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις γίνονται από 30 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου 2003.

Σε σχέση με αυτή τη διαδικασία διευκρινίζουμε τα εξής:

   

 1. Όσοι είναι ταυτόχρονα και επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών, προτείνουμε να καταθέσουν και τις δύο αιτήσεις.

 2. Σε σχέση με την παιδαγωγική επάρκεια, σημειώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει σε επιλεκτική αναγνώριση για ορισμένους μόνο πτυχιούχους Πληροφορικής. Σταθερή θέση και επιδίωξη της ΕΠΕ είναι η αναγνώριση της παιδαγωγικής επάρκειας όλων των Πληροφορικών είτε είναι απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών είτε είναι απόφοιτοι Οικονομικών Σχολών ή Πολυτεχνείων. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικό υπόμνημα που έχει σταλεί στο ΥΠΕΠΘ στο www.epe.org.gr/showarticle.jsp

  Σχετικά με αυτό το θέμα έχουν εκδοθεί σημαντικές δικαστικές αποφάσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο www.epe.org.gr/showarticle.jsp

  Μια από αυτές τις αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται ότι όλοι οι πτυχιούχοι Πληροφορικής έχουν τα «πλήρη προσόντα διορισμού» και ως εκ τούτου προηγούνται έναντι κάθε μη πτυχιούχου Πληροφορικής, μπορείτε να δείτε στο www.epe.org.gr/various/defa14_2002NoName.zip

 3. Σε σχέση με την άρνηση παραλαβής αιτήσεων εκ μέρους των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ από όσους πληροφορικούς θεωρεί το ΥΠΕΠΘ ότι δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια, τονίζουμε τα εξής: Είναι παράνομο (Ν.2690/99) μία δημόσια υπηρεσία να αρνείται την πρωτοκόλληση αιτήσεων. Όταν συμβαίνει αυτό διαπράττεται πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο ελέγχεται αυτεπάγγελτα από την ιεραρχία (υπαλληλικός κώδικας) και σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η αναφορά εκ μέρους των πολιτών προς τους προϊστάμενους των υπαλλήλων που παρανομούν (πειθαρχικός προϊστάμενος των Δ/ντων Δ/θμιων Εκπ/σεων είναι ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας). Με οποιοδήποτε τρόπο και να επιδοθεί η αίτηση σε μία υπηρεσία, τίποτε δε διασφαλίζει το ότι δε θα πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων ή δε θα απαντηθεί ποτέ. Εάν όμως καταφέρει κάποιος να επιδώσει επισήμως μία αίτηση σε μία υπηρεσία, τότε, ανεξάρτητα από την αντίδραση της υπηρεσίας, ο αιτών έχει εξασφαλίσει ενώπιον των δικαστηρίων την απόδειξη ότι ζήτησε κάτι από τη διοίκηση αλλά αυτή το αρνήθηκε (ενεργητικά ή σιωπηλά) και μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει τα νόμιμα (αναδρομική πρόσληψη, αναδρομικές αποδοχές, αναγνώριση προϋπηρεσίας, κτλ). Η κατάθεση λοιπόν των αιτήσεων, εκ μέρους των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς αν η αίτηση δεν κατατεθεί ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Αν η αρμόδια υπηρεσία, αφού εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους είναι υποχρεωμένοι να την πρωτοκολλήσουν, αρνηθεί να το πράξει, τότε θα πρέπει να την καταθέσετε μέσω δικαστικού επιμελητή. Στην περίπτωση αυτή προτείνουμε να καταθέσετε και σχετική αναφορά ζητώντας την πειθαρχική διερεύνηση του παραπτώματος άρνησης παραλαβής της αίτησής σας. Περισσότερα στοιχεία και υποδείγματα αναφορών μπορείτε να βρείτε στο www.csd.uch.gr/~speypk/epethrida_site/enhmerotika/diorismoi/Diorismoi2000/ArnhshParalabhsAithsevn.htm

  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ. ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ.

  Παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά όλους τους συναδέλφους που γνωρίζετε. Βοηθείστε κι εσείς να αποτραπεί η παράνομη τακτική του ΥΠΕΠΘ για τον αποκλεισμό χιλιάδων συναδέλφων από τη διαδικασία των διορισμών. Είναι μια τακτική που έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν και αποσκοπεί στην τεχνητή δημιουργία κενών που θα επιχειρηθεί να καλυφθούν με αλεξιπτωτιστές.

  Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας