Ψήφισμα ΣΤ' ΕΛΜΕ Αθήνας για το Νομοσχέδιο

23/10/2003 Παλαιότητα 16 yrs

Mε το νέο νομοσχέδιο «Ρύθμιση εκπαιδευτικών διατάξεων και άλλες διατάξεις» επειχειρείται μεταξύ άλλων ο νομοθετικός καθορισμός των καθηγητικών σχολών. Κατά απαράδεκτο τρόπο εξαιρούνται από τις καθηγητικές σχολές οι κλάδοι ΠΕ19 και ΠΕ20 της Πληροφορικής. Αυτό έρχεται σε αντίθεση τόσο με πολλές αποφάσεις των δικαστηρίων όσο και με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων Πληροφορικής, Πρυτανικών Συμβουλίων και Συγκλήτων των αντίστοιχων Πανεπιστημίων.


ΣΤ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ


Ταξίλου και Υδάσπου 18


ΤΚ 15772 Άνω Ιλίσια


Τηλ. 210-7785159

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


Ζωγράφου 23/10/2003

 


Αρ. Πρωτοκ. 33

 

 

Προς το ΔΣ της ΟΛΜΕ

Συνάδελφοι

με το νέο νομοσχέδιο «Ρύθμιση εκπαιδευτικών διατάξεων και άλλες διατάξεις» επειχειρείται μεταξύ άλλων ο νομοθετικός καθορισμός των καθηγητικών σχολών. Κατά απαράδεκτο τρόπο εξαιρούνται από τις καθηγητικές σχολές οι κλάδοι ΠΕ19 και ΠΕ20 της Πληροφορικής. Αυτό έρχεται σε αντίθεση τόσο με πολλές αποφάσεις των δικαστηρίων όσο και με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων Πληροφορικής, Πρυτανικών Συμβουλίων και Συγκλήτων των αντίστοιχων Πανεπιστημίων.

 

Επιπλέον, δίνεται το δικαίωμα για μόνιμο διορισμό σε θέσεις Πληροφορικής σε κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με βασικό πτυχίο σε οποιονδήποτε κλάδο που αναγνωρίζεται ως «παιδαγωγικός» (ακόμα και π.χ. Θεολόγοι). Επισημαίνουμε ότι με τον τρόπο που έχει συνταχθεί το νομοσχέδιο, και χωρίς να γίνεται αντιληπτό με την πρώτη ανάγνωση, θα γίνεται το παράδοξο οι μή πτυχιούχοι πληροφορικής να διορίζονται σε προτεραιότητα έναντι των πτυχιούχων, σε θέσεις πληροφορικής!

 

Νομίζουμε ότι τα παραπάνω είναι κατάφορη αδικία απέναντι στους συναδέλφους της Πληροφορικής, και ζητάμε να παρέμβετε άμεσα στην Κυέρνηση και την Βουλή ώστε να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις στο υπό ψήφιση εντός της εβδομάδος, νομοσχέδιο.

 

Ειδικότερα, ζητάμε να προτείνετε άμεση αναθεώρηση του νομοσχεδίου στα παρακάτω σημεία:

     

  1. Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της φράσης «καθώς και ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΑΕΙ», ώστε να αναγνωριστεί ότι όλα τα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ είναι καθηγητικές σχολές.

  2. Τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νομοσχεδίου με τη διαγραφή της φράσης «καθώς και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, πίνακας Δ΄, περίπτωση α΄ και πίνακας Ε΄ περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου» στο τέλος του εδαφίου α΄ όπως επίσης και την πλήρη διαγραφή του εδαφίου β΄ αυτής.

     

     

 

Για το ΔΣ της ΣΤ ΕΛΜΕ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΣΠ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ

ΣΤ ΕΛΜΕ Αθήνας