05/04/2020 - Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Η Γενική Συνέλευση της 21ης Δεκεμβρίου 2020, προκήρυξε τις επόμενες εκλογές της ΕΠΕ, που θα πραγματοποιηθούν με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το διάστημα 8-10 Μαϊου 2020.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού. Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΠΕ που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο (5 μέλη), την Επιτροπή Δεοντολογίας (3 μέλη) ή την Ελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη), να γνωστοποιήσουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στο e-mail: kee<στο>epe.org.gr την υποψηφιότητά τους, χρησιμοποιώντας το έντυπο στο σύνδεσμο παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους μέχρι τις 28/04/2020. Κατά τη γνωστοποίηση των υποψηφιοτήτων, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι μέχρι 31/12/2019.

Έντυπο υποβολής υποψηφιοτήτων docx (Microsoft Word) και odt (Libreoffice Writer).

Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί χειρόγραφα, να σαρωθεί ή φωτογραφηθεί και να αποσταλεί με e-mail στο kee<στο>epe.org.gr. Σε περίπτωση που διαθέτετε ψηφιακή υπογραφή που έχει εκδοθεί από φορέα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο, μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά στο αρχείο που παρατίθεται παραπάνω, να το μετατρέψετε σε pdf, να το υπογράψετε με την ψηφιακή σας υπογραφή και να το στείλετε στο παραπάνω e-mail της ΚΕΕ.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή:

  • Ανδρεαδάκης Γιώργος
  • Καρασαββίδης Στέφανος
  • Μαρίνου Βαρβάρα
  • Αναστόπουλος Νίκος
  • Χριστόπουλος Δημήτρης