Όλα τα Άρθρα

Αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που αναγνωρίζουν τα "πλήρη προσόντα" όλων των πληροφορικών.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στον τελευταίο διαγωνσιμό του ΑΣΕΠ ή έχουν εγγραφεί στους Πίνακες Αναπληρωτών, να καταθέσουν αιτήσεις με αντικείμενο την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και την αναγνώριση των προσόντων που διαθέτουν. Διαβάστε τους λόγους που επιβάλλουν αυτή την κίνηση και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνουμε.

Μετά την δημοσιοποίηση της δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει ότι όλοι οι πτυχιούχοι Πληροφορικής έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπήρξαν πολλές ερωτήσεις και απορίες από συναδέλφους σχετικά με το πώς μπορούν να κινηθούν ώστε να την αξιοποιήσουν.

Ας σημειώσουμε καταρχήν ότι η απόφαση 14/2002 του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν μεταξύ άλλων και άλλες δύο πανομοιότυπες, η 2432/2001 και η 2433/2001 (πάλι του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών) για τις οποίες μάλιστα το Υπουργείο δεν έχει ασκήσει έφεση και συνεπώς είναι τελεσίδικες και αποτελούν νομολογία που πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της Διοίκησης.

Αυτό το επισημαίνουμε, διότι κάποιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας προσπαθούν να κωλυσιεργήσουν λέγοντας στους αγωνιούντες συναδέλφους ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την απόφαση 14/2002 επειδή έχουν ασκήσει έφεση.

Για να διευκολυνθούν οι κινήσεις των συναδέλφων και να μεγιστοποιηθεί η πίεση που ασκούμε στο Υπουργείο Παιδείας για το θέμα, προτείνουμε την κατάθεση σχετικών αιτήσεων από όλους όσους έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή είναι εγγεγραμμένοι στον Πίνακα Αναπληρωτών.

Λεπτομερείς οδηγίες και υποδείγματα των αιτήσεων που πρέπει να κατατεθούν υπάρχουν στη διεύθυνση http://www.epe.org.gr/various/prosonta.zip.

Παρακαλούμε ενημερώστε με κάθε τρόπο όλους τους συναδέλφους Πληροφορικούς που γνωρίζετε ώστε να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις. Βοηθείστε κι εσείς να περιοριστεί η παραπληροφόρηση και η συσκότιση που αποτελεί πλέον το μόνο όπλο και το έσχατο καταφύγιο του Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να αποφύγει την αναγνώριση των απόλυτα και δίκαιων, αυτονόητων και δικαστικά αποδεδειγμένων αιτημάτων μας.