Όλα τα Άρθρα

Ενεργοποίηση των διατάξεων του Ν. 3431/2006 'Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις'

Επιστολή της ΕΠΕ προς τα αρμόδια υπουργεία για την ενεργοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του Ν. 3431/2006 'Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις'

Το έγγραφο σε μορφή pdf

 

 ΠΡΟΣ:

α) Υπουργείο

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
β) Υπουργείο

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας
γ) Υπουργείο

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης
δ) Επιτροπή

Πληροφορικής και Επικοινωνιών

KOIN:

α) Γραφείο

Πρωθυπουργού
β) Βουλευτές

Ελληνικού Κοινοβουλίου
γ) Τμήματα

Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και

Τεχνολογικού Τομέα

των ΑΕΙ (βλ. πίνακα που συνοδεύει την

παρούσα επιστολή)
δ) Μέσα ενημέρωσηςΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση

των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου

71 του Ν. 3431/2006 'Περί Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις'Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2011

 

Αξιότιμες Κυρίες

/ Αξιότιμοι Κύριοι,

Παρά την παρέλευση

πέντε και πλέον ετών από την ψήφιση του

Ν. 3431/2006 "Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

και άλλες διατάξεις" παραμένουν

ανενεργές οι διατάξεις της παραγράφου

1 του άρθρου 71 που αφορούν την έκδοση

Υπουργικής Απόφασης για τις Ελάχιστες

απαιτήσεις (προδιαγραφές) μελέτης,

κατασκευής, συντήρησης και επίβλεψης

εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

και εγκαταστάσεων πληροφορικής.

Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό

και, όπως έχει με δραματικό τρόπο

αποδειχθεί στο παρελθόν με την

παρακολούθηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών

κορυφαίων πολιτειακών παραγόντων, η

απουσία ρυθμιστικού πλαισίου οδηγεί

σε καταστάσεις που υπονομεύουν την

εθνική ασφάλεια, την ασφάλεια των

συναλλαγών, την ίδια την αναπτυξιακή

προοπτική της χώρας και δεν επιτρέπουν

καν τον καταλογισμό ευθυνών σε περίπτωση

τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας όλα

αυτά τα χρόνια και τη διαρκή υπενθύμιση

της υποχρέωσης αυτής των αρμοδίων

υπουργών, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα

ανταπόκριση. Γι΄ αυτό και λαμβάνουμε

την πρωτοβουλία να προτείνουμε εμείς

ένα σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, βασισμένοι

σε παλαιότερη ανάλογη δική μας παρέμβαση

κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του τότε

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

το Φεβρουάριο του 2003

(http://www.epe.org.gr/various/diatagma.zip).

Καταθέτουμε το σχέδιο που διαμορφώσαμε

και ζητούμε από τους αρμόδιους Υπουργούς

να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

 

 

Ο Πρόεδρος

Μαυροφίδης Θωμάς

Ο Γενικός Γραμματέας

Μουμουτζής Νεκτάριος

 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ελάχιστες απαιτήσεις

(προδιαγραφές) μελέτης, κατασκευής,

συντήρησης και επίβλεψης εγκαταστάσεων

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και

εγκαταστάσεων πληροφορικής.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του

άρθρου 71 του Ν. 3431/2006 "Περί Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις"

(A'13).

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 (98/Α/2005), με

το οποίο κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο

κείμενο μεταξύ άλλων και οι διατάξεις

του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά

Όργανα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν,

συμπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν

μεταγενέστερα.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του

παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Για την εφαρμογή της παρούσης Κ.Υ.Α.

ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του

Ν.3431/2006.

2. Οι ακόλουθοι όροι του παρόντος έχουν

την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

"Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών":

Τα συστήματα μετάδοσης και κατά περίπτωση,

ο εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης

και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη

μεταφορά σημάτων με τη χρήση καλωδίου,

ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου

ηλεκτρομαγνητικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων,

των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών

(μεταγωγής δεδομένων μέσω κυκλωμάτων

και πακετομεταγωγής, συμπεριλαμβανομένου

του Διαδικτύου) και κινητών επίγειων

δικτύων, των συστημάτων ηλεκτρικών

καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για

τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που

χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές

εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής

τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των

μεταφερομένων πληροφοριών.

"Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών": Η Ηλεκτρονική

Εγκατάσταση Δικτύου Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών που εγκαθίσταται και

λειτουργεί για την άσκηση και εξυπηρέτηση

δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του

Ν.3431/2006. Στην εγκατάσταση συμπεριλαμβάνονται

και εφαρμογές λογισμικού που αφορούν

θέματα διαχείρισης πόρων του Δικτύου

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και

παρακολούθησης επικοινωνιακών παραμέτρων

του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

που σχετίζονται με την ποιότητα των

παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

"Εγκατάσταση Πληροφορικής":

Το υλισμικό (Hardware) Συστήματος

Πληροφορικής, που δεν είναι αυτοτελές

στο εμπόριο ως προσωπικός υπολογιστής,

και το λογισμικό (Software) που αφορά στη

λειτουργία (λογισμικό εφαρμογών) και

στη διαχείριση του Συστήματος Πληροφορικής

(λειτουργικό σύστημα, προγράμματα

οδήγησης συσκευών και καρτών, προγράμματα

διαχείρισης πόρων συστήματος και

πρωτόκολλα επικοινωνιών). Εγκατάσταση

Πληροφορικής είναι και κάθε μετάπτωση

δεδομένων (data migration), αναβάθμιση, μετατροπή

ή προσθήκη σε υπάρχουσα Εγκατάσταση

Πληροφορικής προκειμένου να εξασφαλισθεί

η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών,

ή η πρόσβαση ή/και παροχή νέων υπηρεσιών,

ή η εναρμόνιση με νέες προδιαγραφές.

"Επίβλεψη Κατασκευής": Η

παρακολούθηση της Κατασκευής με βάση

τη Μελέτη της. Περιλαμβάνει διαδικασίες

τεχνικής επίβλεψης, ποιοτικού ελέγχου,

διενέργειας επιμετρήσεων, ελέγχου και

θέσης σε λειτουργία και παραλαβής από

έχοντα κατά νόμο το δικαίωμα

"Επίβλεψη Λειτουργίας και

Συντήρησης": Παρακολούθηση των

απαιτουμένων εργασιών και χειρισμών

για τη Λειτουργία και τη Συντήρηση

Υποσυστήματος, Συσκευής και Εγκατάστασης

από έχοντα κατά νόμο το δικαίωμα.

"Επιβλέπων": Κάθε Τεχνικός, που

έχει κατά νόμο το δικαίωμα, αναλαμβάνει

την Επίβλεψη Κατασκευής και/ή Λειτουργίας

και Συντήρησης.

"Ηλεκτρονική Εγκατάσταση":

Συγκρότημα που αποτελείται από

Ηλεκτρονικά Υποσυστήματα και Ηλεκτρονικές

Συσκευές με τα απαραίτητα στοιχεία

συνδέσεως τα οποία αποτελούν ενιαίο

λειτουργικό σύνολο από την έξοδο του

συστήματος τροφοδοσίας και μετά,

συμπεριλαμβανομένων και Τηλεπικοινωνιακών

Εγκαταστάσεων.

"Ηλεκτρονικό Στοιχείο (electronic

device)": Εξάρτημα στο οποίο η

αγωγιμότητα οφείλεται στην κίνηση του

ηλεκτρισμού μέσα σε κενό αέριο ή ημιαγωγό.

"Ηλεκτρονική Συσκευή (electronic

apparatus)": Αυτοτελής λειτουργική

μονάδα που αποτελείται από ένα ή

περισσότερα Ηλεκτρονικά Υποσυστήματα,

κατάλληλα συναρμολογημένα, συσκευασμένα

σε μόνιμο κλειστό πλαίσιο, που μπορεί

να μετατεθεί από χώρο σε άλλο χώρο χωρίς

να διαιρείται στα μέρη που τη συνιστούν,

συμπεριλαμβανομένων και όσων

χρησιμοποιούνται για την άσκηση και

εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών

δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται

στο άρθρο 1 του Ν.3431/2006.

"Ηλεκτρονικό Υποσύστημα

(electronic subsystem)": Διάταξη με ή χωρίς

ανεξάρτητη ηλεκτρική τροφοδοσία, που

αποτελείται απαραίτητα από ηλεκτρονικά

στοιχεία και άλλα εξαρτήματα όπως

αντιστάσεις, πηνία, πυκνωτές, διακόπτες,

κυματοδηγούς και λοιπά στοιχεία

κυκλωμάτων και προορίζεται να ενταχθεί

σε ένα ενιαίο λειτουργικό ηλεκτρονικό

σύστημα. Το Ηλεκτρονικό Υποσύστημα

μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει :

α) Διατάξεις μνημών

β) Κεραίες εκπομπής και λήψεως

γ) Ηλεκτροακουστικά στοιχεία

δ) Ηλεκτρονόμους που ελέγχονται με

ασθενή ρεύματα

ε) Ενδεικτικά όργανα

"Ηλεκτρονικός Υπολογιστής":

Σύστημα Ηλεκτρονικών Συσκευών και

Ηλεκτρονικών Υποσυστημάτων ( υλισμικό

- hardware) διασυνδεδεμένων μεταξύ τους, το

οποίο δέχεται δεδομένα και τα επεξεργάζεται

με βάση σύνολα εντολών (λογισμικό -

software).

"Κατασκευή ": Η εφαρμογή

της Μελέτης της Εγκατάστασης και η

εκτέλεση του συνόλου των απαιτούμενων

εργασιών προκειμένου να τεθεί σε

λειτουργία.

"Λειτουργία": Η διαδικασία,

οι χειρισμοί και οι ενέργειες που

ακολουθούνται ώστε να παρέχονται οι

υπηρεσίες τις οποίες εξυπηρετεί η

Εγκατάσταση.

"Μελέτη": Η εκπόνηση

ολοκληρωμένου σχεδίου σύνθεσης της

Εγκατάστασης, ο υπολογισμός και η τεχνική

περιγραφή των τμημάτων που την συνθέτουν,

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατασκευή,

ο έλεγχος και η λειτουργία της από τους

έχοντες κατά νόμο το δικαίωμα.

"Μελέτη Ηλεκτρονικής Συσκευής":

Η εκπόνηση ενός πλήρους και ολοκληρωμένου

σχεδίου σύνθεσης της συσκευής και ο

υπολογισμός των στοιχείων της σε τρόπο

ώστε με την εφαρμογή τους να είναι δυνατή

η κατασκευή και η λειτουργία της από

τους έχοντες κατά νόμο το δικαίωμα.

"Συντήρηση": Η εκτέλεση

εργασιών ελέγχου καλής λειτουργίας,

προληπτικών εργασιών για την αποφυγή

βλαβών και αποκατάστασης βλαβών και

επισκευών σύμφωνα με τις οδηγίες του

κατασκευαστή και τους εκάστοτε ισχύοντες

τεχνικούς κανονισμούς από τους έχοντες

κατά νόμο το δικαίωμα.

"Σύστημα Πληροφορικής":

Κάθε συγκρότημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

εφοδιασμένων με κατάλληλο λογισμικό,

Ηλεκτρονικών Υποσυστημάτων και

Ηλεκτρονικών Συσκευών καθώς και των

πάσης φύσεως μεταξύ τους συνδέσεων, που

εγκαθίσταται ώστε να δέχεται, αποθηκεύει,

μεταδίδει και/ή επεξεργάζεται δεδομένα

ή πληροφορίες λειτουργώντας αυτόνομα

ή συνδεδεμένο με άλλα Συστήματα

Πληροφορικής ή με άλλες Ηλεκτρονικές

Εγκαταστάσεις και Συσκευές ή με

Ηλεκτρολογικές, Μηχανολογικές και

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

(όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.

6422 της 26/28 Νοεμ1934) συμπεριλαμβανομένων

των απαραίτητων συνδέσεων καθώς και

του αναγκαίου εξοπλισμού για την

διασύνδεση, ανταλλαγή δεδομένων και

προστασία προσωπικών δεδομένων και των

βάσεων δεδομένων. Μέρος του Συστήματος

Πληροφορικής είναι και ο τυχόν Τερματικός

Εξοπλισμός που εξασφαλίζει την διασύνδεση

και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα Συστήματα

Πληροφορικής ή πάσης φύσεως Εγκαταστάσεις

μέσω Ιδιωτικών ή Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών

Δικτύων.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. Μελέτες Εγκαταστάσεων

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

όλες οι Μελέτες Εγκαταστάσεων Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών υπογράφονται υποχρεωτικά

μόνο από πρόσωπα που πληρούν τις

προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου

4 του παρόντος, Ο Μελετητής ευθύνεται

για την πληρότητα και αρτιότητα της

Μελέτης του, σύμφωνα με τις εκάστοτε

ισχύουσες προδιαγραφές και νομοθετικές

διατάξεις.

2. Η Μελέτη Εγκατάστασης Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών πρέπει να είναι σύμφωνη

με τις εθνικές και διεθνείς Συστάσεις,

Πρότυπα και Κανονισμούς (ιδίως, του

Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης

(ΕΛΟΤ), της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών

(ΙΤU), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

(CΕΡΤ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ραδιοεπικοινωνιών ERC), ανάλογα με το

είδος της Ηλεκτρονικής Εγκατάστασης.

Η Μελέτη συνοδεύεται από κεφάλαιο

βιβλιογραφίας όπου αναφέρονται οι

συγκεκριμένες Συστάσεις, Πρότυπα και

Κανονισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για

τη σύνταξη της.

3. Η Μελέτη Εγκατάστασης Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών περιέχει τουλάχιστον τα

παρακάτω :

α) Περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας

και του προτεινόμενου προτύπου συστήματος

του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

για την υλοποίηση της αναφερόμενης

υπηρεσίας.

β) Καθορισμό των παραμέτρων ποιότητας

(quality), διαθεσιμότητας (availability) και

ασφάλειας (security) για τις παρεχόμενες

υπηρεσίες με το συγκεκριμένο πρότυπο

συστήματος.

γ) Καθορισμό των απαιτήσεων ποιότητας

(quality), διαθεσιμότητας (availability) και

ασφάλειας (security) για τις παρεχόμενες

υπηρεσίες του Δικτύου Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις αναφερόμενες

Συστάσεις και Πρότυπα.

δ) Περιγραφή της μεθοδολογίας για τη

σχεδίαση και ανάπτυξη του Δικτύου

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

ε) Καθορισμό γεωγραφικής περιοχής

παρεχόμενης υπηρεσίας/ανάπτυξης του

Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

(service area).

στ) Υπολογισμό των βασικών παραμέτρων

λειτουργίας του Δικτύου Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών.

ζ) Υπολογισμό της επάρκειας των

καθορισθέντων παραμέτρων ποιότητας

(quality), διαθεσιμότητας (availability) και

ασφάλειας (security) και έλεγχο της συμμόρφωσης

με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

η) Υπολογισμό του αναμενόμενου

τηλεπικοινωνιακού φόρτου σε σχέση με

τον προβλεπόμενο αριθμό χρηστών του

Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,

όπου αυτό απαιτείται. Περιγραφή των

στατιστικών μεθόδων υπολογισμού αυτού.

θ) Περιγραφή της τοπολογίας και

διάρθρωσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών, με ταυτόχρονη υποβολή

λεπτομερών σχεδίων και αποτυπώσεων.

ι) Τεχνική περιγραφή του Δικτύου

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καθώς και

τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους

Εγκαταστάσεων, Υποσυστημάτων, Συσκευών

και λοιπού εξοπλισμού.

ια) Εκτίμηση της ποιότητας της

παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με την

επίδοση (performance) και τους όρους λειτουργίας

του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

(Quality of Service / Grade of Service).

4. Κάθε Μελέτη Εγκατάστασης Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών συνοδεύεται από τις

παρακάτω επιμέρους ανεξάρτητες Μελέτες

Εγκαταστάσεων:

α) Μελέτη γειώσεων, αντικεραυνικής

προστασίας και φωτοσήμανσης, σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία και τις Διεθνείς

Συστάσεις και Πρότυπα, όπου αυτή

απαιτείται.

β) Τις κατά περίπτωση μελέτες - στατική,

αρχιτεκτονική, τοπογραφική,

ηλεκτρομηχανολογική - οι οποίες

απαιτούνται για την υποδομή της

Εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία.

γ) Μελέτη προστασίας του κοινού και

της δημόσιας υγείας, όπου αυτή απαιτείται,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ) Μελέτη μέτρων ασφάλειας κατά την

Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση

της Εγκατάστασης σύμφωνα με τους

ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες

της τέχνης και επιστήμης.

5. Ο Μελετητής έχει υποχρέωση:

α). Να εκπονεί τη μελέτη ή τις μελέτες

του έργου, σύμφωνα με τους ισχύοντες

γενικούς και ειδικούς κανονισμούς και

διατάξεις. Για τομείς εργασιών για τους

οποίους δεν υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί

και διατάξεις, η εκπόνηση της μελέτης

γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της

επιστήμης και της τέχνης.

β). Να λαμβάνει υπόψη του, κατά την

εκπόνηση της μελέτης, τις λοιπές επί

μέρους Μελέτες για την Κατασκευή

Εγκαταστάσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

εάν υπάρχουν, στο βαθμό που υπάρχει

αλληλεπίδραση ή αλληλεξάρτηση μεταξύ

των Μελετών. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται

από τον κύριο της Εγκατάστασης, Συντονιστής

Μελετητής, μεταξύ των επί μέρους μελετητών

κατά κατηγορία έργου, ο οποίος αναλαμβάνει

την ευθύνη για τον συντονισμό των επί

μέρους Μελετών.

6. Η αμοιβή των εκπονουμένων με τις

ανωτέρω προδιαγραφές Μελετών Εγκαταστάσεων

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπολογίζεται

με διεθνώς αποδεκτές και κατάλληλες

μεθόδους κοστολόγησης και δεν υπόκειται

σε κανένα περιορισμό ελάχιστης αμοιβής.

Β. Μελέτες Εγκαταστάσεων

Πληροφορικής

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

όλες οι Εγκαταστάσεις Πληροφορικής

συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίστοιχη

Μελέτη, η οποία υπογράφεται αποκλειστικά

και μόνο από πρόσωπα που πληρούν τις

προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου

4 του παρόντος. Ο Μελετητής ευθύνεται

για την πληρότητα και αρτιότητα της

Μελέτης του, σύμφωνα με τις εκάστοτε

ισχύουσες προδιαγραφές και νομοθετικές

διατάξεις.

2. Η Μελέτη Εγκατάστασης Πληροφορικής

πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εθνικές

και διεθνείς Συστάσεις, Πρότυπα και

Κανονισμούς (ιδίως του Ελληνικού

Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), της

Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU),

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

και Ταχυδρομείων (CEPT), του Ευρωπαϊκού

Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων

(ETSI), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης

(CEN), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής

Τυποποίησης (CENELEC), του Διεθνούς Οργανισμού

Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς

Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)). Η Μελέτη

πρέπει να συνοδεύεται από κεφάλαιο

βιβλιογραφίας όπου θα αναφέρονται οι

συγκεκριμένες Συστάσεις, Πρότυπα και

Κανονισμοί οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν

για τη σύνταξή της.

3. Η Μελέτη Εγκατάστασης Πληροφορικής

πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα

παρακάτω:

α) Περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών

και των αναγκών του κυρίου της Εγκατάστασης

Πληροφορικής που θα εξυπηρετηθούν καθώς

και των προτεινόμενων προτύπων για την

υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών.

β) Καθορισμό των παραμέτρων ποιότητας

(quality), διαθεσιμότητας (availability) και

ασφαλείας (security) για τις οριζόμενες

παρεχόμενες υπηρεσίες με το συγκεκριμένα

πρότυπα.

γ) Καθορισμό των παραμέτρων και

διαδικασιών πρόσβασης (accessibility) και

καλής χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης για

άτομα με ειδικές ανάγκες, της προστασίας

δεδομένων (data protection) καθώς και της

προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων,

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα

νομοθεσία. Οι ανωτέρω διαδικασίες

κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο το

οποίο αποτελεί τον εσωτερικό κανονισμό

λειτουργίας της Εγκατάστασης Πληροφορικής.

Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού

μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της

Κατασκευής ή της Λειτουργίας ή της

Συντήρησης της Εγκατάστασης με ευθύνη

του εκάστοτε Επιβλέποντα και τη σύμφωνη

γνώμη του κυρίου της Εγκατάστασης

Πληροφορικής. Ο εσωτερικός κανονισμός

περιλαμβάνει και το οργανόγραμμα του

προσωπικού που έχει την ευθύνη της

Λειτουργίας και Συντήρησης της

Εγκατάστασης με τις αντίστοιχες

αρμοδιότητες. Η χρήση της Εγκατάστασης

Πληροφορικής γίνεται μόνο από όσους

έχουν λάβει γνώση του εσωτερικού

κανονισμού και έχουν αποδεχτεί

αποδεδειγμένα τους όρους λειτουργίας

της Εγκατάστασης Πληροφορικής.

δ) Περιγραφή της μεθοδολογίας για τη

σχεδίαση και ανάπτυξη της Εγκατάστασης

Πληροφορικής και των αναγκαίων

αναδιαρθρώσεων για την αποτελεσματική

και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών που

παρέχει η Εγκατάσταση Πληροφορικής

συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης

και/ή ενημέρωσης των χρηστών

ε) Υπολογισμό της επάρκειας των

καθορισθέντων παραμέτρων ποιότητας

(quality), διαθεσιμότητας (availability) και

ασφαλείας (security) και έλεγχο συμμόρφωσης

με τις αντίστοιχες απαιτήσεις.

στ) Περιγραφή της φυσικής και λογικής

τοπολογίας και διάρθρωσης των στοιχείων

της Εγκατάστασης Πληροφορικής, η οποία

συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια και

διαγράμματα.

ζ) Τεχνική περιγραφή και τεχνικά

χαρακτηριστικά όλων των στοιχείων της

Εγκατάστασης Πληροφορικής συμπεριλαμβανομένου

του λογισμικού που συνοδεύει κάθε

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή της Εγκατάστασης

Πληροφορικής, των φυσικών συνδέσεων,

των πρωτοκόλλων επικοινωνίας και των

προτύπων ανταλλαγής δεδομένων που

χρησιμοποιούνται τόσο εντός της

Εγκατάστασης Πληροφορικής όσο και για

την επικοινωνία της με άλλες Εγκαταστάσεις.

η) Ξεχωριστή τεχνική περιγραφή και

τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους

λογισμικού που απαιτείται να κατασκευαστεί

ή να τροποποιηθεί για την ορθή και ασφαλή

λειτουργία της Εγκατάστασης Πληροφορικής.

θ) Προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα

για την Κατασκευή της Εγκατάστασης

Πληροφορικής.

4. Ο Μελετητής έχει υποχρέωση:

α) Να εκπονεί τη μελέτη ή τις μελέτες

του έργου, σύμφωνα με τους ισχύοντες

γενικούς και ειδικούς κανονισμούς και

διατάξεις. Για τομείς εργασιών για τους

οποίους δεν υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί

και διατάξεις, η εκπόνηση της μελέτης

γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της

επιστήμης και της τέχνης ή με τη υιοθέτηση

προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών

από διεθνείς και εθνικούς φορείς οι

οποίες αναφέρονται στο κεφάλαιο

βιβλιογραφίας της Μελέτης.

β) Να λαμβάνει υπόψη του, κατά την

εκπόνηση της μελέτης, τις λοιπές επί

μέρους Μελέτες για την Κατασκευή

Εγκαταστάσεων Πληροφορικής εάν υπάρχουν,

στο βαθμό που υπάρχει αλληλεπίδραση ή

αλληλεξάρτηση μεταξύ των Μελετών. Στην

περίπτωση αυτή ορίζεται από τον κύριο

της Εγκατάστασης, Συντονιστής Μελετητής,

μεταξύ των επί μέρους μελετητών, ο οποίος

αναλαμβάνει την ευθύνη για τον συντονισμό

των επί μέρους Μελετών.

5. Η αμοιβή των εκπονουμένων με τις

ανωτέρω προδιαγραφές Μελετών Εγκαταστάσεων

Πληροφορικής υπολογίζεται με διεθνώς

αποδεκτές και κατάλληλες μεθόδους

κοστολόγησης και δεν υπόκειται σε κανένα

περιορισμό ελάχιστης αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ.

Α. Εγκαταστάσεις

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

1. Για την Κατασκευή, Συντήρηση και

Επίβλεψη Εγκαταστάσεων Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών επιλέγεται από τον κύριο

της Εγκατάστασης Επιβλέπων ο οποίος

πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων

του άρθρου 4 του παρόντος. Αν για την

έκδοση άδειας Κατασκευής ή/και Λειτουργίας

απαιτείται άδεια δημόσιας αρχής,

συμπεριλαμβανομένων και των Ανεξαρτήτων

Διοικητικών Αρχών, τότε με τη δήλωση

ορισμού Επιβλέποντα από τον κύριο της

Εγκατάστασης, υποβάλλεται από τον

Επιβλέποντα και έγγραφη δήλωση αποδοχής

του διορισμού του.

2. Για την Κατασκευή, Συντήρηση και

Επίβλεψη Κατασκευής, Λειτουργίας και

Συντήρησης Εγκαταστάσεων Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών χρησιμοποιείται υποχρεωτικά

προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις

των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος.

3. Ο Επιβλέπων της Κατασκευής είναι

υπεύθυνος για την εκτέλεσή της σύμφωνα

με τη Μελέτη και τη σχετική άδεια, εφόσον

για την Κατασκευή της απαιτείται άδεια,

την κείμενη νομοθεσία, τους εκάστοτε

ισχύοντες κανονισμούς και τα δεδομένα

της επιστήμης και της τέχνης, ώστε η

Εγκατάσταση να μπορεί να λειτουργεί με

ορθό και ασφαλή τρόπο. Ο Επιβλέπων είναι

υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτούμενων

μέτρων ασφαλείας και υποχρεούται να

βρίσκεται στο χώρο της Εγκατάστασης

καθ' όλη τη διάρκεια της Κατασκευής,

εκτός αν αναπληρώνεται από άλλον τεχνικό

που πληροί τις διατάξεις του άρθρου 4.

Ο πιο πάνω τεχνικός ορίζεται από τον

Επιβλέποντα με σχετική σημείωση επί

της άδειας, εφόσον για την Κατασκευή

απαιτείται άδεια κατά την κείμενη

νομοθεσία, άλλως με έγγραφη επιστολή

του προς τον κύριο της Εγκατάστασης και

ενεργεί υπό τις οδηγίες και εντολές

του.

4. α) Ο Επιβλέπων Λειτουργίας και

Συντήρησης Εγκατάστασης Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών φροντίζει ώστε η Εγκατάσταση

να συντηρείται και να λειτουργεί σύμφωνα

με τη σχετική άδεια, την κείμενη νομοθεσία,

τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς

και τα δεδομένα της επιστήμης και της

τέχνης, ώστε να είναι σε θέση αυτή να

λειτουργεί με ορθό, οικονομικό και

ασφαλή τρόπο.

β) Ο Επιβλέπων ορίζεται και υποχρεούται

να βρίσκεται στο χώρο της Εγκατάστασης

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή σε

εγκατεστημένο κέντρο ελέγχου με

τηλεπίβλεψη, καθ' όλη τη διάρκεια της

Λειτουργίας όταν:

i. Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται

για παροχή:

 • Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με καθεστώς Ειδικής Άδειας

 • Ραδιοτηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών προγραμμάτων

 • Υπηρεσιών Ναυτιλίας, πλοήγησης και διάσωσης

 • Υπηρεσιών ραδιοεντοπισμού και ασφαλούς πλοήγησης μέσω εδάφους, θάλασσας και αέρα

 • Υπηρεσιών Ιατρικής και Τηλεϊατρικής

 • Υπηρεσιών οικονομικής φύσεως μεταξύ κοινού και Δημοσίων Υπηρεσιών ή Τραπεζών

ii. Οι εγκαταστάσεις ελέγχουν την:

 • Παραγωγή και διάθεση στο κοινό υπηρεσιών από Οργανισμούς και επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, συγκοινωνίες κλπ.)

 • Ασφάλεια των υποδομών δημόσιας χρήσης

 • Λειτουργία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για τις οποίες επιβάλλεται υπεύθυνος τεχνικής επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΒΔ της 16/17 Μαρτίου 1950 «περί διαιρέσεως κατάταξης και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπόνησης μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επίβλεψης εκτελέσεως και επίβλεψης της λειτουργίας αυτών» όπως κάθε φορά ισχύει,

γ) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις

ορίζεται Επιβλέπων Συντήρησης, ο οποίος

εξασφαλίζει η Συντήρηση να γίνεται στα

διαστήματα που ορίζει ο κατασκευαστής.

Ο Επιβλέπων Συντήρησης υποχρεούται να

επισκέπτεται την Εγκατάσταση κατά τα

χρονικά διαστήματα που γίνεται η

Συντήρηση, κατά τις οδηγίες του

κατασκευαστή και υποχρεούται να βρίσκεται

στο χώρο της εκτέλεσης των εργασιών της

Συντήρησης σε περιπτώσεις βλάβης.

δ) Ο Επιβλέπων Λειτουργίας και Συντήρησης

μπορεί να αναπληρώνεται από τεχνικό

κάτοχο πτυχίου των διατάξεων του άρθρου

4. Ο πιο πάνω τεχνικός ορίζεται από τον

Επιβλέποντα και ενεργεί υπό τις οδηγίες

και εντολές του.

ε) Σε κάθε περίπτωση, ο Επιβλέπων

Λειτουργίας και Συντήρησης λαμβάνει

τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει

την άμεση επέμβαση για αποκατάσταση

ενδεχόμενης βλάβης. Προβαίνει σε τακτική

επιθεώρηση της Εγκατάστασης από άποψη

ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης

της και υποδεικνύει μέτρα για την

οικονομική και ασφαλή λειτουργία της

Εγκατάστασης προς αποτροπή κάθε κινδύνου

ή ενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης και

της μόλυνσης του περιβάλλοντος, του

προσωπικού που εργάζεται σε αυτή, των

χρηστών και κάθε τρίτου. Τα προτεινόμενα

μέτρα γνωστοποιούνται εγγράφως στον

κύριο της Εγκατάστασης Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών, καθώς και στους εργαζόμενους

στην Εγκατάσταση με μέριμνα του

Επιβλέποντα Λειτουργίας και Συντήρησης

της Εγκατάστασης.

ζ) Η σύγχρονη Επίβλεψη Λειτουργίας

περισσοτέρων της μιας Εγκαταστάσεων

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών επιτρέπεται

μόνο για εγκαταστάσεις που είναι

εγκατεστημένες και λειτουργούν

αποκλειστικά εντός της ίδιας ιδιοκτησίας

ή συνιδιοκτησίας εκτός αν γίνεται από

εγκατεστημένο κέντρο ελέγχου με

τηλεπίβλεψη .

η) Σε περίπτωση που για τη Λειτουργία

Εγκατάστασης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

έχουν οριστεί περισσότεροι Επιβλέποντες,

για διάφορα τμήματα των διαφορετικών

κατηγοριών ή σε διαφορετικές γεωγραφικές

περιοχές ορίζεται από τον κύριο της

Εγκατάστασης Συντονιστής Επιβλέπων,

που έχει εκ του νόμου το δικαίωμα

επίβλεψης στο σύνολο της Εγκατάστασης,

ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για τον

συντονισμό τους. Οι Επιβλέποντες είναι

υποχρεωμένοι να συνεργάζονται για την

άρτια τεχνικά και ασφαλή λειτουργία

της συνολικής Εγκατάστασης υπό τις

οδηγίες και την ευθύνη του Συντονιστή

Επιβλέποντα και είναι συνυπεύθυνοι με

αυτόν.

5. Όλες οι Συσκευές ή διατάξεις Συσκευών

που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνθεση

της Εγκατάστασης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

πληρούν τα αντίστοιχα Εθνικά, Ευρωπαϊκά

και Διεθνή Πρότυπα, ιδίως του Ευρωπαϊκού

Ινστιτούτου Τυποποίησης στον τομέα των

τηλεπικοινωνιών (ΕΤSΙ), της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

(CENELC), και του Διεθνούς Οργανισμού

Τυποποίησης.

6. Η αμοιβή της Επίβλεψης της Κατασκευής

της Συντήρησης και της Λειτουργίας

Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων υπολογίζεται

με διεθνώς αποδεκτές και κατάλληλες

μεθόδους κοστολόγησης και δεν υπόκειται

σε κανένα περιορισμό ελάχιστης αμοιβής.

Β. Εγκαταστάσεις

Πληροφορικής

1. Για την Κατασκευή, Συντήρηση και

Λειτουργία Εγκαταστάσεων Πληροφορικής,

ο κύριος της Εγκατάστασης Πληροφορικής

υποχρεούται να ορίσει Επιβλέποντα, ο

οποίος πληροί τις προϋποθέσεις των

διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος. Αν

για την έκδοση άδειας Κατασκευής ή/και

Λειτουργίας απαιτείται άδεια δημόσιας

αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των

Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών, τότε με

τη δήλωση ορισμού Επιβλέποντα από τον

κύριο της Εγκατάστασης Πληροφορικής,

υποβάλλεται από τον Επιβλέποντα και

έγγραφη δήλωση αποδοχής του διορισμού

του.

2. Για την Κατασκευή, Λειτουργία,

Συντήρηση και Επίβλεψη Κατασκευής,

Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Πληροφορικής χρησιμοποιείται υποχρεωτικά

προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις

των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος.

3. α) Ο Επιβλέπων Κατασκευής Εγκατάστασης

Πληροφορικής είναι υπεύθυνος για την

Κατασκευή της σύμφωνα με τη Μελέτη και

τη σχετική άδεια, εφόσον για την Κατασκευή

της απαιτείται άδεια, την κείμενη

νομοθεσία, τους εκάστοτε ισχύοντες

κανονισμούς και τα δεδομένα της επιστήμης

και της τέχνης, ώστε η Εγκατάσταση

Πληροφορικής να μπορεί να λειτουργεί

με ορθό και ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με

τις προδιαγραφές που ορίζονται στην

Μελέτη της.

β) Ο Επιβλέπων είναι υπεύθυνος για την

τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας

και υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο

της Εγκατάστασης καθ' όλη τη διάρκεια

της Κατασκευής, εκτός αν αναπληρώνεται

από τεχνικό κάτοχο πτυχίου των διατάξεων

του άρθρου 4. Ο πιο πάνω τεχνικός ορίζεται

από τον Επιβλέποντα με σχετική σημείωση

επί της άδειας, εφόσον για την Κατασκευή

απαιτείται άδεια κατά την κείμενη

νομοθεσία, άλλως με έγγραφη επιστολή

του προς τον κύριο της Εγκατάστασης και

ενεργεί υπό τις οδηγίες και εντολές

του.

γ) Ο Επιβλέπων Κατασκευής είναι

υπεύθυνος για την έγκαιρη εκτέλεση των

τυχόν εργασιών, οι οποίες προβλέπονται

στην Μελέτη και αφορούν την επιμόρφωση

ή ενημέρωση των χρηστών ή/και του

προσωπικού, το οποίο είναι υπεύθυνο για

τη Λειτουργία και Συντήρηση της

Εγκατάστασης Πληροφορικής.

4. α) Ο Επιβλέπων Λειτουργίας και

Συντήρησης Εγκατάστασης Πληροφορικής

φροντίζει ώστε η Εγκατάσταση να

συντηρείται και να λειτουργεί σύμφωνα

με τη σχετική άδεια, εφόσον απαιτείται,

την κείμενη νομοθεσία, τους εκάστοτε

ισχύοντες κανονισμούς, τον εσωτερικό

κανονισμό λειτουργίας της Εγκατάστασης

Πληροφορικής και τα δεδομένα της

επιστήμης και της τέχνης, ώστε να είναι

σε θέση αυτή να λειτουργεί με ορθό,

οικονομικό και ασφαλή τρόπο.

β) Ο Επιβλέπων ορίζεται και υποχρεούται

να βρίσκεται στο χώρο της Εγκατάστασης

Πληροφορικής ή σε εγκατεστημένο κέντρο

ελέγχου με τηλεπίβλεψη, καθ' όλη τη

διάρκεια της Λειτουργίας όταν η παρεχόμενη

υπηρεσία το απαιτεί προκειμένου να

εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ασφαλής

παροχή της.

γ) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις

ορίζεται Επιβλέπων Συντήρησης, ο οποίος

εξασφαλίζει η Συντήρηση να γίνεται στα

διαστήματα και με τις διαδικασίες που

ορίζει ο κατασκευαστής. Ο Επιβλέπων

Συντήρησης υποχρεούται να επισκέπτεται

την Εγκατάσταση, κατά τα χρονικά

διαστήματα που γίνεται η Συντήρηση,

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

και υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο

της εκτέλεσης των εργασιών της Συντήρησης

σε περιπτώσεις βλάβης. Ο Επιβλέπων

Συντήρησης δύναται να εκτελεί τα

καθήκοντά του με τηλε-εργασία, εφόσον

κάτι τέτοιο έχει προβλεφθεί από την

μελέτη και είναι δυνατό στην συγκεκριμένη

περίπτωση συντήρησης/βλάβης.

δ) Ο Επιβλέπων Λειτουργίας και Συντήρησης

μπορεί να αναπληρώνεται από τεχνικό

κάτοχο πτυχίου των διατάξεων του άρθρου

4. Ο πιο πάνω τεχνικός ορίζεται από τον

Επιβλέποντα και ενεργεί υπό τις οδηγίες

και εντολές του.

ε) Σε κάθε περίπτωση, ο Επιβλέπων

Λειτουργίας και Συντήρησης λαμβάνει

τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει

την άμεση επέμβαση για αποκατάσταση

ενδεχόμενης βλάβης και γενικά για την

αντιμετώπιση προβλημάτων πλημμελούς

λειτουργίας της Εγκατάστασης Πληροφορικής.

Προβαίνει σε τακτική επιθεώρηση της

Εγκατάστασης Πληροφορικής από άποψη

ασφάλειας, προστασίας των προσωπικών

δεδομένων, προστασίας των πνευματικών

δικαιωμάτων και ορθολογικής εκμετάλλευσης

της. Υποδεικνύει μέτρα για την οικονομική

και ασφαλή λειτουργία της Εγκατάστασης

Πληροφορικής προς αποτροπή κάθε κινδύνου

ή ενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης και

της μόλυνσης του περιβάλλοντος, του

προσωπικού που εργάζεται σε αυτή, των

χρηστών και κάθε τρίτου. Τα προτεινόμενα

μέτρα γνωστοποιούνται εγγράφως στον

κύριο της Εγκατάστασης Πληροφορικής,

καθώς και στους εργαζόμενους στην

Εγκατάσταση, με μέριμνα του Επιβλέποντα

Λειτουργίας και Συντήρησης της

Εγκατάστασης και ενσωματώνονται στον

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της

Εγκατάστασης.

στ) Σε περίπτωση που για τη Λειτουργία

Εγκατάστασης Πληροφορικής έχουν οριστεί

περισσότεροι Επιβλέποντες, για διάφορα

τμήματα των διαφορετικών κατηγοριών ή

σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές

ορίζεται από τον κύριο της Εγκατάστασης

Πληροφορικής, Συντονιστής Επιβλέπων,

ο οποίος έχει εκ του νόμου το δικαίωμα

επίβλεψης στο σύνολο της Εγκατάστασης

Πληροφορικής και αναλαμβάνει την ευθύνη

για τον συντονισμό τους. Οι Επιβλέποντες

είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται

για την άρτια τεχνικά και ασφαλή

λειτουργία της συνολικής Εγκατάστασης

υπό τις οδηγίες και την ευθύνη του

Συντονιστή Επιβλέποντα και είναι

συνυπεύθυνοι με αυτόν.

5. Η αμοιβή της Επίβλεψης της Κατασκευής,

Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Πληροφορικής υπολογίζεται με διεθνώς

αποδεκτές και κατάλληλες μεθόδους

κοστολόγησης και δεν υπόκειται σε κανένα

περιορισμό ελάχιστης αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΣΚΗΣΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Οι τεχνικές δραστηριότητες σχετικά

με τη Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση και

Επίβλεψη των Εγκαταστάσεων Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών ασκούνται από:

α) Διπλωματούχους Μηχανικούς,

εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΤΕΕ στην

ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού.

β) Πτυχιούχους ΑΕΙ ειδικότητας Επιστήμης

και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα

με τα άρθρα 2 και 3 του ΠΔ 44/2009 (ΦΕΚ Α' 58,

8-4-2009)

γ) Πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας

Ηλεκτρονικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 346/1989

(ΦΕΚ Α' 158/14-6-1989)

δ) Πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας

Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και

Δικτύων, σύμφωνα με την Υ.Α. 67920/Ε5/6-7-2006

(ΦΕΚ Β' 1060/4-8-2006)

ε) Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμημάτων

συναφών με ηλεκτρονικές επικοινωνίες

οι οποίοι αποδεδειγμένα ακολούθησαν

κατεύθυνση (κύκλο) σπουδών Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

2. Οι τεχνικές δραστηριότητες σχετικά

με τη Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση και

Επίβλεψη των Εγκαταστάσεων Πληροφορικής

ασκούνται από:

α) Διπλωματούχους Μηχανικούς ειδικότητας

Πληροφορικής

β) Πτυχιούχους ΑΕΙ ειδικότητας

Πληροφορικής, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και

3 του ΠΔ 44/2009 (ΦΕΚ Α' 58, 8-4-2009)

γ) Πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας

Πληροφορικής, σύμφωνα με το ΠΔ 183/2008 (ΦΕΚ

Α' 246, 3-12-2008)

3. Η Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους

πτυχιούχους των περιπτώσεων 1β, 1γ, 1δ,

1ε, 2β και 2γ του παρόντος άρθρου χορηγείται

από την πρωτοβάθμια επαγγελματική

οργάνωση του Ν.1712/1987 που δραστηριοποιείται

στο εκάστοτε επάγγελμα. Η χορήγηση της

άδειας γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες

που προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας

της επαγγελματικής οργάνωσης ο οποίος

κατατίθεται με τις εκάστοτε τροποποιήσεις

του στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών

και Δικτύων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας

προβλέπει τις σχετικές πειθαρχικές

διαδικασίες και ποινές.

ΑΡΘΡΟ 5-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των

άρθρων 2,3,4 του παρόντος τιμωρείται με

ποινή φυλάκισης από 6 μήνες μέχρι 5 έτη

και χρηματική ποινή που αντιστοιχεί

στο 10πλάσιο της ζημίας που προκάλεσε.

2. Όποιος εν γνώσει του ανέθεσε την

εκπόνηση Μελέτης ή/και την εκτέλεση

Κατασκευής, Συντήρησης και Επίβλεψης

σε πρόσωπο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις

των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος,

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 3

μήνες μέχρι 2 έτη και χρηματική ποινή

που αντιστοιχεί στο 10πλάσιο της ζημίας

που προκάλεσε.

3. Αν για τις ως άνω παραβάσεις,

προβλέπονται στο νόμο βαρύτερες κυρώσεις,

εφαρμόζονται οι τελευταίες.Η ισχύς της παρούσης Κ.Υ.Α. αρχίζει από

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.Αθήνα ........ 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

.....Πίνακας

τμημάτων Πληροφορικής

 1. Βιομηχανικής Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας

 2. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 4. Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 6. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

 7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΑΠΘ

 8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Πληροφορικής, ΕΜΠ

 9. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

 10. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

 11. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 12. Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 13. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 14. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 15. Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 16. Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

 17. Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

 18. Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 19. Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 20. Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 21. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 22. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

 23. Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών

 24. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

 25. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

 26. Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 27. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 28. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

 29. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

 30. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας

 31. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας

 32. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Ναυπάκτου), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου

 33. Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά